Wyniki finansowe Comarch za cztery kwartały 2019

Grupa Comarch ogłosiła wyniki finansowe za cztery kwartały 2019 roku. W okresie dwunastu miesięcy przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 1,43 mld złotych i były wyższe o 68 mln złotych niż rok temu. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 116 mln złotych i był wyższy o 83,7 mln złotych niż w 2018 roku, a wynik operacyjny wyniósł 154,5 mln złotych, czyli o blisko 70 mln złotych więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł o 86 mln złotych i osiągnął poziom 239 mln złotych.

Wzrost przychodów Comarch wynika głównie z rozwoju zagranicznej działalności biznesowej. W krajach europejskich oraz w Azji rozwijała się sprzedaż IT dla branży telekomunikacyjnej oraz dla przedsiębiorstw z sektora handlowo-usługowego, a także firm przemysłowych. Łączna sprzedaż zagraniczna całej grupy wzrosła o 102 mln złotych i wyniosła 839,7 mln złotych, co stanowi 58,4 proc. całości biznesu. Natomiast w Polsce spółka odnotowała znaczący wzrost sprzedaży rozwiązań ERP i produktów pochodnych.

Przychody ze sprzedaży za sam czwarty kwartał 2019 roku osiągnęły poziom 416,9 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł 42 mln złotych. Natomiast wynik netto osiągnął wartość 45,5 mln zł.

– Comarch stale rozbudowuje struktury oraz sieć sprzedaży zarówno na rynkach zagranicznych, jak              i w Polsce, co pozwala na rozwój biznesu i pozyskiwanie nowych kontraktów. Jednocześnie firma mocno inwestuje w rozwój nowych oraz istniejących produktów, a także prace R&D. Rozbudowane portfolio               i szeroka oferta handlowa gwarantują stabilną pozycję Grupy Comarch w Polsce i za granicą, odporną na zmienną sytuację makroekonomiczną. Z kolei dobra kondycja finansowa pozwala na pozyskiwanie dobrze wykształconych specjalistów oraz stały wzrost zatrudnienia – mówiKonrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

W 2019 roku wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch zwiększyła się o 5 proc., głównie w wyniku przeprowadzenia w trzecim kwartale programu letnich staży studenckich. Na koniec grudnia 2019 roku Grupa Comarch zatrudniała 6 348 osób, czyli o 308 osób więcej niż na koniec 2018 roku.

– W 2020 planujemy podobny wzrost jak w ubiegłym roku. Utworzymy 300 miejsc pracy i będziemy rekrutować nowych pracowników do oddziałów w Polsce i za granicą – dodaje Konrad Tarański.

Największą część przychodów w 2019 roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej. Jej wartość wyniosła 334 mln złotych, rosnąc rok do roku o blisko 18 mln złotych. Klienci z sektora handlowego i usługowego zakupili produkty o wartości 252 mln złotych, czyli o blisko 50 mln złotych więcej niż w 2018 roku.  Wzrost odnotowała także sprzedaż do klientów z sektora przemysł i utilities (o 29% do 178,5 mln złotych). Comarch poprawił również znacząco sprzedaż rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jej wartość wyniosła  291 mln złotych, czyli ok. 30 mln więcej niż przed rokiem. Niewielki spadek przychodów nastąpił w przypadku sektora finanse i bankowość (o 6,4 proc.) oraz sektora medycznego (o 5,2 proc.). Natomiast sprzedaż systemów i usług dla instytucji administracji publicznej wyniosła 132 mln złotych, czyli o 61 mln mniej niż w 2018 roku. Było to efektem znacznie niższej niż w 2018 roku wartości dostaw wyrobów gotowych i hardware obcego realizowanych do  klientów z tego sektora.

­- Dzięki dynamicznemu rozwojowi biznesu w większości segmentów Comarch osiągną większą sprzedaż niż w 2018 roku. To pokazuje skuteczność strategii opierającej się na dywersyfikacji biznesu zarówno pod kątem produktowym, jak i geograficznym. Dzięki koncentracji na sprzedaży rozwiązań własnych, grupa odnotowała poprawę rentowności operacyjnej i netto – mówi Konrad Tarański.      

Więcej informacji o Comarch:

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, w Polsce. Prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata           w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z  usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Goodyear, Pepsi, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, E-Plus, KPN czy  MTS, BNP Paribas Fortis, Alior Bank SA (Carlo Tassara Group), Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes,BRE Bank,BZ WBK (Grupa Santander), CitiFinancial (Citigroup), Delta Lloyd Life, Deutsche Bank PBC, ING Insurance.

Zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 15 proc. przychodów  w projekty innowacyjne. W 2018 roku nakłady na prace R&D wyniosły 181 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 6 300 ekspertów, w 92 biurach w 33 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz Europę aż po obie Ameryki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*