Wyniki finansowe Comarch po trzecim kwartale 2022

Ponad 1,3 mld złotych przychodów ze sprzedaży wypracowała Grupa Kapitałowa Comarch w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku. To o 206,5 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Wynik operacyjny wyniósł 131,5 mln złotych i był wyższy o 7,7 mln złotych, czyli o 6,2 proc. niż osiągnięty w okresie trzech kwartałów 2021 roku. Wzrósł również wynik EBITDA. Jego wartość wyniosła 201,5 mln złotych, czyli o 12,8 mln złotych, tj. o 6,8 proc. niż przed rokiem. Z kolei zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był niższy o 12,2 mln złotych i wyniósł 72,7 mln złotych.

Natomiast w samym trzecim kwartale 2022 roku Grupa Comarch sprzedała produkty i usługi o wartości 471,1 mln złotych. Wynik operacyjny osiągnął wartość 60,3 mln złotych i był wyższy o 1,4 mln złotych od osiągniętego w analogicznym okresie w 2021 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 27,9 mln złotych, natomiast zysk EBITDA osiągnął wartość 83,9 mln złotych.

Największą część przychodów Grupy Comarch w ciągu trzech kwartałów stanowiła sprzedaż systemów informatycznych dla telekomów, która wyniosła 306,5 mln złotych, co oznacza wzrost o 27,7 mln złotych, czyli o 9,9 proc., w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku. Z kolei największy wzrost przychodów osiągnęła sprzedaż produktów i usług dla firm z branży przemysłowej. W ciągu dziewięciu miesięcy urosła o 43,1 mln złotych, tj. 32,6 proc., i osiągnęła wartość 175,2 mln złotych. Wzrost odnotowała również sprzedaż do odbiorców z sektora handlowego i usługowego, wynosząc 197,9 mln złotych, czyli o 28,3 mln złotych, tj. 16,7 proc., więcej niż przed rokiem oraz do klientów z sektora finansowo-bankowego, w którym przychody wzrosły o 32,5 mln złotych, tj. 20,4 proc., i osiągnęły wysokość 191,3 mln złotych. Dwucyfrową dynamikę wzrostu utrzymał również biznes w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, rosnąc rok do roku o 37 mln złotych, czyli o 23,8 proc. i osiągając wynik 192,6 mln złotych. Zwiększył się też przychód ze sprzedaży systemów tej samej klasy w regionie DACH, o 7,7 mln złotych, tj. o 10,5 proc. Z kolei przychody z sektorze administracji publicznej urosły o 25,5 mln złotych, tj. o 33,7 proc., i wyniosły 101,3 mln złotych. Natomiast przychody ze sprzedaży do sektora medycznego zmniejszyły się o 4,5 mln złotych, tj. o 10 proc.

W samym trzecim kwartale największy wzrost, aż o 61,6 proc., osiągnęła sprzedaż w sektorze administracji publicznej. Instytucje te zakupiły produkty o wartości 39,6 mln złotych, czyli o 15,1 mln złotych niż w trzecim kwartale 2021 roku. Wzrosła też sprzedaż produktów dla firm handlowych oraz usługowych, osiągając poziom 75,3 mln złotych, czyli o 16,1 mln złotych, tj. 27,3 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku. Grupa Comarch osiągnęła też lepszą sprzedaż w sektorze TMT, której wartość wyniosła 110,2 mln złotych, o 13,6 mln złotych więcej niż przed rokiem. Większe przychody zostały wypracowane również w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Polski – wzrost o 11,6 mln złotych (tj. 22,6 proc.) do wartości 62,8 mln złotych oraz w krajach regionu DACH, gdzie klienci zakupili systemy i usługi informatyczne o wartości 28,3 mln złotych, czyli o 4,8 mln złotych, tj. 20,4 proc., więcej niż przed rokiem. Natomiast przychody ze sprzedaży do firm przemysłowych wzrosły o 11,5 mln złotych, tj. 21,9 proc., i wyniosły 63,9 mln złotych. Większe przychody przyniósł również biznes w segmencie finansowo-bankowym – o 14,4 mln złotych, tj. 25,9 proc., osiągając przychody o wartości 69,9 mln złotych. Z kolei spadek przychodów o nastąpił w pionie produktów dla placówek medycznych. Ich sprzedaż wyniosła 11,4 mln złotych i była 5,6 mln złotych, czyli o 33,3 proc., niż w Q3 2021 roku.

Mimo złożonej sytuacji w światowej gospodarce biznes Comarch rozwija się i stale realizuje strategię, która pozwala na utrzymanie stabilnej pozycji firmy. W najbliższych miesiącach planujemy kontynuować inwestycje w prace badawczo-rozwojowe rozwiązań informatycznych opartych w przeważającej części na własnych produktach, rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, w szczególności w Europie Zachodniej, Azji i Oceanii oraz w Ameryce Północnej oraz rozwijanie kolejnych obszarów biznesowych, zwłaszcza w zakresie telemedycyny, Internet of Things (IoT), usług e-commerce i usług związanych z rynkiem finansowym – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

W ciągu trzech kwartałów 2022 roku Grupa Comarch zwiększyła również zatrudnienie o 393 osób i na koniec września tego roku zatrudniała 7 116 pracowników. Rozbudowa kadry była związana jak co roku z przeprowadzonym w trzecim kwartale letnim programem stażowym.­

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*