Comarch zwiększa sprzedaż

Grupa Comarch ogłosiła wyniki finansowe za cztery kwartały 2020 roku. W okresie dwunastu miesięcy przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 1,54 mld złotych i były wyższe o prawie 100 mln złotych niż rok temu. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 118,7 mln złotych i był wyższy o 13,8 mln złotych niż w 2019 roku, a wynik operacyjny wyniósł 186,8 mln złotych, czyli o ponad 43 mln złotych więcej niż rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł o 43,6 mln złotych i osiągnął poziom 271,9 mln złotych.

Wzrost przychodów Comarch wynika zarówno z rozwoju działalności zagranicznej, jak i wzrostu sprzedaży na rynku polskim. Łączna wartość sprzedaży zagraniczna całej grupy kapitałowej wyniosła 899,7 mln złotych, co stanowi 58,6 proc. całości biznesu. W czwartym kwartale 2020 roku w pomyślnie rozwijała się sprzedaż dla  sektora bankowości i finansów oraz publicznego, a także rozwiązań ERP.

Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2020 roku osiągnęły poziom 474 mln złotych. Wynik operacyjny wyniósł 68,9 mln złotych, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął wartość 51,8 mln zł. Grupa wypracowała w czwartym kwartale 2020 roku zysk EBITDA o wartości 89,1 mln złotych.

Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym osiągniętym w okresie czterech kwartałów 2020 roku oraz poprzednich okresach sytuacja finansowa Grupy Comarch jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie. Jest to szczególnie ważne w obliczu rozwoju pandemii Covid-19 oraz wywołanych przez nią skutków ekonomicznych. Grupa Comarch kontynuuje przyjętą strategię i świadomie ponosi koszty rozwoju nowych produktów oraz nowych segmentów działalności, zwiększając nakłady na działania badawczo-rozwojowe, a także rozbudowuje działalności na rynkach zagranicznych, inwestując w ten sposób w budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość.– mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

Największą część przychodów w 2020 roku stanowiła sprzedaż do firm z branży telekomunikacyjnej. Jej wartość wyniosła 300,5 mln złotych. Duży wzrost, blisko 36 proc., odnotowała sprzedaż do sektora finanse i bankowość. Ci klienci zakupili produkty o wartości 258,7 mln złotych, czyli o 67,7 mln złotych więcej niż w 2019 roku. Wzrost odnotowała także sprzedaż systemów i usług dla instytucji administracji publicznej. Jej wartość wyniosła 154,1 mln złotych, czyli o 23,8 mln złotych więcej niż przed rokiem. Najszybciej zwiększały się przychody w sektorze medycznym, rosnąc rok do roku o 56 proc. i osiągając40,5 mln złotych. Comarch poprawił również znacząco sprzedaż rozwiązań ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jej wartość wyniosła 205,8 mln złotych, czyli ok. 15 mln więcej niż przed rokiem. Natomiast sprzedaż rozwiązań ERP na rynku DACH wzrosła o blisko 26 proc. i przekroczyła 126 mln złotych. Niewielki spadek przychodów nastąpił w przypadku sektora handel i usługi (o 5,9 proc.), co spowodowane było zmniejszonym popytem na rozwiązania IT wśród klientów z branż dotkniętych skutkami epidemii Covid-19, oraz w przypadku sektora przemysł i utilities (o 0,5 proc.).

Sytuacja biznesowa w okresie 12 miesięcy 2020 roku potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju działalności Grupy Comarch. Dzięki koncentracji na sprzedaży rozwiązań własnych firma odnotowała znaczący wzrost przychodów oraz poprawę rentowności operacyjnej – mówi Konrad Tarański.

W 2020 roku Grupa Comarch zwiększyła zatrudnienie, głównie w wyniku przeprowadzenia w trzecim kwartale programu letnich staży studenckich. Na koniec grudnia 2020 roku Grupa Comarch zatrudniała 6 462 osób, czyli o 114 osób więcej niż na koniec 2019 roku.

Więcej informacji o Comarch:

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, w Polsce. Prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z  usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, Orange, LG U+ czy BNP Paribas Fortis, Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes, Alior Bank, Credit Suisse, Delta Lloyd Life, DNB, ING.

Zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 15 proc. przychodów  w projekty innowacyjne. W 2018 roku nakłady na prace R&D wyniosły 181 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 6 300 ekspertów, w 92 biurach w 33 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz Europę aż po obie Ameryki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*