Wyniki finansowe Comarch na półmetku 2021

Grupa Comarch przedstawiła skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 721,3 mln złotych i były o ponad 12,6 mln złotych wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ciągu sześciu miesięcy Grupa wypracowała 54,6 mln złotych zysku netto przypadającego na akcjonariuszy Comarch SA, czyli o ponad 20,1 mln złotych więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Natomiast wynik operacyjny wyniósł 64,8 mln złotych, co oznacza spadek o 6,9 mln złotych w porównaniu do pierwszego półrocza 2020. Wynik EBITDA w był niższy o 7,5 mln złotych  i osiągnął wartość 111 mln złotych.

W pierwszym półroczu 2021 roku wzrosła sprzedaż krajowa Grupy Comarch. Klienci z Polski zakupili usługi i produkty informatyczne za 295,4 mln złotych, czyli o 20,7 mln złotych więcej niż przed rokiem. Z kolei wartość sprzedaży zagranicznej w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 426 mln złotych i była 8,1 mln złotych niższa niż w H1 2020. Zmieniła się przy tym struktura zagranicznej działalności biznesowej Comarch. Znacząco wzrosła sprzedaż w Azji oraz w rejonie Australii i Oceanii, przy jednoczesnym spadku sprzedaży na rynkach europejskich. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w pierwszym półroczu 59,1 proc. całkowitych przychodów Grupy Comarch.

Realizacja dużych kontraktów w Azji oraz na Antypodach przełożyła się na znaczny wzrost wartości sprzedaży rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego. Biznes w tym segmencie wygenerował w pierwszym półroczu 2021 roku 182,2 mln złotych przychodów, co oznacza wzrost o 39,4 mln złotych (tj. 27,6 proc.) w porównaniu z pierwszym półroczem 2020 roku. Dwucyfrową dynamikę zanotowała również sprzedaż w segmencie medycznym oraz w segmencie MŚP. Placówki medyczne zakupiły produkty i usługi o wartości 27,7 mln złotych, czyli o ponad 40 procent więcej niż w pierwszej połowie 2020 roku. Natomiast wartość sprzedaży rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce zanotowała wzrost o 21,1 proc. i wyniosła 104,4 mln złotych. Spadek natomiast zanotowała sprzedaż do klientów z sektora publicznego. W pierwszej połowie tego roku Comarch dostarczył produkty i usługi dla administracji publicznej o wartości 51,3 mln złotych, czyli o 5,6 mln złotych mniej niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży systemów i usług IT do firm z branży handlowej i usługowej osiągnęły wartość 110,4 mln złotych i były niższe o 11,7 procent w porównaniu do pierwszej połowy 2020. Niższa niż przed rokiem była też sprzedaż dla sektora finansów i bankowości. Jej wartość spadła o 14,8 proc. czyli o 17,9 mln zł i osiągnęła wynik 103,3 mln złotych.

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji biznesu na poziomie krajów, sektorów i produktów, sytuacja Comarch jest bardzo dobra. Z uwagą obserwujemy sytuację makroekonomiczną oraz warunki do prowadzenia biznesu w poszczególnych regionach świata i na bieżąco reagujemy na potrzeby rynku. Aktywnie działamy tam, gdzie zapotrzebowanie na usługi oraz produkty informatyczne jest największe. Obecnie mocno rośnie sprzedaż systemów dla telekomów w krajach azjatyckich a także w Australii i Nowej Zelandii. Natomiast w kraju dużą dynamikę utrzymuje segment systemów klasy ERP oraz rozwija się biznes dla branży medycznej. Z pewnością jest to efekt przyśpieszonej digitalizacji spowodowanej pandemią Covid-19. Stale rozbudowywana oferta produktów i usług pozwoliła nam na jak najlepsze zaadresowanie potrzeb klientów i dostarczeniu potrzebnego wsparcia informatycznego w tych trudnych warunkach. Nadal skupiamy się inwestycjach w nowe produkty i usługi informatyczne, ponosząc nakłady na działania badawczo-rozwojowe, abyśmy mogli z powodzeniem oferować nasze produkty oraz usługi kolejnym firmom na całym świecie mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy Comarch S.A.

Więcej informacji o Comarch:

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedną z największych firm informatycznych w Europie i prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z  usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, Orange, LG U+ czy BNP Paribas Fortis, Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes, Alior Bank, Credit Suisse, Delta Lloyd Life, DNB, ING.

Zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 17 proc. przychodów  w projekty innowacyjne. W 2020 roku nakłady na prace R&D wyniosły 264 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 6 300 ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz Europę aż po obie Ameryki.

www.comarch.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*