Wyniki badań IFS: rozbieżności kulturowe i brak odpowiedniego doradztwa ze strony dostawców

  • Wśród pożądanych cech dostawcy etyka jest oceniana wyżej (29%) niż innowacyjność (27%)
  • Zdaniem 37% respondentów główną przyczyną niepowodzeń transformacji cyfrowej jest brak odpowiedniego doradztwa ze strony dostawców technologii
  • Najważniejszymi kryteriami oceny dostawców są wiedza i doświadczenie branżowe (32%) oraz oferowanie rozwiązań długoterminowych (30%)

Londyn, 9 września, 2020 – Podczas gdy na całym świecie rosną wydatki na transformację cyfrową, przedsiębiorstwa szukają dostawców technologii, którzy cechują się etyką (29%) i kulturą zbliżoną do ich własnej (23%). Co ciekawe, podobna kultura i postrzeganie świata zajmuje w rankingu pożądanych cech dostawców wyższe miejsce niż innowacyjność. 

Wśród najważniejszych kryteriów wyboru dostawców najczęściej wskazywane były specjalistyczna wiedza i doświadczenie branżowe (32%) oraz oferowanie rozwiązań długoterminowych (30%). Nie jest to zaskoczeniem, jeśli weźmiemy pod uwagę, że za główną przyczynę niepowodzeń projektów transformacji cyfrowej uznano brak odpowiedniego doradztwa ze strony dostawców (37%). Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez IFS, globalnego dostawcę oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Ale niedostateczne doradztwo ze strony dostawców to nie wszystko — zespoły odpowiedzialne za wybór technologii, zwłaszcza w firmach z przychodami wynoszącymi około miliarda dolarów, odczuwają też presję ze strony kierownictwa wyższego szczebla, aby wybierać znanych dostawców nawet wtedy, gdy ich oferta słabo pasuje do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa.

Jak wynika z przeprowadzonych w tym roku badań, mimo niepewności spowodowanej przez pandemię COVID-19 większość firm planuje zwiększyć wydatki na transformację cyfrową. Podczas gdy więcej przedsiębiorstw inwestuje z myślą o osiągnięciu wyższych przychodów po pandemii, koszty ewentualnych niepowodzeń są duże, więc trafność inwestycji nabiera jeszcze większej wagi.

Aż 48% respondentów z firm o przychodach 850–950 mln USD stwierdziło, że zarząd lub dyrekcja wyższego szczebla zmusiły ich do wyboru rozwiązań dobrze znanych dostawców, mimo że były one słabo dostosowane technologicznie do potrzeb przedsiębiorstwa. 

„Fakt, że kryterium niematerialne, jakim jest etyka, znalazło się wśród trzech najbardziej pożądanych cech dostawców, niewątpliwie ma związek z tym, że niedostateczne doradztwo ze strony dostawców zostało ocenione jako główna przyczyna niepowodzeń” – powiedział Michael Ouissi, dyrektor ds. relacji z klientami w IFS. „Przedsiębiorstwa inwestujące w technologie powinny oczekiwać od swoich dostawców stosowania dobrych praktyk w zakresie marketingu i sprzedaży, opartych na rzeczywistych korzyściach dla klienta”.

Jeśli chodzi o wcześniejsze doświadczenia dotyczące projektów transformacji cyfrowej, najbardziej wrażliwymi czynnikami okazały się budżet i terminy. Respondenci stwierdzili, że niepowodzenia w realizacji takich projektów w przeszłości zniechęciły kierownictwa ich firm do podejmowania kolejnych działań w tym zakresie. Wśród doświadczeń, które zwiększyły niechęć dyrekcji do ryzyka, na pierwszym miejscu znalazło się przekroczenie budżetu (28%), a na drugim przekroczenie terminów (26%).

Z badań wynika również, że sukces projektu transformacji cyfrowej zależy głównie od dobrego dopasowania technologii do potrzeb firmy (44%) oraz wyznaczenia jasnych celów (50%). Trzy kryteria zaufania do dostawców najczęściej wskazywane przez respondentów to terminowa realizacja (44%), wsparcie przed rozpoczęciem projektu, w trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu (41%) oraz zapewnienie szybszych korzyści z projektów (35%).

Pobierz materiał uzupełniający Digital Transformation Investment in 2020 and Beyond: The Technology Equation: https://www.ifs.com/corp/sitecore/media-library/assets/2020/09/08/executive-summary-digital-transformation-investment-in-2020-and-beyond/

Informacje o badaniu

Badanie zostało przeprowadzone wśród 3032 dyrektorów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Francji, Niemiec i krajów skandynawskich, reprezentujących przedsiębiorstwa z sektorów takich jak produkcja, budownictwo, ochrona zdrowia, teleinformatyka, energetyka i usługi użyteczności publicznej oraz turystyka i transport. Dane zostały zebrane przez firmę Censuswide w okresie od 8 kwietnia do 5 maja 2020 r.

Anna Machol, PR for IFS in Poland. Phone: +48 512 134 493, anna.machol@ifs.com

Informacje o firmie IFS 

IFS opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z całego świata, które zajmują się produkcją i dystrybucją wyrobów, budową i utrzymaniem majątku oraz zarządzaniem działalnością ukierunkowaną na usługi. Specjalizacja branżowa naszych pracowników i rozwiązań oraz zaangażowanie w zapewnianie korzyści każdemu z naszych klientów pozwoliły firmie IFS zdobyć pozycję cenionego lidera i najczęściej polecanego dostawcy w naszym sektorze. Nasz zespół składa się z 4000 pracowników i coraz większej sieci partnerów. Wspierają oni ponad 10 000 klientów na całym świecie w kwestionowaniu status quo i zdobywaniu przewagi nad konkurencją. Nasze oprogramowanie dla przedsiębiorstw może pomóc Twojej firmie już dziś — więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem ifs.com.

Dołącz do nas na Twitterze: @IFSPoland

Zapraszamy na blog firmy IFS pod adresem https://blog.ifs.com/, gdzie omawiane są technologie, nowe rozwiązania i ciekawe pomysły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*