Wsparcie w utrzymaniu ciągłości działania firmy

Jak często w Twojej firmie zdarzają się przestoje w produkcji? Czy bywa tak, że o konieczności przeprowadzenia przeglądu maszyny dowiadujesz się w ostatniej chwili lub po terminie? A może czas od zgłoszenia usterki do jej naprawy jest zbyt długi? Potrzebujesz wiedzy na temat stanu Twojego parku maszynowego i awaryjności urządzeń?

Z pomocą przychodzi XEMI CMMS. Ułatwia zarządzanie działami UR oraz urządzeniami w firmie. Wbudowane w system powiadomienia skracają czas reakcji na awarie. Narzędzia do planowania przenoszą ciężar walki z nieplanowanymi przestojami w kierunku konserwacji planowanej. Systemowe dokumenty elektroniczne znacząco eliminują pomyłki i zmniejszają ilość „papierologii” jakże nielubianej przez techników.

XEMI CMMS składa się aplikacji dyspozytorskiej oraz mobilnej dla pracowników technicznych. Ogromną zaletą systemu jest jego odporność na brak zasięgu. Praca offline na smartfonie lub tablecie daje gwarancję bezprzerwowej pracy w systemie.

KORZYŚCI dla organizacji:

  • planowanie konserwacji eliminuje nieplanowane przestoje;
  • efektywna gospodarka magazynem części;
  • ciągłości działania firmy dzięki szybkim reakcjom na awarie;
  • efektywne zarządzanie pracownikami DUR;
  • ergonomia pracy na urządzeniach mobilnych;
  • dane będące bazą do analizowania awaryjności maszyn i urządzeń;
  • pełna wiedza na temat realizacji prac serwisowych;
  • integracja z ERP.

Aplikacja zarządcza XEMI CMMS – Korzyści dla menedżera

Do aplikacji trafiają informacje z różnych źródeł: zgłoszeń telefonicznych, e-maili, portali do zgłaszania usterek czy sygnałów alarmowych maszyn.

Opcja planowania przeglądów pozwala zadbać o żywotność urządzeń. Dostęp do historii napraw umożliwia analizę najczęstszych awarii oraz podejmowanie skutecznych działań prewencyjnych.

Kierownik DUR na bieżąco kontroluje pracę swoich podwładnych, monitoruje postęp prac i ilość zużytych części. Przypisuje zlecenie konkretnemu pracownikowi lub tworzy brygadę serwisową, odpowiedzialną za jego wykonanie.

XEMI CMMS pozwala na monitorowanie stanów części zamiennych oraz narzędzi w module Narzędziownia.

Aplikacja mobilna XEMI CMMS – Korzyści dla serwisantów

Pracownik DUR na urządzeniu mobilnym lub w komputerze ma dostęp do przypisanych mu zleceń. Pracując z ergonomiczną aplikacją, dokumentuje swoje prace za pomocą elektronicznego protokołu, na którym rejestruje zużyte części, czas pracy oraz dokumentację fotograficzną. Ma ciągły dostęp do dokumentacji technicznej i historii dotychczasowych napraw. System list kontrolnych pozwala na dokładną realizację zlecenia bez pominięcia żadnego z etapów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*