WEBCON BPS gotowy na RODO

25 maja 2018 wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W najnowszym wydaniu WEBCON BPS 2017 R3 pojawią się funkcjonalności, dzięki którym użytkownicy platformy sprawnie dostosują się do nowych wymogów prawnych.

Dane osobowe to nie tylko waluta, ale i paliwo współczesnej gospodarki. Stanowią ogromną wartość, która wzrasta i której sposób wykorzystania zmienia się wraz z postępującym rozwojem technologicznym. 25 maja 2018 r. wchodzi w życie największa zmiana w podejściu do ochrony danych osobowych od dwudziestu lat: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Nowe przepisy będą jednolite dla milionów firm przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Pociągną one za sobą szereg nowych wymagań prawnych, w tym bezpośrednią odpowiedzialność firm za wykorzystywane dane, obowiązek ich inwentaryzacji, dokumentacji i zgłaszania zaistniałych naruszeń.

W praktyce, zmiany dotkną większości procesów przetwarzania danych, co oznacza konieczność adaptacji procedur przetwarzania oraz wprowadzenia systemów informatycznych ewidencjonujących i kontrolujących ten aspekt działalności przedsiębiorstw.  

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie RODO stawia administratorom danych osobowych, w najnowszej odsłonie WEBCON BPS 2017 oznaczonej jako R3 (release trzeci) wprowadzimy następujące funkcjonalności, ułatwiające dostosowanie się organizacji do nowych wymagań:

Wskazanie procesów będących słownikiem danych osobowych (np. karty kandydata, osoby kontaktowej, etc.) umożliwiające:

  • przejrzyste zarządzanie uprawnieniami do słowników danych osobowych,
  • sprawne edytowanie danych osobowych (prawo do sprostowania danych),
  • wywoływanie akcji usunięcia/pseudominimizacji danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).

Oznaczenie procesów, a także poszczególnych pól na formularzu (atrybutów) przechowujących dane osobowe zapewniające:

  • możliwość automatycznej pseudonimizacji lub usunięcia danych wskazanej osoby w ramach danego procesu (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  • możliwość ograniczenia widoczności danych osobowych, a nawet wybranych pól do wskazanych osób/grup (tzw. Privacy by Design).

Wyszczególnienie pól zawierających dane wrażliwe pozwalające na: 

  • stworzenie osobnych reguł widoczności dla danych wrażliwych (tzw. Privacy by Design).

Pseudonimizacja/usunięcie danych osobowych na podstawie słownika z zewnętrznego systemu pozwalająca na:

  • zanonimizowanie lub usunięcie danych osobowych nie tylko na podstawie procesu WEBCON BPS, ale także źródeł danych zbudowanych na podstawie zewnętrznych systemów (np. CRM, ERP).

– Mamy świadomość tego, jak duży jest nacisk na jak najszybsze i najbardziej efektywne wprowadzenie do systemów informatycznych zmian wynikających z RODO – mówi Łukasz Wróbel, vice-prezes WEBCON. – Już dzisiaj, na kilka miesięcy przed wejściem przepisów w życie, przygotowujemy WEBCON BPS tak, by administratorom aplikacji zbudowanych w oparciu o naszą platformę dać czas na wprowadzenie zmian i ich przetestowanie. Co najważniejsze, zmiany wprowadzone w systemie zostają udostępnione w ramach kolejnego wydania WEBCON BPS 2017, tak więc wykorzystanie nowych funkcjonalności nie wymaga zakupienia nowej wersji systemu – dodaje Łukasz Wróbel.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*