Wdrożenie Microsoft Dynamics w Grupie Selena

CASE STUDY

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

Grupa Selena

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Producent i dystrybutor produktów chemii budowlanej.

ZAKRES WDROŻENIA

System ERP.

DANE DOSTAWCY

BONAIR S.A.

ul. Przemysława Gintrowskiego 34

02-697 Warszawa

+48 (22) 549 65 50

info@bonair.com.pl

www.bonair.com.pl

www.bonair.com.pl/cee-dynamics-support-center

OPIS WDROŻEŃ

Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z trzech największych producentów piany poliuretanowej na świecie. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne. W skład Grupy wchodzi 30 spółek w 17 krajach.

Problemy, z którymi borykało się przedsiębiorstwo przed wdrożeniem rozwiązania:

Tak o celach wdrożenia mówi Wojciech Knapik, CIO IT: – Zmagaliśmy się z wyzwaniem rozdrobnionych danych, nieoptymalnych i niewystandaryzowanych procesów. Naszym głównym narzędziem analitycznego wsparcia i źródłem informacji zarządczej przez lata był Excel. Mamy świadomość, że coraz częściej przewagi rynkowe trzeba budować nie tylko na specyfice produktowej, ale także na kosztach wytwarzania produktów. Zależało nam też na automatyzacji, by uniezależniać się od błędów ludzkich i budować firmową bazę wiedzy, z której mogą korzystać obecni i przyszli pracownicy. Dodatkowo stawiamy na zintegrowane i chmurowe rozwiązania, które umożliwiają nieponoszenie wielkich kosztów inwestycyjnych.

Dla Grupy Selena kluczowymi celami wdrożenia była: poprawa zarządzania rentownością produktów, standaryzacja efektywności procesów wieloobszarowych, poprawa procesów przepływu gotówki oraz usystematyzowanie gromadzonych w firmie danych.

Wdrożone rozwiązania:

Selena postawiła na kompleksowe wdrożenie praktycznie wszystkich modułów dostępnych w rozwiązaniu Microsoft Dynamics.Wdrożone rozwiązania Microsoft:

Dynamics, Office 365, Skype for Business, Intune.Wykorzystane moduły Microsoft Dynamics:

Finanse i kontroling, Produkcja, WMS (Magazyn Wysokiego Składowania), TMS (Zarządzanie Transportem), MD (Zarządzanie danymi podstawowymi), Konfigurator PLM (Zarządzanie cyklem życia produktu), Sprzedaż, mini CRM w module Sprzedaż, AIF (Application Integration Framework), Zakupy, Logistyka, HR.

Efekty wdrożenia:

Optymalizacja i automatyzacja działań to niewątpliwie jeden z celów, do którego dążymy jako cała Grupa. Zależało nam na zautomatyzowaniu pewnych procesów, by uniezależniać się od błędów ludzkich i budować firmową bazę wiedzy, z której mogą korzystać obecni i przyszli pracownicy. Stawiamy na zintegrowane i chmurowe rozwiązania, które umożliwiają zmniejszenie kosztów inwestycyjnych” – mówi Artur Ryglowski, Członek Zarządu Selena FM SA, dyrektor ds. Operacji Produkcyjnych i Logistycznych.

Wdrożenie Microsoft Dynamics spaja procesy operacyjne w produkcji i łańcuchu dostaw. Dzięki przeniesieniu najlepszych praktyk wypracowanych przez lata przez spółkę dystrybucyjną jako referencji procesów sprzedażowych, zostały ujednolicone procesy finansowe i kadrowo-płacowe.

Grupa Selena implementowała rozwiązanie równolegle w 7 spółkach o różnej specyfice, dlatego istotnym elementem projektu były prace przygotowawcze, w tym tworzenie nowego modelu biznesowego. Stabilizacja trwała około roku. Teraz Selena jest już w fazie zaawansowanego rozwoju systemu i planujemy w tym roku pierwsze implementacje w spółkach zagranicznych.

Daniel Olejniczak z firmy Bonair, partner wdrożeniowy Microsoft Dynamics

Zobacz profil firmy BONAIR S.A. w bazie systemów IT:

https://katalog.bpc-guide.pl/szukaj/dostawca/128

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*