VENDO.ERP – usprawnienie procesów produkcyjnych w firmie z branży poligraficznej

Wdrożenie VENDO.ERP w firmie CDM – jest jednym z największych dostawców folii opakowaniowych dla branży opakowań giętkich w Polsce i Europie Centralnej, usprawniło między innymi obieg dokumentów, zautomatyzowało obieg dokumentów księgowych, usprawniło pełną obsługę magazynu, zautomatyzowało przenoszenie danych pomiędzy różnymi systemami, ale przede wszystkim wdrożenie jednego systemu ERP – VENDO.ERP zdecydowanie usprawniło procesy produkcyjne w całej organizacji.

WYZWANIE

Podstawowym zadaniem CFI Systemy Informatyczne było przede wszystkim wprowadzanie wszystkich procesów produkcyjnych do jednego systemu, dodatkowo także usprawnienie obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi działami między innymi technologami, produkcją,  magazynem, księgowością.

Klient przed wdrożeniem systemu VENDO.ERP posiadał w organizacji kilka różnych systemów obsługujących wybrane procesy produkcyjne w firmie. System dedykowany procesom produkcyjnym wdrożony był na jednym z wydziałów, z kolei – zupełnie inny – wdrożony system księgowy nie był zintegrowany z systemem produkcyjnym. Dodatkowo jeszcze w zupełnie innym systemie wykonywane były kalkulacje, a dokumentacja projektowa zapisywana była w kolejnym systemie.

Klient dynamicznie się rozwijał,  otwierał zupełnie nowe wydziały w swojej organizacji w tym nowe linie produktowe. Stało się więc problemem zapanowanie nad wszystkimi procesami produkcyjnymi, które dzieją się w organizacji – procesy te były bardzo rozproszone. CDM poszukiwał rozwiązania, które obsłuży mu pełen proces produkcyjny od konfekcji folii po gotowe opakowania, łącznie z utrzymaniem własnego magazynu.

„Ogromnym wyzwaniem było zintegrowanie wszystkich procesów w organizacji, tym bardziej, że Klient posiadał wiele różnych systemów, w których w każdym z nich gromadził zupełnie inne informacje, dane”. — powiedział Paweł Ścipień, kierownik projektu po stronie CFI Systemy Informatyczne.

ROZWIĄZANIE

Firma CFI Systemy Informatyczne wdrożyła VENDO.ERP i wprowadziła do niego, czyli do jednego systemu – wszystkie nowe procesy produkcyjne. Dodatkowo wdrożyła moduł MWS (Magazyn Wysokiego Składowania), żeby Klient zawsze miał możliwość odnalezienia potrzebnego produktu. Wdrożyła także możliwość wydania, specyfikacji, wysyłki po konkretnych rolkach. Kolejnym krokiem było połączenie księgowość i handlu, tak by usprawnić proces obiegu informacji.

Magazyn natomiast został wyposażony w odpowiednie kolektory oraz lokalizacje, czyli został wdrożony pełny moduł pełny MWS.  Dodatkowo została wprowadzona pełna rejestracja czynności na produkcji. Teraz na każdym etapie produkcyjnym jest rejestracja zdarzeń na produkcji poprzez panele na hali produkcyjnej, rejestrowany jest czas i główne rozchody. Każdy wyrób jest rejestrowany i etykietowany. Została wprowadzona pełna obsługa magazynu i automatyzacja obiegu dokumentów.

Kolejnym krokiem jest wdrożenie modułu CRM, kalkulacja na etapie oferty dla klienta –  to realna pomoc dla działu handlowego w zakresie kalkulowania indywidualnego zlecenia dla danego klienta, oraz bardzo rozbudowane analizy pre-post, czyli porównanie kalkulacji do rzeczywistego wykonania, z podziałem na kilka kategorii marżowości. Daje to możliwość analizy każdego zamówienia pod kątem porównania kalkulacji do rzeczywistego wykonania.

„Już teraz dzięki VENDO.ERP Klient ma przejrzystość na każdym etapie procesu produkcyjnego, a moduł MWS spowodował, że zawsze wie co aktualnie ma na magazynie. System pozwolił na znaczne usprawnienie wszystkich procesów produkcyjnych w firmie z czego najbardziej zadowolony jest Klient.” — dodał Paweł Ścipień

KORZYŚCI

 • usprawnienie obiegu informacji
 • automatyzacja obiegu dokumentów księgowych
 • pełna obsługa magazynu
 • usprawnienie procesów produkcyjnych
 • automatyzacja przenoszenia danych pomiędzy różnymi systemami
 • pełne specyfikacje wysyłkowe
 • wprowadzenie pełnego śledzenia partii wyrobu/surowca
 • ujednolicenie do jednego obowiązującego systemu ERP
 • skrócenie i oszczędność czasu uzyskania informacji o stanie firmy
 • przyjmowanie i ewidencja zamówień od klientów
 • kontrola przebiegu produkcji
 • rozliczanie zleceń produkcyjnych
 • ewidencja i rozliczanie procesów magazynowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*