Kompleksowe wsparcie dla firm handlowo-dystrybucyjnych.

Branża handlowo-dystrybucyjna opiera swoją działalność przede wszystkim na sprawnym zarządzaniu relacjami z klientem, sprawnym systemie zamówień oraz dobrej gospodarce magazynowej. W obliczu dużej konkurencji na rynku, wsparcie informatyczne tych obszarów przekłada się na sukces firmy. Rozwiązaniem, które kompleksowo...
Czytaj więcej