systemy-it

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwa, zwłaszcza produkcyjne, stoją przed koniecznością optymalizacji swoich procesów m.in. operacyjnych, produkcyjnych i biznesowych. W publikacji zawarte będzie szereg wskazówek i analiz wykonanych przez BPC GROUP POLAND we współpracy z dostawcami IT, które będą wspierać przedsiębiorców w procesach wdrażania usprawnień.

Publikacja zawierać będzie prezentację systemów IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem,
które obecnie oferowane są na rynku polskim z podziałem na:

  • ERP,
  • Produkcja,
  • Analityka zarządcza i obieg dokumentów,
  • Łańcuch dostaw, logistyka, magazyn,
  • Sprzedaż i e-commerce,
  • Bezpieczeństwo IT.

Zapraszamy do podzielenia się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami na poniższe tematy. Państwa wypowiedź zostanie bezpłatnie umieszczona w części merytorycznej wzbogacając publikację Systemy IT w Polsce. 

Wypowiedzi należy wysyłać maksymalnie do 14.06.2024 do końca dnia.

BPC GROUP POLAND zastrzega możliwość wyboru nadesłanych wypowiedzi i umieszczenia ich w publikacji Systemy IT w Polsce.