Webinarium – Jak skutecznie pozyskać klienta, skłonić do zakupu i utrzymać dobre relacje - wykorzystując ekosystem Microsoft Dynamics.

Informacje:

Systemy CRM to narzędzia usprawniające komunikację na linii przedsiębiorstwo-klient. Służą do pozyskiwania klientów oraz ich obsługi. Systemy te opierają się na zgromadzonych i na bieżąco rozbudowywanych bazach danych zawierających informacje na temat poszczególnych klientów i historię kontaktów z nimi. Zadaniem systemów tej klasy jest automatyzacja i usprawnienie procesów pozyskiwania i obsługi – od nawiązania, przez rozpoznanie potrzeb i finalizację transakcji, aż po obsługę posprzedażową.

 

Tym samym przedsiębiorcy mogą zminimalizować rolę błędów ludzkich w tym procesie, wynikających, np. z rotacji pracowników, czy upływu czasu pomiędzy nawiązaniem kontaktu z potencjalnym klientem a wznowieniem rozmów. Ponadto zaletą wynikającą z wdrożenia jest uporządkowanie bazy danych, będące efektem jej scentralizowania i możliwości łatwej aktualizacji przez wszystkich pracowników korzystających z narzędzia na podstawie nawiązanych kontaktów.

 

Działy marketingu, ale także działy sprzedaży i obsługi klienta mogą również wykorzystywać system CRM do zarządzania kontaktami z kontrahentami. Wówczas takie rozwiązanie staje się narzędziem do zbierania informacji o zamawianych usługach lub towarach oraz gromadzi dane na temat historycznych zakupów. Ponadto systemy CRM są nieodzownym elementem wsparcia infrastrukturalnego dla działów obsługi klienta – pomagają rejestrować wszelkie kontakty z danymi klientami i ich treść.

 

Na spotkaniu przedstawione zostanie rozwiązanie klasy Dynamics 365 CRM, które odpowiada na bolączki przedsiębiorstw i wspiera je w rozwoju.

 

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • NAV.COM - kim jesteśmy?
 • Microsoft for Business – ogólne spojrzenie jak Microsoft postrzega przyszłość oprogramowania dla przedsiębiorstw.
 • Podróż klienta w rozwiązaniach Microsoft począwszy od jego pozyskania, poprzez prowadzenie szansy sprzedaży , sprzedaż i obsługę posprzedażową.
 • ERP i CRM - duet idealny. Synergia różnych działań.
 • Power Platform – technologia umożliwiająca szybki, bezpieczny i samodzielny rozwój aplikacji biznesowych.

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Jak skutecznie pozyskać klienta, skłonić do zakupu i utrzymać dobre relacje - wykorzystując ekosystem Microsoft Dynamics.
 • NAV.COM kim jesteśmy.
 • Microsoft for Business – ogólne spojrzenie jak Microsoft postrzega przyszłość oprogramowania dla przedsiębiorstw.

 • Podróż klienta w rozwiązaniach Microsoft począwszy od jego pozyskania, poprzez prowadzenie szansy sprzedaży , sprzedaż i obsługę posprzedażową.

 • ERP i CRM - duet idealny. Synergia różnych działań.

 • Power Platform – technologia umożliwiająca szybki, bezpieczny i samodzielny rozwój aplikacji biznesowych.

Grzegorz Kowalik, Dyrektor ds. Handlowych, NAV.COM Sp.k.
Grzegorz Kowalik, Dyrektor ds. Handlowych, NAV.COM Sp.k.NAV.COM Sp.k., Dyrektor ds. Handlowych
Dyskusja. Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

NAV.COM

NAV.COM jest jednym z najbardziej doświadczonych ośrodków w Polsce, od 20 lat specjalizującym się we wdrożeniach oraz rozwoju rozwiązań IT dla przedsiębiorstw, opartych o technologię Microsoft Dynamics NAV. Specjaliści pomogą w wyborze oraz wdrożeniu systemów ERP, CRM i Power Platform oraz innych aplikacji biznesowych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Firma powstała w 2002 r. i od samego początku jest jednym z najważniejszych partnerów Microsoft Dynamics. Posiada status Microsoft Gold Partner ze specjalizacją w rozwiązaniach Data Analytics i Cloud Platform.

Usługi: 
Firma dostarcza licencje, realizuje projekty wdrożeniowe, szkolenia oraz kompleksowy serwis i wsparcie dla Klientów. Wykorzystując swoje kompetencje oraz doświadczenie, ściśle współpracujemy z użytkownikami rozszerzając standardową funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics NAV, przystosowując go do specyfiki branżowej i indywidualnych potrzeb Klientów.

Partnerstwo Microsoft:

 • Gold Data Analytics,
 • Gold Cloud Platform,
 • Silver Enterprise Resource Planning,
 • Silver Application Integration,
 • Silver Small and Midmarket Cloud Solutions.

logo

Rozwiązania:

NAV.COM

Microsoft Dynamics 365 Business Central to następca słynącego ze stabilności i elastyczności systemu Microsoft Dynamics NAV.
 

Nowa odsłona flagowego produktu Microsoft w obszarze ERP to kompleksowe rozwiązanie dzięki któremu uzyskasz pełny obraz Twojego przedsiębiorstwa w oparciu o aktualne dane i analitykę biznesową. Dynamics Business Central 365 jest elastycznym narzędziem, które łączy procesy z zakresu finansów, księgowości, sprzedaży, produkcji i logistyki, a także integruje się z zewnętrznymi aplikacjami typu płace i kadry czy bankowość. Jego bezsprzeczną korzyścią jest również głęboka integracja z innymi produktami firmy Microsoft, m.in. Dynamics for Sales (CRM), Office 365, Teams, Azure czy SharePoint. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogło w pełni współpracować z Microsoft SQL Server, a dodatkowe optymalizacje dla bazy danych umożliwiają sprawniejsze działanie i szybsze obliczenia w systemie.
 

Dzięki nowoczesnemu systemowi licencjonowania Business Central 365 można z łatwością rozbudowywać o nowe licencje, aplikacje oraz branżowe rozszerzenia. BC 365 jest dostępne zarówno w wersji chmurowej, jak i w wersji licencji wieczystej. Wersja chmurowa oferuje dostęp do pełnego wachlarza usług Microsoft'u, które pozwolą na cyfrową transformację Twojej firmy: Power BI, Power Apps, Power Automate czy umiejętności uczenia maszynowego.
 

Aby rozwijać się i oferować innowacyjne usługi, firmy muszą przyjąć strategię, która połączy ich klientów, pracowników, produkty i procesy tak efektywnie jak to tylko możliwe. Dynamics Business Central 365 posiada narzędzia, które umożliwią wyjść naprzeciw szybko zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.
 

Business Central 365

Microsoft Dynamics 365 CRM

logo

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 21 Września 2021 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partnerzy Technologiczni przeprowadzą część prezentacyjną (60 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnerów Technologicznych (30 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Jak skutecznie pozyskać klienta, skłonić do zakupu i utrzymać dobre relacje - wykorzystując ekosystem Microsoft Dynamics."

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl