Specjalista pilnie poszukiwany.

Systemy klasy ERP umożliwiają menadżerom przedsiębiorstw farmaceutycznych i kosmetycznych podejmowanie trafnych decyzji biznesowych w wielu obszarach ich działalności.

Firmy produkujące kosmetyki to jedna z wizytówek naszego przemysłu na świecie. Branża dynamicznie się rozwija, podobnie jak firmy produkujące leki oraz suplementy diety.

Obserwujemy duże zainteresowanie nowoczesnymi systemami ERP ze strony tych przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie kompleksowego zarządzania procesami produkcji.

Piotr Mazurek,
Prezes Zarządu,
INFORTES SP. Z O.O.

Comarch ERP XL trafia w potrzeby tej grupy firm, ponieważ posiada gotowe rozwiązania dla tej branży, m.in. śledzenie partii w całym procesie logistyczno-produkcyjnym, zarządzanie terminami przydatności czy partiami surowców i wyrobów gotowych. Przy czym są to nie tylko pola w bazie w które możemy wpisać dane, ale np. gotowe funkcje automatycznie informujące o kończących się terminach przydatności surowców czy też podpowiadające wydanie odpowiedniej partii surowca.

Nasze autorskie rozwiązania do zarządzania procesem produkcji, Infortes MES, wspierają użytkowników na przykład w ten sposób, że przypominają o konieczności zachowania szczególnych wymogów bezpieczeństwa. Operator naważający substancje niebezpieczną musi potwierdzić, że zapoznał się z instrukcją, ma odpowiedni ubiór ochronny oraz, że naważa w obecności osoby upoważnionej.


Piotr Jesionek,
V-ce Prezes Prospeo Sp. z o.o.,
będącej Autoryzowanym Partnerem Comarch

Od kilku lat obserwujemy w branży farmaceutycznej i kosmetycznej duże zainteresowanie zmianą posiadanego oprogramowania ERP. Programy zakupione 10-20 lat temu pozbawione rozwoju obecnie odstają od współczesnych oczekiwań i potrzeb przedsiębiorstw. Problemy będące wtedy wyzwaniem stanowią obecnie standard.

Wyzwaniem współczesnym jest zarządzanie produkcją w środowisku trudnego rynku pracy, a więc zarządzanie wspierające kontrolę, automatyzację i gromadzenie bazy wiedzy i procedur do realizacji produkcji. Do realizacji tych zadań przedstawiamy klientom oprogramowanie Comarch ERP XL. System ERP XL w połączeniu z wdrożeniem popartym wiedzą i doświadczeniem w branży stanowi doskonałe narzędzie wspierające realizację i zarządzanie produkcją w firmie. W szczególności dostarcza pożądane cechy i funkcjonalności jakimi są: planowanie, rozliczanie, ewidencja w czasie rzeczywistym, śledzenie partii (tzw. traceability), kontrola jakości oraz zarządzanie magazynem. Przedstawię pokrótce specyfikę każdej z tych cech.

Rozliczanie produkcji. Umożliwia uwzględnienie w kosztach produkcji kosztów materiałów, kosztów bezpośrednich związanych z czynnościami produkcyjnymi jak i kosztów pośrednich związanych z obsługą produkcji. Możliwa jest ewidencja kosztów rzeczywistych, choć ze względu nieuzasadnioną złożoność w stosunku do uzyskanych korzyści ewidencja może odbywać się również według odchyleń.

Ewidencja produkcji w czasie rzeczywistym. Realizowana przez autorską aplikację MESPoint zbierającej dane z hali produkcyjnej, która współpracuje z ERP XL i przekazuje stan bieżący do programu. Dzięki temu znany jest stan produkcji w toku, stan materiałów na produkcji oraz odstępstwa od zadanych norm jakościowych.

Śledzenie partii. Cecha szczególnie istotna w branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej. Oznacza możliwość prześledzenia produkcji wyrobu dla określonych cech surowców i partii oraz odnalezienie partii surowców stanowiących określony produkt.

Kontrola jakości. Realizowana jest przez autorską aplikację zintegrowaną z Comarch ERP XL i MESPoint. Umożliwia zdefiniowanie i monitorowanie cech i norm jakościowych na każdym etapie produkcji, począwszy od przyjęcia surowca aż do wydania wyrobu gotowego z magazynu. Sterowanie dopuszczeniami oraz wstrzymaniami surowca, półprodutku i produktu.

Zarządzanie magazynem. Samodzielna zintegrowana aplikacja Comarch WMS umożliwia zarządzanie gospodarką magazynu wysokiego składowania prowadząc rejestr położeń surowców i wyrobów według lokalizacji na magazynie. Wydajnie wspiera pracowników w odnajdywaniu towarów na magazynie, co ma szczególne znaczenie w przypadku częstych rotacji magazynierów. Wyraźnie przyczynia się też do obniżenia poziomu reklamacji wyrobów gotowych, które przy braku WMS były najczęściej wynikiem pomyłek przy wydawaniu wyrobów gotowych o podobnych cechach.

Z naszego doświadczenia potwierdzamy, że Comarch ERP XL to sprawdzone oprogramowanie w firmach produkcyjnych w branży farmaceutycznej i kosmetycznej, o czym świadczą nasze udane wdrożenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*