Serwicyzacja sprzyja odważnym: badanie pokazuje istotne różnice pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformował o wynikach pierwszej edycji badania IDC Servitization Barometer* — opartej na danych ocenie stopnia wdrożenia serwicyzacji przez firmy na całym świecie.  

Barometr jest zasilany danymi z badania sponsorowanego przez IFS, które zostało przeprowadzone w lipcu 2019 r. i objęło 420 firm z branż mających do czynienia z fizycznym łańcuchem wartości. Na podstawie wyników badania firma IDC opracowała ramy dojrzałości serwicyzacji (Servitization Maturity Framework), które dzielą firmy na cztery kategorie:

  1. „Dużo drzazg”: przedsiębiorstwa te stanowią 14% respondentów. Charakteryzują się one pofragmentowanymi operacjami obejmującymi odizolowane od siebie, ręczne procesy i pofragmentowane systemy biznesowe, które zapewniają mały wgląd w wydajność lub nie zapewniają go wcale.
  2.  „Przyczepa”: przedsiębiorstwa te stanowią 49% respondentów. Przeprowadziły one już standaryzację swoich operacji zaplecza i obsługi klienta, ale brakuje im jeszcze integracji pomiędzy tymi dwoma obszarami.
  3. „Połączone”: przedsiębiorstwa te stanowią 39% respondentów. Połączone przedsiębiorstwa zintegrowały operacje zaplecza i obsługi klienta w obu kierunkach i wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak internet rzeczy do zasilania podstawowych systemów danymi w czasie rzeczywistym.
  4. „Bez granic”: przedsiębiorstwa te stanowią zaledwie 3% respondentów. Są to firmy, których procesy zaczynają się i kończą poza przedsiębiorstwem, a ich operacje i stosowane technologie umożliwiają połączenie ze sobą różnych elementów łańcucha wartości.

Co prawda jedynie niewielki odsetek przedsiębiorstw wspiął się na czwarty etap serwicyzacji, co stanowi szansę dla firm, które działają odważnie i szybko, ale badanie IDC podkreśla wymierne korzyści finansowe i operacyjne osiągnięte przez połączone przedsiębiorstwa, stanowiące ponad jedną trzecią ankietowanych firm z całego świata i zbliżające się do stanu pozbawionego granic:

  • Osiągają średnio o jedną trzecią wyższe przychody z usług niż porównywalne przedsiębiorstwa (jako odsetek łącznych przychodów)
  • Mają 5 razy większe szanse na roczny wzrost przychodów o ponad 5%
  • Mają o wiele większe szanse na zwiększenie rentowności dzięki inicjatywom związanym z transformacją cyfrową

„Ramy dojrzałości wskazane w tym badaniu stanowią punkt odniesienia dla przedsiębiorstw produkcyjnych, pozwalający im porównać swoją obecną sytuację z aspiracjami na przyszłość” — powiedział Phil Carter, Chief Analyst w IDC Europe. „W warunkach obecnego kryzysu przedsiębiorstwa, które połączyły produkty z usługami lub zaoferowały ich funkcje w modelu opartym na zużyciu, już teraz mają przewagę nad konkurencją. Producenci przeprowadzający taką transformację powinni domagać się aplikacji, które są z samej swojej natury połączone w całym łańcuchu wartości, od fabryki do obsługi klienta i serwisu”.

„Badanie to potwierdza trendy, jakie obserwujemy wśród naszych klientów z branży produkcyjnej. Wielu z nich stosuje strategie serwicyzacji, aby czerpać korzyści finansowe ze swojej wiedzy specjalistycznej i docierać do większej części swoich łańcuchów wartości” — powiedziała Marne Martin, prezes działu IFS Service Management Unit. „IDC Servitization Barometer prezentuje również kluczowe przeszkody, z jakimi mają do czynienia przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, takie jak niedobór kwalifikacji wewnątrz firmy i odwieczny problem stosowania starszych, niepołączonych ze sobą systemów biznesowych”.

Bezpłatny egzemplarz IDC Servitization Barometer można pobrać tutaj.

*Opracowanie IDC sponsorowane przez IFS pt. „IDC Servitization Barometer: Charting your way to new revenue streams, IDC #EUR145572819, październik 2019.

Anna Machol, PR for IFS in Poland. Phone: +48 512 134 493, anna.machol@ifs.com

Informacje o firmie IFS 

IFS opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z całego świata, które zajmują się produkcją i dystrybucją wyrobów, budową i utrzymaniem majątku oraz zarządzaniem działalnością ukierunkowaną na usługi. Specjalizacja branżowa naszych pracowników i rozwiązań oraz zaangażowanie w zapewnianie korzyści każdemu z naszych klientów pozwoliły firmie IFS zdobyć pozycję cenionego lidera i najczęściej polecanego dostawcy w naszym sektorze. Nasz zespół składa się z 4000 pracowników i coraz większej sieci partnerów. Wspierają oni ponad 10 000 klientów na całym świecie w kwestionowaniu status quo i zdobywaniu przewagi nad konkurencją. Nasze oprogramowanie dla przedsiębiorstw może pomóc Twojej firmie już dziś — więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem ifs.com.

Dołącz do nas na Twitterze: @IFSPoland

Zapraszamy na blog firmy IFS pod adresem https://blog.ifs.com/, gdzie omawiane są technologie, nowe rozwiązania i ciekawe pomysły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*