Queris wdraża system MES w spółce Telemond – jednego z największych producentów spawanych konstrukcji stalowych

Queris rozpoczyna wdrożenie systemu MES u jednego z wiodących w Europie producentów spawanych konstrukcji stalowych dla branży dźwignicowej. Rozwiązanie to zwiększy możliwości produkcyjne bez dodatkowych inwestycji w park maszynowy.

Systemowe zarządzanie produkcją i montażem konstrukcji stalowych

System MES wpisujący się w koncepcję Przemysłu 4.0 zostanie wdrożony w wiodącej spółce holdingu – Telemond Sp. z o.o., która specjalizuje się w produkcji i montażu konstrukcji spawanych ze stali o wysokiej wytrzymałości.

Decyzja kierownictwa spółki o wprowadzeniu do firmowego ekosystemu rozwiązania tego typu wpisuje się w realizację planów rozwojowych, zakładających między innymi usystematyzowanie obiegu informacji o produkcji w toku, cyfryzację procesów wytwórczych i zwiększenie ich wydajności.

Producent inwestuje w systemową optymalizację procesów, dzięki której zwiększy swoje moce produkcyjne bez dodatkowych nakładów na rozbudowę parku maszynowego.

MES – system zwiększający potencjał produkcyjny

Telemond do współpracy wybrał polską firmę Queris, od lat specjalizującą się w informatyzacji przemysłu, która dysponuje autorskim systemem Queris MES.

System MES (Manufacturing Execution System) to rozwiązanie umożliwiające bieżący monitoring wydajności produkcji w toku. Dzięki danym pozyskiwanym bezpośrednio z linii produkcyjnych, które w czasie rzeczywistym są prezentowane kierownictwu, możliwe jest natychmiastowe reagowanie na przestoje, spadki wydajności czy pojawiające się opóźnienia. Systemy tego typu przyczyniają się do realnego wzrostu wskaźnika wydajności OEE z przeciętnych 40% do nawet ponad 85%.

Tak duża poprawa wykorzystania posiadanego potencjału produkcyjnego pozwala przyjmować i realizować znacznie większe ilości zamówień tymi samymi zasobami oraz w tym samym czasie.

Jeden z największych w Europie

Telemond Holding składa się z trzech spółek zatrudniających łącznie ponad 900 pracowników. Główna spółka Telemond Sp. z o.o. jest wiodącym europejskim producentem konstrukcji spawanych i podzespołów takich jak wysięgniki teleskopowe czy kratownice, dostarczanych czołowym producentom dźwigów, zarówno gąsienicowych jak i samochodowych.

Więcej informacji: https://queris.pl/telemond-wybiera-nasz-system-mes/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*