Przygotowania do ostrego zakrętu w kierunku e-fakturowania

Cyfrowa metamorfoza

Współczesny biznes na całym świecie, zwłaszcza w Europie, zmierza w kierunku digitalizacji. W ostatnich latach trend ten zauważalny jest również w Polsce, która obecnie robi kolejny krok wprowadzając w 2023 roku obowiązek e-fakturowania B2B.

„Wdrożenie e-fakturowania wpisuje się w strategię cyfrowej transformacji, którą polski rząd stara się realizować od wielu lat. Jest to również zgodne z kierunkiem rozwoju w krajach sąsiednich” – mówi Andrzej Pijanowski, Country Manager Pagero Poland.

W ciągu najbliższych 3-5 lat możemy spodziewać się, że wiele europejskich krajów wprowadzi analogiczny obowiązek. Polska jest bardzo ważnym elementem układanki na gospodarczej mapie Europy, a teraz nadchodzi czas na nowy rozdział. Z obserwacji wynika, że polskie firmy mają odpowiednie podejście i wizję digitalizacji, co jest dobrym punktem wyjściowym. W świetle szeroko pojętych zobowiązań, wynikających również z przepisów prawa, digitalizacja nie jest już opcją – jest koniecznością, by móc konkurować i odnosić sukcesy w biznesie.

Obowiązki i korzyści

„Wprowadzanie obowiązku e-fakturowania oraz innych modeli sprawozdawczości wynika bezpośrednio z chęci zmniejszenia luki w podatku VAT oraz pośrednio z chęci usprawnienia gospodarki. Jednocześnie na transformacji cyfrowej skorzystają również firmy” – kontynuuje Pijanowski.

Na pierwszy rzut oka korzyści nie zawsze są oczywiste. Z jednej strony może się wydawać, że rząd stara się jedynie spełnić własne potrzeby, ale z drugiej strony, wprowadzając e-fakturowanie i wymianę e-dokumentów przyniesie nam wartość biznesową w postaci oszczędności czasu i kosztów związanych z manualnym procesowaniem dokumentów oraz ograniczenie liczby błędów. Taka automatyzacja wpłynie również znacząco na jakość danych. Bez dokładnych i szczegółowych danych poruszamy się po omacku, a decyzje podejmowane są w oparciu o przeczucia. Posiadanie poprawnych i kompletnych danych umożliwi nam podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych.

e-fakturowanie w KSeF

Aby umożliwić ogólnopolskie e-fakturowanie, powstała nowa scentralizowana platforma KSeF (Krajowy System e-Faktur), która jest już uruchomiona. Ta zmiana umożliwi ustawodawcy uszczelnienie systemu podatkowego. Tym samym przeniesie rozliczanie podatku VAT na wyższy poziom. Korzystanie z KSeF wiąże się również z wieloma korzyściami dla podatnika, na przykład zwrot podatku zostanie skrócony z sześćdziesięciu do czterdziestu dni, a archiwizacja e-faktur nie będzie wymagana, ponieważ dokumenty będą przechowywane w systemie KSeF. Ponadto nie będzie potrzeby oddzielnego generowania plików audytowych (JPK), ponieważ wymagane dane będą dostępne dla organów w systemie.

Przygotowanie do zmiany

Wejście w sferę digital nastąpi w krótkim czasie. Rok 2023 jest tuż za rogiem, dlatego też firmy powinny zacząć działać już teraz. Należy sprawdzić możliwości swojego systemu ERP oraz zdolność dostarczania i odbierania ustrukturyzowanych danych. Jeśli Twój system nie jest gotowy, a procesy nadal oparte są o formę papierową czy pliki PDF, należy upewnić się, że zostaną wprowadzone odpowiednie korekty, aby spełnić wymogi wynikające z przepisów.

Ponadto w KSeF obsługiwane będą jedynie faktury. Załączniki, zamówienia zakupu czy dokumenty dostaw w dalszym ciągu muszą być wymieniane między firmami. W związku z tym należy znaleźć rozwiązanie do dystrybucji również innych dokumentów biznesowych, aby uniknąć dodatkowej podwójnej, manualnej pracy.

W zgodzie z przepisami – globalnie dzięki Pagero

Podsumowując, uregulowane przepisami e-fakturowanie przynosi bezpośrednie korzyści Twojej firmie. Wysyłanie i procesowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pomoże usprawnić wewnętrzne procesy i stworzyć solidną podstawę do dalszych optymalizacji.

Umożliwiając dostęp do największej na świecie, otwartej sieci biznesowej do wymiany e-dokumentów, Pagero z początkiem 2022 rozpoczęło lokalną działalność w Polsce.  „W świetle nadchodzących zmian w przepisach chcemy być jeszcze bliżej naszych Klientów, by pomóc im w płynnej adaptacji” – mówi Pijanowski.

Jeśli uwarunkowania techniczne KSeF lub format ustrukturyzowanej faktury stanowią wyzwanie, powinieneś skontaktować się z dostawcą usług, takim jak Pagero, aby otrzymać wsparcie i adekwatne rozwiązanie

Powinniśmy również spojrzeć na wymianę e-dokumentów w szerszej perspektywie. Kupno i sprzedaż to jednoczesna kooperacja wielu podmiotów, często wykraczająca poza granice jednego kraju. Połączenie z siecią Pagero nie tylko umożliwia usprawnienie procesów oraz wymianę dokumentów w sposób cyfrowy, ale również wymianę dokumentów w sposób zgodny z lokalnymi przepisami – globalnie.

Bez względu na to gdzie się znajdujesz, kupowanie i sprzedawanie powinno być łatwe i właśnie to pomożemy Ci osiągnąć.

Andrzej Pijanowski, Country Manager

Pagero Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*