Produkcja przyjazna ESG – nowość czy nowy standard?

Koncepcja zrównoważonego rozwoju i strategii ESG (Environmental, Social, Governance) przestaje być zarezerwowana wyłącznie dla dużych korporacji. Coraz częściej, mniejsze przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne są zobowiązane do regularnego raportowania wskaźników ESG. Te czynniki stają się bowiem kluczowe, zwłaszcza jeśli firma jest częścią łańcucha dostaw większych korporacji lub działa w sektorach wrażliwych na aspekty środowiskowe i społeczne. Jak i dlaczego rozwijać zakład produkcyjny zgodnie z ESG? O tym w dalszej części artykułu.

Czym są czynniki ESG?

Czynniki ESG mają na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i zmniejszanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko i społeczeństwo. Strategia ESG obejmuje trzy główne obszary:

  • Środowiskowy: dotyczy działań firmy na rzecz ochrony środowiska, takich jak redukcja zużycia mediów i energii, wsparcie recyklingu, a także minimalizacja śladu węglowego.
  • Społeczny: odzwierciedla wpływ firmy na społeczność lokalną i traktowanie pracowników. To tu kryje się troska o rozwój ludzi pracujących w organizacji oraz lokalnej gospodarki.
  • Zarządczy: dotyczy kultury korporacyjnej, budowania wartości oraz komunikacji między zarządem a pracownikami i klientami. Opiera się na ujednoliceniu misji i wizji organizacji.

Dlaczego czynniki ESG odgrywają istotną rolę?

Aspekty ESG stanowią istotny sposób oceny danego przedsiębiorstwa. Bez względu na sektor działalności, firma jest integralną częścią szerszego ekosystemu, w którym musi dbać o swoich klientów, pracowników oraz partnerów. Wysokie wskaźniki zrównoważonego rozwoju ułatwiają firmie pracę nad doskonaleniem tych obszarów. Chcąc osiągać coraz większe zyski, nawiązywać udane współprace i przyciągać nowych pracowników należy pamiętać o ciągłym aktualizowaniu działań. Młodsze pokolenia oraz inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na zgodność wartości firmy z własnymi przekonaniami.

Wyzwania dla firm produkcyjnych w zakresie strategii ESG

Zakłady produkcyjne z definicji działają na większą skalę — posiadają znaczną liczbę pracowników oraz różnorodny sprzęt i maszyny. Generują większe ilości emisji, zużywają sporo energii elektrycznej i gazu w ramach różnych procesów produkcyjnych. Dodatkowo konieczne jest ogrzewanie budynków i zapewnienie ludziom odpowiednich warunków pracy. Wydaje się, że trudno jest znaleźć alternatywne rozwiązania w tych dziedzinach. Niemniej jednak istnieją sposoby optymalizacji tych obszarów. Aspekt środowiskowy jest najłatwiejszy do pomiaru i porównywania, a więc dzięki zaawansowanym technologiom można dokładnie monitorować zużycie mediów w różnych obszarach produkcji. Dane te warto porównywać nie tylko z unijnymi standardami, ale także z wynikami firm konkurencyjnych.

Monitorowanie zużycia mediów i korzyści wynikające z ich analizy

Precyzyjne monitorowanie zużycia mediów i surowców jest kluczowe dla efektywnego zarządzania. Pozwala określić, ile mediów i surowców zużywa się podczas produkcji jednego wyrobu, co umożliwia podejmowanie skuteczniejszych decyzji optymalizacyjnych. To z kolei pozwala na identyfikowalność procesu wytwórczego, oferowanie niższych cen przy jednoczesnym utrzymywaniu lub nawet podnoszeniu jakości produktów oraz zwiększa się konkurencyjność firmy, zyskując zaufanie klientów.

Rozwiązania informatyczne wspierają aspekty społeczne i zarządcze

Rozwiązania informatyczne mają zdecydowany wpływ na aspekty społeczne i zarządcze przedsiębiorstwa. W kontekście społecznym, systemy monitorujące wydajność pracy i poziom zadowolenia pracowników pozwalają na lepsze wykorzystanie ich potencjału. Automatyzacja rutynowych zadań, jak choćby tworzenie raportów, podnosi jakość pracy i komfort zatrudnionych osób.

Ponadto optymalne zarządzanie zmianą i transparentność odgrywają kluczową rolę w zachowaniu zgodności działań firmy z jej wartościami. Niezależne doradztwo technologiczne może pomóc w wyjaśnieniu korzyści wynikających z wprowadzanych zmian pracownikom. Przykładem firmy, która wspiera zakłady produkcyjne w rozwoju i implementacji rozwiązań optymalizujących produkcję i realizujących strategię ESG jest explitia. Wdrażane przez specjalistów tej firmy systemy oferują dostęp do rzeczywistych danych, a dzięki temu – wspierają liderów w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Systemy informatyczne są również użyteczne w analizie predyspozycji pracowników do wykonywania określonych zadań, co pozwala na lepsze planowanie zadań i alokację zasobów. Jednak ważne jest, aby zarząd działał zgodnie ze strategią firmy i utrzymywał transparentność w komunikacji z zespołem, informując o wszelkich zmianach i pozwalając pracownikom mieć wpływ na te zmiany. Transparentność i właściwe zarządzanie zmianą są niezbędne, aby pracownicy rozumieli cele wprowadzanych zmian i czuli się zaangażowani.

Pierwszy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju

Pierwszym kluczowym krokiem na drodze do strategii ESG jest przeprowadzenie audytu przez niezależnego specjalistę, który oceni obecną sytuację firmy, w tym maszyny i procesy dokumentowania. Następnie warto dokonać samooceny wyników audytu i zdecydować, czy akceptujemy stan obecny, czy planujemy zmiany. Jeśli zmiany są potrzebne, kluczowe jest opracowanie planu transformacji, szczególnie w obszarze środowiskowym, aby osiągnąć optymalizacje i obniżyć koszty.

Koszty wdrożenia strategii ESG

Wprowadzenie strategii ESG może wiązać się z pewnymi kosztami, ale przede wszystkim przynosi długoterminowe korzyści. Ważne jest, aby spojrzeć na to działanie nie tylko w kontekście cenowym, ale także jako inwestycję w poprawę efektywności produkcji, zwiększenie satysfakcji pracowników i klientów, wzrost sprzedaży oraz poprawę wizerunku firmy.

Cały proces wprowadzania strategii ESG warto sprowadzić do analizy kosztów poszczególnych inwestycji, ale przede wszystkim do oceny zwrotów z tych wydatków. Przydatne może okazać się stworzenie punktacji, która pozwoli określić, w jak wielu aspektach inwestycje faktycznie zmienią firmę.

Korzyści ze strategii ESG dla zakładu produkcyjnego

Wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju przynosi firmom produkcyjnym szereg korzyści obejmujących obniżanie kosztów, dbałość o środowisko naturalne, zwiększanie zadowolenia pracowników i redukcję rotacyjności. Dzięki temu firmy mogą pozyskiwać nowych klientów, zwiększać konkurencyjność, poprawiać jakość i efektywność produkcji oraz zapewniać bezpieczeństwo pracy.

Rozwój zgodny z zasadami ESG staje się coraz bardziej powszechny i niezależnie od wielkości firmy, staje się kluczowym elementem jej sukcesu. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przynoszą korzyści zarówno dla firmy, jak i dla społeczności oraz środowiska naturalnego. Wprowadzanie zmian w tym kierunku może być wyzwaniem, ale także szansą na długoterminowy wzrost i rozwój organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*