proALPHA umożliwia rejestrację czasu w chmurze

Dzięki pakietom do rejestracji czasu przedsiębiorstwa nie muszą obawiać się konsekwencji wyroku Federalnego Sądu Pracy w Niemczech (niem. BAG) nakładającego obowiązek rejestracji czasu pracy

Grupa proALPHA, za pośrednictwem spółki zależnej tisoware, wychodzi na przeciw przyszłym regulacjom związanym z obowiązkiem rejestrowania czasu pracy przez wszystkie przedsiębiorstwa. Dzięki „Next Level Cloud“ i „My Business Cloud“ renomowany dostawca elastycznych i skalowalnych systemów do rejestracji czasu oferuje przedsiębiorstwom o różnych wielkościach rozwiązania, które nie wymagają ani sprzętu komputerowego, ani lokalnej instalacji oprogramowania, ponieważ w każdej chwili mogą zostać wywołane poprzez dowolną przeglądarkę lub aplikację. Odwzorowanie elastycznych modeli czasowych lub rejestracja czasu niezależnie od lokalizacji w kontekście modelu New Work nie stanowi przy tym żadnego problemu.

 „Zgodnie z § 3 ustęp 2 nr 1 prawa ochrony pracy każdy pracodawca jest zobowiązany do wdrożenia systemu, za pomocą którego możliwa jest rejestracja czasu pracy każdego pracownika” – tak postanowił Federalny Sąd Pracy (niem. BAG) w dniu 13. września 2022. Rząd Niemiecki na podstawie tego wyroku będzie musiał uchwalić odpowiednią ustawę. Przedsiębiorstwa powinny jednak już teraz odpowiednio przygotować przyszły proces rejestracji czasu (uwzględniający hybrydowe modele pracy).

Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, wie Markus Steinberger, dyrektor zarządzający tisoware: „Za pomocą typowych na rynku oprogramowań on premise często nie jest możliwe rejestrowanie czasu pracy zgodnie z nowymi modelami zatrudnienia.” Steinberger odradza również stosowanie zwykłych tabel Excel czy też ręcznych notatek. „Wykorzystanie niezintegrowanych i nieusystematyzowanych rozwiązań nie jest wykluczone, wiąże się jednak z dużymi nakładami pracy np. podczas przeprowadzania ręcznych analiz. Ponadto tego typu rozwiązania niosą ze sobą ogromne ryzyko związane z bezpieczeństwem danych oraz możliwością ich wycieku.”

Przegląd nowego portfolio tisoware

Przedsiębiorstwo tisoware należące do Grupy proALPHA oferuje elastyczne i skalowalne pakiety do rejestracji czasu jako rozwiązanie w chmurze lub SaaS dla aplikacji HR i kontroli bezpieczeństwa stosowanych przez przedsiębiorstwa o różnej wielkości.

„Next Level Cloud“ jest przeznaczony dla przedsiębiorstw o wielkości do 100 pracowników, nie wymaga lokalnego sprzętu komputerowego lub oprogramowania i może zostać uruchomiony w każdej chwili za pomocą dowolnej przeglądarki poprzez pakiet szybkiego startu (tzw. Quick-Start). Pracownicy mogą rejestrować czas pracy bezpośrednio w sieci lub przez aplikację i mają w każdym momencie dostęp do własnych danych w portalu pracownika. Zależnie od wersji dostępne są moduły dodatkowe, np. workflow HR, interfejs danych podstawowych lub elektroniczne zaświadczenie o niezdolności do pracy.

Rozwiązanie MŚP jest dostępne w trzech pakietach usług w chmurze:

  • Next Level Cloud entry umożliwia automatyzację powtarzających się procesów, np. składania wniosków urlopowych;
  • Next Level Cloud extended oferuje dodatkowo interfejs dla kadr i płac;
  • Next Level Cloud advanced stanowi wersję premium zawierającą funkcjonalność planowania zespołu i pulpit nawigacyjny.

Dla średnich i dużych przedsiębiorstw z kompleksowymi wymaganiami indywidualnymi wobec rejestracji czasu i kontroli bezpieczeństwa przeznaczone jest „My Business Cloud“ w dwóch wariantach:

  • W przypadku My Business Cloud SaaS rejestracja czasu jest przeprowadzana poprzez komputer, smartfon, tablet lub profesjonalne terminale przygotowane do połączenia z chmurą. Dostępne są również dodatkowe moduły HR;
  • W wersji opierającej się na usłudze hostingu My Business Cloud Hosting, obok sprzętu komputerowego zapewniającego dostęp do chmury, możliwe jest dodatkowe przyłączenie terminali dormakaba, PCS i datafox standardowo poprzez VPN. Możliwe jest również wykorzystanie dodatkowych modułów z zakresu HR i kontroli bezpieczeństwa.

„Przy wyborze rozwiązania do rejestracji czasu pragmatycznemu podejściu powinno towarzyszyć przede wszystkim zaznajomienie się z wymaganiami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które obejmują przyszły obowiązek jednoznacznego rejestrowania danych i zapobiegania ich fałszowania w ramach wykorzystywanego rozwiązania”, podkreśla Steinberger. „Konieczne jest zachowanie standardów bezpieczeństwa, regularne tworzenie wersji zapasowych, przeprowadzenie update’ów, zapewnienie rezerwowego miejsca do zapisu i zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej (tzw. UPS). Dzięki nowym pakietom w chmurze tisoware może przejąć realizację tych wymagań dla przedsiębiorstwa.”

Szczegółowe informacje zawierające kosztorys pakietów do rejestracji czasu bazujących na chmurze oferowanych przez tisoware dostępne są tutaj: https://www.tisoware.com/loesungen/cloud-solutions.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*