Ofiary złej organizacji procesu wyboru

Kluczowym elementem sukcesu w procesie wyboru systemu ERP jest jego właściwa organizacja. Każdy dobrze prowadzony proces powinien mieć określone ramy czasowe, uwzględniające poszczególne etapy (kamienie milowe).

W trakcie prowadzenia działań doradczych BPC Group zauważyło, że zbyt wiele procesów decyzyjnych jest rozciągniętych w czasie. Decydenci nie precyzują jasno celów, nie posiadają również harmonogramu projektu.

W konsekwencji przedłużającego się procesu wyboru:

  • przedsiębiorcy dysponują zdezaktualizowanymi informacji o funkcjonalnościach i możliwościach systemów, a także o kompetencjach dostawców; 
  • następuje rozmycie celu wdrożenia systemu – osoby decyzyjne nadają wyższą rangę mniej znaczącym kwestiom, a priorytety nierzadko schodzą na dalszy plan; 
  • wzrastają oczekiwania względem systemu, które znacznie wykraczają poza ramy przeznaczonego na inwestycję budżetu;
  • osoby wchodzące w skład komitetu sterującego dążą do jak najszybszego zakończenia projektu, wskutek czego pomijają wiele istotnych szczegółów; 
  • następuje generowanie kosztów związanych z zaangażowaniem osób w proces,
  • pojawia się obawa przed podjęciem decyzji i dezorientacja spowodowana zbyt dużą liczbą analizowanych systemów.

W wielu zatem przypadkach przedsiębiorstwa stają się ofiara źle przeprowadzonej organizacji procesu wyboru systemu ERP. Wpadają w pułapkę kompetentnych i dobrze przygotowanych zespołów sprzedażowo-marketingowych dostawcy lub najniższych ofert cenowych.

Aby proces wyboru został zorganizowany prawidłowo i nie doszło do błędów jak wyżej przedsiębiorstwo powinoo wykonać analizę procesów biznesowych.

Dzięki niej dowie się, które procesy wymagają zoptymalizowania, jakie funkcjonalności systemu powinny znaleźć się w zapytaniu ofertowym, którego dostawcę zaprosić na prezentację i czego od niego oczekiwać.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*