Obawy polskich przedsiębiorców przed integracją z KSeF – wyniki ankiety Comarch

Do czasu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur pozostał rok. Jak pokazała ankieta Comarch przeprowadzona wraz z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą, tylko 10% przedsiębiorców zdecydowało się skorzystać już z KSeF-u, reszta odkłada integrację na później. Dlaczego? Jakie obawy mają polscy przedsiębiorcy przed rozpoczęciem korzystania z KSeF?

KSeF to rządowa platforma do wysyłania i odbierania faktur ustrukturyzowanych drogą elektroniczną. W Polsce od 1 stycznia 2022 roku podatnicy mogą z niej korzystać dobrowolnie, natomiast od 1 stycznia 2024 korzystanie z niej ma stać się obowiązkowe dla wszystkich podatników.

Obawy przedsiębiorców przed integracją z KSeF

Comarch oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza zapytali polskich przedsiębiorców, jakie są ich główne obawy związane z wejściem w życie obowiązku przesyłania faktur w formie elektronicznej przez rządową platformę KSeF. Jak się okazuje, największą obawę stanowią potencjalne problemy techniczne, które mogą pojawić się przy integracji. Różnorodność systemów IT w firmie i potencjalne kłopoty związane z ich integracją z KSeF stanowią aż 48% wszystkich odpowiedzi ankietowanych.

Nieco mniej, bo 43% przedsiębiorców, którzy wzięli udział w ankiecie, obawia się kosztów wdrożenia rozwiązania do e-fakturowania. Z kolei 40% niepokoi się krótkim czasem na wdrożenie i przystosowanie się do nowych przepisów i to tu upatruje źródła problemów.

26% ankietowanych wskazało na inne, niewymienione wcześniej obawy.

Jak polskie firmy szykują się na KSeF?

Ankietowanym przedsiębiorcom zadano również pytanie o to, jakie działania planują podjąć lub już realizują, aby przygotować organizację do obowiązku korzystania z KSeF (można było wybrać więcej niż 1 odpowiedź). Uzyskane wyniki pokazały, że mimo obaw i jednocześnie pewnego zapasu czasowego, jaki pozostał do wejścia w życie KSeF, firmy  już szykują się na nadchodzące zmiany. Tylko 6% odpowiedziało, że nie wie, jakie działania prowadzi jego firma, co może sugerować, że nie interesują się jeszcze tym tematem.

Zdecydowanie najwięcej przedsiębiorców, bo aż 60%, dba o to, aby ich pracownicy już teraz brali udział w szkoleniach i webinarach dotyczących KSeF-u i w ten sposób zdobywali wiedzę.

Ponad połowa pytanych (52%) mierzy się z wymaganiami systemowymi i sprzętowymi: jest w trakcie zakupu systemu informatycznego do obsługi KSeF lub dostosowuje swój obecny system.

45% przekazało z kolei temat KSeF-u do działu księgowo-finansowego, który pracuje nad dostosowaniem firmy do obowiązku korzystania z tej platformy. Na skorzystanie z usług zewnętrznego doradztwa finansowo-podatkowego zdecydowała się niemal 1/4 ankietowanych (24%). Najmniej firm spośród tych, które wzięły udział w ankiecie, zdecydowało się na zatrudnienie nowego pracownika, który przejmie obowiązki związane z integracją z KSeF i oddelegowanie jednej osobie prac związanych z tym zadaniem (2%).

KSeF – kto ma się tym zająć w firmie?

Jak się okazuje, wdrożenie KSeF może leżeć na styku różnych kompetencji, co prowadzi do dodatkowych obaw i odraczania decyzji o integracji z tą platformą. W ankiecie znalazło się pytanie o to, który zespół w firmie jest wiodący w kontekście wdrożenia KSeF.

Rozkład odpowiedzi udowadnia, że nie jest to oczywiste, a ankietowani wskazali, że za integrację z KSeF odpowiada w ich firmie: księgowość (26%), finanse (21%), IT (22%). Natomiast aż 24% pytanych przedsiębiorców zaznaczyło, że wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur zajmuje się w firmie specjalny zespół stworzony z przedstawicieli różnych jednostek. 10% albo nie wie, kto się zajmuje tymi działaniami w firmie, albo przyznało, że osoba lub osoby nienależące do wymienionych wcześniej grup.

Krajowy System eFaktur – zalety wdrożenia

Korzyści z wdrożenia KSeF-u jest wiele. Na poziomie firm to m.in. skrócenia czasu zwrotu podatku z 60 do 40 dni; usprawnienie procesu odbierania i przetwarzania faktur, co przekłada się na szybsze płatności; archiwizacja faktur w systemie aż przez 10 lat – jednym słowem mniej dokumentacji, mniejsze ryzyko błędów, przyspieszenie pracy.

Na poziomie krajowym wprowadzenie KSeF-u ma przede wszystkim służyć uszczelnieniu systemu podatkowemu: zwalczaniu oszustw i nadużyć w VAT. Ma wprowadzać porządek: wszystkie faktury w kraju będą wystawiane wg jednego wzorca oraz przechowywane i archiwizowane w jednym miejscu. Będą też poprawnie wystawione – poprawność faktury zostanie sprawdzona od razu, przy przesyłaniu jej do KSeF-u. Organy państwowe będą miały ponadto stały wgląd w te faktury.

Opóźnianie procesu integracji z KSeF często wynika z błędnych przekonań – przedsiębiorcy postrzegają to jako proces czasochłonny, nieopłacalny, drogi, wymagający dopełnienia wielu formalności – także w zakresie zgód klientów na otrzymywanie faktur elektronicznych.

Rozwiązanie powyższych problemów często jest prostsze, niż się wydaje – warto korzystać z wiedzy zamieszczanej na rządowych stronach lub przekazywanej przez firmy jak Comarch podczas webinarów; nawiązać współpracę z firmami doradczymi, zakupić system informatyczny, który bez problemu zintegruje istniejące w firmie rozwiązania z KSeF-em (taki jak np. Comarch EDI, powstały na wieloletnich doświadczeń, stale rozwijany i ulepszany).

Integracja z KSeF to wiele zalet, z których im szybciej zacznie się korzystać, tym lepiej. Zmiana przepisów i wejście w życie obowiązku korzystania z KSeF już wkrótce, warto być gotowym już wcześniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*