Nowoczesne systemy utrzymania ruchu

Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju narzędzi mobilnych, które znajdują zastosowanie w kolejnych gałęziach gospodarki. Trend ten obserwujemy również w przemyśle. Aplikacje mobilne coraz częściej wspierają pracowników, w realizacji codziennych zadań. Ich przewaga przejawia się głównie w tym, że są stale w zasięgu ręki użytkownika. Bez względu na miejsce, w jakim znajduje się pracownik, aplikacje mobilne mogą dostarczyć informacje o zleconych zadaniach, umożliwić dostęp do niezbędnej dokumentacji lub bazy wiedzy oraz ułatwić komunikację z innymi współpracownikami.

Te możliwości doskonale sprawdzają się w przypadku Utrzymania Ruchu. Skuteczność prewencyjnego UR zależy od systematycznego wykonywania kontroli, przeglądów i konserwacji, które składają się na harmonogram działań powiązanych z rytmem prowadzonej produkcji. Mobilna aplikacja Platformy Proman wspiera zarządzanie tego typu zadaniami. Umożliwia prowadzenie kalendarza poszczególnych czynności i procedowania ich od etapu planowania, przez zlecenia konkretnym osobom, wykonanie zadań zgodnie z instrukcją, potwierdzanie wykonania prac oraz rozliczanie związanych z tym kosztów. Aplikacja mobilna wspiera także działania reaktywnego UR, pozwala zgłaszać usterki i awarie a następnie realizować prace związane z niezbędnymi naprawami.

Dane opisujące pracę zespołów UR, umożliwiają prowadzenie analizy skuteczności planu prac i mogą być podstawą mechanizmów predykcyjnego UR.

System opracowany przez PROCOM SYSTEM S.A. ułatwia dotrzymanie terminowości zleconych prac i skraca czas reakcji na ewentualne awarie. Przekłada się to na zapewnienie sprawności zarządzanego parku maszynowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*