Nowe prawo o ochronie danych osobowych: konieczne zmiany w systemach

W maju 2018 roku zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które ujednolici zasady obowiązujące w tym zakresie w 28 państwach Unii Europejskiej.

Głównym celem wdrożenia nowych przepisów jest zapewnienie większej prywatności oraz rozszerzenie praw podmiotów danych osobowych.

Jednostki przetwarzające dane będą zatem zobowiązane do przeprowadzenia szeregu zmian, m.in. w swoich systemach informatycznych. W przeciwnym wypadku będą nakładane wysokie kary (20 mln euro lub do 4% globalnego rocznego obrotu z poprzedniego roku finansowego).

W praktyce, podmiot danych będzie musiał miedzy innymi zostać poinformowany o tym, jakie dane i w jakim celu są gromadzone oraz kto jest inspektorem danych wraz z podaniem kontaktu do osoby pełniącej tą funkcję.

Podmiotowi będą również przekazywane szczegółowe informacje o przysługujących mu prawach, chociażby o prawie do usunięcia, przeniesienia danych, ograniczenia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Inspektorzy będą także musieli informować osoby, których dane dotyczą, o tym iż ich dane podlegają profilowaniu na potrzeby tworzenia analizy klienta lub prognozowania jego przyszłych potrzeb.

Ochrona danych będzie musiała zostać zapewniona już na etapie projektowania nowych produktów i usług. Ochrona prywatności będzie musiała być zagwarantowana jako standardowa „funkcjonalność” systemów.

 

Źródło: ODO 24 BPC GUIDE-WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*