ERP, a systemy logistyczno-magazynowe.

IT na hali magazynowej. Obecnie przedsiębiorstwa inwestują w systemy informatyczne, które wspierają zarządzanie produktami na magazynie, tj. rozwiązania klasy WMS. Aplikacje te uzupełniają zintegrowane rozwiązania klasy ERP o dodatkowe funkcjonalności, takie jak: precyzyjne określanie lokalizacji dla poszczególnych produktów, planowani...
Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

Te przedsiębiorstwa branży metalowej, które w swojej strukturze organizacyjnej posiadają odlewnie, borykają się codziennie z problemem zarządzania odpadami. Powstają one nie tylko w momencie rozruchu maszyn, lecz także podczas kontroli jakości, gdy wytworzone produkty nie spełniają norm jakości. Pewna część z nich może zatem wróci...
Czytaj więcej