omni-channel-technology-online-retail-business_31965-3010.jpg

Rola e-Logistyki i Business Intelligence w budowaniu przewagi konkurencyjnej w e-commerce

Procesy logistyczne w e‑commerce nie ograniczają się jedynie do spakowania produktu zamówionego przez klienta i wysłania paczki kurierem. Wraz z rozwojem technologicznym, rosnącą świadomością klientów, a także upowszechnieniem omnichannel przed logistyką w e‑commerce pojawiły się nowe wyzwania. E‑logistyka stała się kluczowym elementem działania każdego sklepu internetowego. Jeśli jednak połączymy ją z rozwiązaniami Business Intelligence, otrzymamy rozbudowane narzędzie, które oznacza przewagę konkurencyjną na rynku sprzedaży elektronicznej.

Rozwój e-commerce i wpływ tego zjawiska na logistykę

Przeglądając dane udostępnione przez firmę badawczą eMarketer, możemy zauważyć, że obroty e‑handlu na świecie zwiększają się o ok. 20% rok do roku. Trzeba też pamiętać o tym, że ogromny wpływ na rozwój e‑commerce w 2020 roku ma pandemia COVID‑19. Firmy musiały przejść gwałtowną przemianę i działania sprzedażowe z kanałów offline przenieść do kanału online. Po drodze pojawiły się jednak problemy związane między innymi z logistyką. Wśród nich warto wymienić osiem najważniejszych:

 • kłopoty z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników;
 • trudności z stabilnością finansową i przepływem środków pieniężnych;
 • spadek globalnej i krajowej zdolności produkcyjnej;
 • zakłócenie łańcucha dostaw (spadek lub wzrost popytu);
 • opóźnienia i ryzyko kontraktowe;
 • trudności z dostosowaniem się do nowych przepisów i ustawodawstw rządowych;
 • przeszkody związane z automatyzacją i technologią;
 • wyzwania logistyczne (zamknięcie lub ograniczenie działalności, długi czas oczekiwania na dostawy).

Jeśli przyjrzymy się powyższym punktom, to łatwo zauważymy, że nowe problemy pojawiły się w sektorze logistyki, a także w praktycznie wszystkich działach pracy e‑sklepu. Kłopoty związane z magazynowaniem oraz dostępnymi technologiami stały się przeszkodą w funkcjonowaniu jednostek, które nie są przygotowane na szybkie i drastyczne zmiany.

 

D2C rozwiązanie, które staje się standardem?

Sprzedawcy muszą myśleć w sposób bardziej nastawiony na klienta. Sprzedaż bezpośrednio do odbiorcy z pominięciem zewnętrznych dostawców stała się dla wielu biznesów rozwiązaniem przynoszącym korzyści. Forbes podaje, że 52% marek sprzedających w modelu DTC (D2C) odnotowało wzrost popytu. Firmy biorące udział w tym badaniu reprezentowały różne branże, w tym dom, modę, urodę, elektronikę, żywność i podobne

Marki te radziły sobie lepiej niż ich tradycyjne odpowiedniki podczas pandemii koronawirusa. Gdy 80% tradycyjnych detalistów odnotowało spadek sprzedaży od początku pandemii, tylko 22% marek D2C doświadczyło spadku. Jednakże trzeba tu pamiętać o tym, że kiedy obowiązują obostrzenia, zamykane są fabryki, to wpływa to i na małych sprzedawców, i na dużych, masowych. Zawsze w takich wypadkach wystąpią zakłócenia w łańcuchu dostaw, spadek nieformalnych zakupów oraz wzrost zakupów podstawowych: kosmetyków, artykułów spożywczych i artykułów zdrowotnych. Doprowadza to do reglamentowania wielkości sprzedaży niektórych produktów.

Klienci oczekują też, że ich zamówienia zostaną dostarczone szybciej, co niestety nie zawsze jest możliwe. Przesyłki międzynarodowe dostarczane są z dużymi opóźnieniami. Związane jest to z obostrzeniami logistycznymi. Jednakże krajowi operatorzy również muszą radzić sobie z obecną sytuacją.

W tym wszystkim pojawia się miejsce dla rozwiązań oferowanych przez e‑logistykę, która w tej właśnie chwili przeżywa rozkwit. Dzięki odpowiednim narzędziom możemy nie tylko analizować dostępność zapasów magazynowych u poszczególnych dostawców, ale także śledzić ich drogę do klientów, reagować na piki sprzedażowe i problemy z dostępnością towarów. Tak naprawdę jedno dobre rozwiązanie połączone dodatkowo z BI daje ogromną przewagę konkurencyjną, której teraz tak bardzo potrzebujemy.

 

Dlaczego Business Intelligence jest ważne?

Rozwiązania BI mają na celu w łatwy sposób wizualizować wszelkie dane, o których sobie zamarzymy, prowadząc firmę. Badania pokazują, że analiza danych pięciokrotnie przyspiesza podejmowanie decyzji w firmach. Trzy najważniejsze trendy analizy biznesowej to wizualizacja danych, zarządzanie jakością danych i samoobsługowa analiza biznesowa (BI). 54% przedsiębiorstw zgadza się, że BI oparta na chmurze jest niezbędna zarówno dla ich obecnych, jak i przyszłych inicjatyw. Dodatkowo ponad 46% firm już korzysta z narzędzia BI jako kluczowej części swojej strategii biznesowej.

 

Jak połączyć e-Logistykę i Business Intelligence?

Model logistyczny, w jakim działa sklep internetowy to jedynie punkt wyjścia do analizy wprowadzanych z back‑endu rozwiązań. Trzeba pamiętać, że od zamówienia produktu przez klienta do odbioru paczki, zamówienie przebywa drugą „wirtualną drogę”. Dobry przykład znajduje się poniżej. Jest to wykres jednego z prostszych rozwiązań, które merce.com wdrożył u jednego z klientów. Jak widać, cały proces został w pełni zautomatyzowany, co znacznie przyśpiesza realizację zamówienia oraz ułatwia pracę osobom obsługującym magazyn, księgowości oraz pracownikom BOK.

Obraz1-1.png

Przykładowy diagram zamówień – materiały własne merce.com

 

Opisywane wdrożenie miało na celu połączyć magazyn zewnętrzny z systemem sprzedażowym, kurierskim i księgowym. Na każdym etapie osoba z BOK może śledzić status zamówienia, pobrać odpowiednie dokumenty, skontaktować się z magazynem lub klientem w celu weryfikacji danych. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której produkt będzie reklamowany lub zwracany, to też jest to widoczne w panelu administracyjnym sklepu internetowego. Automatyzacja, o której wcześniej wspominaliśmy, do minimum ograniczyła udział pracowników sklepu w całym rozbudowanym procesie.

 

BIZONE E-commerce Business Intelligence

Do tego trzeba dodać jeszcze jedną ważną integrację, bez której to rozwiązanie nie jest kompletne. Mowa o Business Intelligence (BI). Może to być autorskie rozwiązanie E-commerce Business Intelligence, które pozwala na dogłębną analizę i przekształcanie danych w informacje biznesowe potrzebne do sprawnego funkcjonowania firmy. W przypadku modułu magazynowo logistycznego możemy w prosty i szybki sposób wygenerować dane dotyczące wielkości zamówień dla danych klientów, obszarów, osób które użyły kodów rabatowych.

Obraz2.png

BIZONE E-commerce Business Intelligence

 

Sprawdzimy stany magazynowe wszystkich podległych jednostek, możemy przejrzeć wysyłki z poszczególnych magazynów, stworzyć rozbudowane analizy, które pozwolą prognozować kolejne okresy sprzedażowe. BI oferowane przez merce.com umożliwia łatwe tworzenie raportów, statystyk, prognoz i innych wizualizacji w kilka sekund. To rozwiązanie skierowane do biznesu, które pozwala na co dzień podejmować decyzje oparte na danych.

Połączenie obu dostępnych narzędzi ma nie tylko ogromny wpływ na jakość obsługi klienta i jego zadowolenie z realizacji zamówień, ale także usprawnia pracę zespołu pracowników sklepu internetowego. Nie zapominajmy, że konkurencyjność rośnie. Obecnie BI stało się trendem, z którego korzystają zarówno duzi rynkowi gracze, jak i mniejsze firmy. Od 2018 roku najczęściej wdrażającymi rozwiązania Business Intelligence były małe firmy zatrudniające około stu pracowników. Dodatkowo korzystanie z takich rozwiązań nie dotyczy już tylko firm zajmujących się sprzedażą czy analizą danych. Organizacje prowadzące dokumentację – instytucje finansowe, szkolnictwo wyższe, firmy handlu detalicznego itp. – to obecnie główne podmioty wykorzystujące analizę biznesową w chmurze. Dobrze jest więc zainwestować w tego typu rozwiązania, aby nie pozostawać z tyłu.

 

Dawid Marut

Full-Stack Marketing Specialist Merce.com

 

merce.png

businessman-show-export-container-digital-world-map-screen-1200x800.jpg

Przedsiębiorstwa potrzebują szybkiej i prcyzyjnej wymiany informacji

Już od dłuższego czasu mówimy o postępującym w procesie sprzedaży Internecie i co za tym idzie nowym jej kanale jakim jest e-commerce. Choć zagadnienie teoretycznie powinno dotyczyć wyłącznie działów handlowych, może jeszcze marketingu to jednak pośrednio ma bardzo duży wpływ na występujące procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Faktem jest iż równie wiele korzyści przynosi dla działu sprzedaży jak nowych wyzwań dla działów logistyczno-magazynowych. Jedną z nich będzie bez wątpienia presja czasowa.

Konsumenci poszukują w zakupach w sieci nie tylko komfortu w postaci zakupów bez wychodzenia z domu, ale także szybkiej dostawy wybranego towaru.

Wiele badań przedstawia, iż jest to jeden z kluczowych czynników, którym sugeruje się konsument przy dokonywaniu zakupów w sieci. Tym samym wyzwaniem dla logistyki stają się jej nowe rodzaje jak Next Day czy wręcz Same Day Delivery. Potwierdzeniem tej tezy jest chociażby fakt, iż w latach 2010-2014 Amazon zainwestował ok. 14 miliardów dolarów w polepszenie infrastruktury, która mogła wpłynąć na przyśpieszenie dostaw zamówionych przez klientów towarów. Jednocześnie analizy rynku pokazują, że towary z opcją SDD cieszą się większą konwersją, tym samym dla logistyki jest to jasna ścieżka, która dotknie wszystkie firmy aktywnie sprzedające poprzez Internet.

Drugim wyzwaniem dla logistyki jest rosnąca paleta asortymentu.

To zagadnienie de facto dotyka nie tylko firmy z aktywnym kanałem e-commerce, gdyż systematycznie wszyscy dążymy do wzbogacania swojej oferty, wchodzenia w nowe segmenty móc zaoferować klientowi większą gamę asortymentową w tym powiązanych ze sobą produktów, a nie tylko alternatywnych względem siebie, a nadto swoją obecność na rynku zaznacza trend personalizacji. Personalizację należy w tym przypadku zrozumieć podwójnie. Po pierwsze, jak w wcześniejszych przypadkach wzrost SKU. Po drugie elastyczność.

Tak naprawdę elastyczność to kolejne wyzwanie z jakim dziś zmierza się logistyka.

Mówimy tutaj o różnym sposobie pakowania wyrobu, jak i opakowań zbiorczych, różnym sposobie układania towaru na palecie, przepakowywaniu towaru pod oczekiwania klienta, tworzenia setów no i w końcu obsługa omnichannel. Standaryzacja choć ceniona przez managerów logistyki to z pkt. widzenia biznesowego coraz częściej trudna do osiągnięcia, także pod względem wolumenu zamówień. Szczególnie w przypadku gdy w przedsiębiorstwie został uruchomiony kanał e-commerce spotkamy się z dużym rozdrobnieniem wysyłek. Rośnie nam wówczas liczba wysyłek, skracamy czas ich realizacji zgodnie z tym co powiedzieliśmy sobie na początku oraz wzrasta nam liczba SKU.

Tym samym dla systemu IT oznacza to m.in.:

 • wzrost danych do analiz ABC/XYZ,
 • konieczność obsługi być może innych niż dotychczas modeli kompletacyjnych np. Multi Order Picking lub wręcz stosowanie kilku metod,
 • większe niż kiedykolwiek znaczenie ergonomii i szybkości pracy aplikacji celem skrócenia obsługi procesu,
 • poprawa algorytmów wykorzystywanych w pickingu/ścieżce zbioru,
 • odpowiedni „handling” zamówień o dużej różnorodności SKU,
 • konieczność wykorzystania i integracji systemu IT z elementami automatyki magazynowej czy systemów kompletacji typu Voice Picking/Pick by Light,
 • integracja z spedytorami lub aplikacjami typu TMS celem automatyzacji wymiany danych o wysyłce.
b3d85ce9-7bd7-4a41-99f9-ae23f8474246-1200x800.jpg

Systemy IT w branży handlowo-dystrybucyjnej

Handel i dystrybucja to obszary kluczowe dla większości firm, nie tylko tych specjalizujących się w handlu czy dystrybucji, ale również np. dla firm produkcyjnych. Nie bez powodu mówi się, że „nie jest sztuką coś wyprodukować, ale to sprzedać”, a właściwie sprzedać i dostarczyć klientowi. Łączymy tutaj obszar sprzedaży i dystrybucji, ponieważ dopiero po dostarczeniu produktu do klienta, proces sprzedaży możemy uznać za w pełni zrealizowany.

Doceniając znaczenie tych obszarów, firmy poszukują rozwiązań, które będą je wspierać w tym zakresie skutecznie i całościowo. Zwracają się przy tym w stronę systemów ERP, które rozszerzając swoje możliwości, starają się coraz pełniej zaspokajać potrzeby firm. Potrzeby te ulegają jednak ciągłym zmianom. Pojawiają się nowe kanały dystrybucji, nowe sposoby komunikacji z rynkiem, nowe metody zarządzania łańcuchem dostaw, rozszerza się obszar sprzedaży i dystrybucji. To powoduje, że obecnie żaden system ERP nie jest w stanie pokryć wszystkich oczekiwań firm w tym zakresie. W takiej sytuacji na znaczeniu zyskują jego zdolności adaptacyjne i integracyjne. System ERP staje się informatycznym jądrem organizacji. Miejscem, gdzie gromadzone, integrowane i przetwarzane są dane z wielu specjalistycznych rozwiązań informatycznych, dedykowanych do obsługi wybranych elementów procesu. Te rozwiązania specjalistyczne są w stanie lepiej dopasować się do rosnących wymagań firm. System ERP powinien natomiast skupiać się na obsłudze procesów centralnych oraz na rozbudowanym raportowaniu danych, zbieranych z wspomnianych rozwiązań specjalistycznych. Takie podejście stanowi idealny kompromis i daje gwarancję sukcesu, ponieważ wraz z pojawianiem się w firmie nowych potrzeb, nie ma konieczności wymiany posiadanego systemu ERP na nowy, bardziej rozbudowany. Zamiast tego, wdrażamy rozwiązanie specjalistyczne, zaspokajające nowe potrzeby oraz integrujemy to rozwiązanie z posiadanym systemem ERP.

Rozwiązaniem, spełniającym wyżej opisane oczekiwania jest system SAP Business One. Dzięki szerokiej funkcjonalności, jego zdolnościom do łatwego tworzenia specjalistycznych rozszerzeń (addonów) oraz możliwościom integracyjnym (szyna danych – Integration Framework), staje się on idealną propozycją na czasy, w których jedyną pewną kwestią jest ciągła zmiana.

SAP Business One, w połączeniu z rozwiązaniami rozszerzającymi jego możliwości, jest doskonałą propozycją dla firm poszukujących nowoczesnego i kompleksowego narzędzia, wspierającego obszar sprzedaży i dystrybucji, niezależnie od skali oraz branży. Ważną zaletą tego rozwiązania jest jego skalowalność oraz zdolności adaptacyjne. Wybierając to rozwiązanie, klient może być pewny, że przez wiele lat system będzie rósł wraz z jego przedsiębiorstwem, zapewniając przewagę konkurencyjną i pozwalając na nieskrępowany rozwój firmy.

 

supremis-logo.png

Dariusz Szewczyk

Opiekun Kluczowych Klientów
SUPREMIS

female-worker-working-warehouse-1200x800.jpg

Magazyn o wysokim IQ

Centrum dystrybucji to jeden skomplikowany organizm, w którym jednocześnie – w czasie rzeczywistym – zachodzi wiele różnych procesów. Procesy te, choć z pozoru niezależne od siebie, łączy jeden inteligentny organ, którym jest mózg. W magazynie rolę tę pełni System Zarządzania Magazynem. Tak jak w ciele człowieka mózg kontroluje funkcje życiowe, tak system klasy WMS w magazynie dba o to, aby wszystkie urządzenia, pracownicy i systemy zintegrowane pracowały bez zakłóceń.

Sprawuje on kontrolę nad procesami i monitoruje je, a także wspiera podejmowanie decyzji, co w efekcie zapobiega stratom w firmie. To dzięki systemowi klasy WMS przepływ dóbr w magazynie trwa nieprzerwanie.

E-commerce, handel tradycyjny, produkcja czy 3PL – niezależnie od branży zarządzający magazynem zamiast skupiać się na powtarzalnych, czasochłonnych czynnościach powinni więcej czasu poświęcić na działania strategiczne. Dlatego profesjonalny system klasy WMS przejmuje odpowiedzialność za wiele zadań, takich jak rozdzielanie zadań, optymalizacja rund kompletacyjnych, redukcja błędów podczas kompletacji czy śledzenie rzeczywistych czasów wykonywania operacji. W tym samym czasie pracownicy fizyczni prowadzeni są przez system przez kolejne zadania, nie musząc podejmować właściwie żadnych decyzji.

 

Inteligentny i wysoce elastyczny system zarządzania magazynem

Astro WMS® to system stworzony z myślą o optymalizacji procesów magazynowych i wsparciu w podejmowaniu decyzji. Zaawansowane algorytmy pomagają zarządzać magazynem zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Ogromna liczba konfigurowalnych parametrów i ustandaryzowane interfejsy wymiany danych ułatwiają wdrożenie i eksploatację systemu.

 

Obraz1.png

Astro WMS® jest systemem nierezerwującym i wszystkie procesy oparte są na tej logice. Oznacza to, że system nadaje priorytety zadaniom w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy Twój magazyn pracuje głównie manualnie, czy jest zautomatyzowany, Astro WMS® pozwoli zarządzać poziomem zatowarowania oraz pomoże wskazać najlepsze lokalizacje składowania.

obraz2.png

 

Rozwój w standardzie

Mózg, poza regulowaniem podstawowych funkcji życiowych, ma wiele zadań dodatkowych. Podobnie działa mózg magazynu, który posiada blisko 60 funkcji uzupełniających, czyli tzw. modułów dodatkowych.

obraz3.png

 

consafe-1024x150.png

1 2 3 5