Przedsiębiorstwa potrzebują szybkiej i prcyzyjnej wymiany informacji

Już od dłuższego czasu mówimy o postępującym w procesie sprzedaży Internecie i co za tym idzie nowym jej kanale jakim jest e-commerce. Choć zagadnienie teoretycznie powinno dotyczyć wyłącznie działów handlowych, może jeszcze marketingu to jednak pośrednio ma bardzo duży wpływ na występujące procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Faktem jest iż równie wiele korzyści przynosi dla działu sprzedaży jak nowych wyzwań dla działów logistyczno-magazynowych. Jedną z nich będzie bez wątpienia presja czasowa.

Konsumenci poszukują w zakupach w sieci nie tylko komfortu w postaci zakupów bez wychodzenia z domu, ale także szybkiej dostawy wybranego towaru.

Wiele badań przedstawia, iż jest to jeden z kluczowych czynników, którym sugeruje się konsument przy dokonywaniu zakupów w sieci. Tym samym wyzwaniem dla logistyki stają się jej nowe rodzaje jak Next Day czy wręcz Same Day Delivery. Potwierdzeniem tej tezy jest chociażby fakt, iż w latach 2010-2014 Amazon zainwestował ok. 14 miliardów dolarów w polepszenie infrastruktury, która mogła wpłynąć na przyśpieszenie dostaw zamówionych przez klientów towarów. Jednocześnie analizy rynku pokazują, że towary z opcją SDD cieszą się większą konwersją, tym samym dla logistyki jest to jasna ścieżka, która dotknie wszystkie firmy aktywnie sprzedające poprzez Internet.

Drugim wyzwaniem dla logistyki jest rosnąca paleta asortymentu.

To zagadnienie de facto dotyka nie tylko firmy z aktywnym kanałem e-commerce, gdyż systematycznie wszyscy dążymy do wzbogacania swojej oferty, wchodzenia w nowe segmenty móc zaoferować klientowi większą gamę asortymentową w tym powiązanych ze sobą produktów, a nie tylko alternatywnych względem siebie, a nadto swoją obecność na rynku zaznacza trend personalizacji. Personalizację należy w tym przypadku zrozumieć podwójnie. Po pierwsze, jak w wcześniejszych przypadkach wzrost SKU. Po drugie elastyczność.

Tak naprawdę elastyczność to kolejne wyzwanie z jakim dziś zmierza się logistyka.

Mówimy tutaj o różnym sposobie pakowania wyrobu, jak i opakowań zbiorczych, różnym sposobie układania towaru na palecie, przepakowywaniu towaru pod oczekiwania klienta, tworzenia setów no i w końcu obsługa omnichannel. Standaryzacja choć ceniona przez managerów logistyki to z pkt. widzenia biznesowego coraz częściej trudna do osiągnięcia, także pod względem wolumenu zamówień. Szczególnie w przypadku gdy w przedsiębiorstwie został uruchomiony kanał e-commerce spotkamy się z dużym rozdrobnieniem wysyłek. Rośnie nam wówczas liczba wysyłek, skracamy czas ich realizacji zgodnie z tym co powiedzieliśmy sobie na początku oraz wzrasta nam liczba SKU.

Tym samym dla systemu IT oznacza to m.in.:

 • wzrost danych do analiz ABC/XYZ,
 • konieczność obsługi być może innych niż dotychczas modeli kompletacyjnych np. Multi Order Picking lub wręcz stosowanie kilku metod,
 • większe niż kiedykolwiek znaczenie ergonomii i szybkości pracy aplikacji celem skrócenia obsługi procesu,
 • poprawa algorytmów wykorzystywanych w pickingu/ścieżce zbioru,
 • odpowiedni „handling” zamówień o dużej różnorodności SKU,
 • konieczność wykorzystania i integracji systemu IT z elementami automatyki magazynowej czy systemów kompletacji typu Voice Picking/Pick by Light,
 • integracja z spedytorami lub aplikacjami typu TMS celem automatyzacji wymiany danych o wysyłce.

Systemy IT w branży handlowo-dystrybucyjnej

Handel i dystrybucja to obszary kluczowe dla większości firm, nie tylko tych specjalizujących się w handlu czy dystrybucji, ale również np. dla firm produkcyjnych. Nie bez powodu mówi się, że „nie jest sztuką coś wyprodukować, ale to sprzedać”, a właściwie sprzedać i dostarczyć klientowi. Łączymy tutaj obszar sprzedaży i dystrybucji, ponieważ dopiero po dostarczeniu produktu do klienta, proces sprzedaży możemy uznać za w pełni zrealizowany.

Doceniając znaczenie tych obszarów, firmy poszukują rozwiązań, które będą je wspierać w tym zakresie skutecznie i całościowo. Zwracają się przy tym w stronę systemów ERP, które rozszerzając swoje możliwości, starają się coraz pełniej zaspokajać potrzeby firm. Potrzeby te ulegają jednak ciągłym zmianom. Pojawiają się nowe kanały dystrybucji, nowe sposoby komunikacji z rynkiem, nowe metody zarządzania łańcuchem dostaw, rozszerza się obszar sprzedaży i dystrybucji. To powoduje, że obecnie żaden system ERP nie jest w stanie pokryć wszystkich oczekiwań firm w tym zakresie. W takiej sytuacji na znaczeniu zyskują jego zdolności adaptacyjne i integracyjne. System ERP staje się informatycznym jądrem organizacji. Miejscem, gdzie gromadzone, integrowane i przetwarzane są dane z wielu specjalistycznych rozwiązań informatycznych, dedykowanych do obsługi wybranych elementów procesu. Te rozwiązania specjalistyczne są w stanie lepiej dopasować się do rosnących wymagań firm. System ERP powinien natomiast skupiać się na obsłudze procesów centralnych oraz na rozbudowanym raportowaniu danych, zbieranych z wspomnianych rozwiązań specjalistycznych. Takie podejście stanowi idealny kompromis i daje gwarancję sukcesu, ponieważ wraz z pojawianiem się w firmie nowych potrzeb, nie ma konieczności wymiany posiadanego systemu ERP na nowy, bardziej rozbudowany. Zamiast tego, wdrażamy rozwiązanie specjalistyczne, zaspokajające nowe potrzeby oraz integrujemy to rozwiązanie z posiadanym systemem ERP.

Rozwiązaniem, spełniającym wyżej opisane oczekiwania jest system SAP Business One. Dzięki szerokiej funkcjonalności, jego zdolnościom do łatwego tworzenia specjalistycznych rozszerzeń (addonów) oraz możliwościom integracyjnym (szyna danych – Integration Framework), staje się on idealną propozycją na czasy, w których jedyną pewną kwestią jest ciągła zmiana.

SAP Business One, w połączeniu z rozwiązaniami rozszerzającymi jego możliwości, jest doskonałą propozycją dla firm poszukujących nowoczesnego i kompleksowego narzędzia, wspierającego obszar sprzedaży i dystrybucji, niezależnie od skali oraz branży. Ważną zaletą tego rozwiązania jest jego skalowalność oraz zdolności adaptacyjne. Wybierając to rozwiązanie, klient może być pewny, że przez wiele lat system będzie rósł wraz z jego przedsiębiorstwem, zapewniając przewagę konkurencyjną i pozwalając na nieskrępowany rozwój firmy.

 

Dariusz Szewczyk

Opiekun Kluczowych Klientów
SUPREMIS

Magazyn o wysokim IQ

Centrum dystrybucji to jeden skomplikowany organizm, w którym jednocześnie – w czasie rzeczywistym – zachodzi wiele różnych procesów. Procesy te, choć z pozoru niezależne od siebie, łączy jeden inteligentny organ, którym jest mózg. W magazynie rolę tę pełni System Zarządzania Magazynem. Tak jak w ciele człowieka mózg kontroluje funkcje życiowe, tak system klasy WMS w magazynie dba o to, aby wszystkie urządzenia, pracownicy i systemy zintegrowane pracowały bez zakłóceń.

Sprawuje on kontrolę nad procesami i monitoruje je, a także wspiera podejmowanie decyzji, co w efekcie zapobiega stratom w firmie. To dzięki systemowi klasy WMS przepływ dóbr w magazynie trwa nieprzerwanie.

E-commerce, handel tradycyjny, produkcja czy 3PL – niezależnie od branży zarządzający magazynem zamiast skupiać się na powtarzalnych, czasochłonnych czynnościach powinni więcej czasu poświęcić na działania strategiczne. Dlatego profesjonalny system klasy WMS przejmuje odpowiedzialność za wiele zadań, takich jak rozdzielanie zadań, optymalizacja rund kompletacyjnych, redukcja błędów podczas kompletacji czy śledzenie rzeczywistych czasów wykonywania operacji. W tym samym czasie pracownicy fizyczni prowadzeni są przez system przez kolejne zadania, nie musząc podejmować właściwie żadnych decyzji.

 

Inteligentny i wysoce elastyczny system zarządzania magazynem

Astro WMS® to system stworzony z myślą o optymalizacji procesów magazynowych i wsparciu w podejmowaniu decyzji. Zaawansowane algorytmy pomagają zarządzać magazynem zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Ogromna liczba konfigurowalnych parametrów i ustandaryzowane interfejsy wymiany danych ułatwiają wdrożenie i eksploatację systemu.

 

Astro WMS® jest systemem nierezerwującym i wszystkie procesy oparte są na tej logice. Oznacza to, że system nadaje priorytety zadaniom w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy Twój magazyn pracuje głównie manualnie, czy jest zautomatyzowany, Astro WMS® pozwoli zarządzać poziomem zatowarowania oraz pomoże wskazać najlepsze lokalizacje składowania.

 

Rozwój w standardzie

Mózg, poza regulowaniem podstawowych funkcji życiowych, ma wiele zadań dodatkowych. Podobnie działa mózg magazynu, który posiada blisko 60 funkcji uzupełniających, czyli tzw. modułów dodatkowych.

 

Innowacje w systemach WMS w kontekście Produkcji 4.0.

W wyniku wprowadzenia idei przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy w planowaniu produkcji nastąpiło istotne skrócenie czasu życia produktów. Dlatego od systemów IT wymagana jest teraz duża elastyczność umożliwiająca szybkie przeplanowanie łańcucha dostaw oraz linii produkcyjnych.

Kluczowym założeniem Przemysłu 4.0 jest pełna automatyzacja planowania produkcji zapewniająca ścisłą współpracę i integrację wszystkich systemów informatycznych, urządzeń, maszyn oraz innych zewnętrznych źródeł danych. Natomiast ze strony systemu WMS najważniejszym zadaniem jest taki dobór i zaimplementowanie algorytmów optymalizacyjnych rozkładania i pobierania surowców, które zapewnią dostawy na linie produkcyjne w trybie „just in time.”

Aneta Janeczko
Dyrektor Konsultingu
DataConsult Sp. o.o.

Planowanie procesów produkcyjnych wiąże się ze stałym współdziałaniem na styku magazynowania i produkcji, czyli dwóch nierozerwalnych obszarów w przedsiębiorstwie. Wymaga to pełnej kontroli i ciągłego nadzorowania zarówno procesu, jak i zasobów.

Magazyn pełni ważną rolę w procesie produkcyjnym. Na etapie magazynowania mogą pojawić się błędy, które mają negatywny wpływ na płynność i przebieg produkcji. Wynikają one głównie ze złej organizacji pracy i braku optymalizacji procesów magazynowych. Do najczęstszych problemów, jakie powoduje magazyn z punktu widzenia produkcji należą:

 • Wady jakościowe przyjmowanego komponentu, surowca;
 • Błędy w ilości przyjmowanego materiału, surowca;
 • Przestoje związane z wydaniem surowca na produkcję;
 • Złe oznakowanie towarów wchodzących na produkcję,
  jak i wyrobu gotowego;
 • Niewłaściwe planowanie czasu pracy i obowiązków magazynierów;
 • Brak okresowych inwentaryzacji na magazynie;
 • Niezgodność dokumentów (zlecenia produkcyjne, zamówienia).

 

Implementacja systemu ExpertWMS® w całym przedsiębiorstwie, włącznie z obsługą produkcji,  zapewnia śledzenie surowców, półproduktów i towarów w trakcie całego procesu produkcyjnego, co daje pełne traceability wyrobu gotowego – niezbędną identyfikację dla wszystkich producentów. Wdrożenie WMS prowadzi do ograniczenia pomyłek w obszarze przyjęcia i wydania surowców. Rejestracja i ewidencja towarów może odbywać się za pomocą kodów kreskowych lub tagów RFID, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. Operator za pomocą specjalistycznego terminala (lub bramki w przypadku RFID) zarządza zasobami o konkretnych partiach czy datach ważności, ma możliwość kontroli towaru lub surowca pod względem jakościowym i zaraportowania jego odpowiedniego statusu (np. towar zgodny, kwarantanna). System WMS również wspomaga procesy etykietowania przy wydawaniu komponentów na produkcję, jak i przy przyjęciu wyrobu gotowego.  Organizuje pracę magazynierów poprzez przydzielanie im zadań na podstawie zdefiniowanych algorytmów czy rejestrowanie czynności dodatkowych (jak np. sprzątanie, foliowanie), a także pilnuje realizacji zgodności zleceń produkcyjnych z zamówieniami.

System ExpertWMS® dzięki pracy na przepływach (zaawansowane workflow) automatyzuje wiele czynności, dodatkowo znaczna ilość pracochłonnych zadań dzieje się w tle, w trakcie realizacji danego procesu (np. wydruki dokumentów i etykiet czy przygotowanie dokumentów spedycyjnych).

 

Innowacje, o których warto wspomnieć w kontekście koncepcji Produkcji 4.0 to m.in:

 1. Możliwość importu dowolnej technologii produkcyjnej z systemu zewnętrznego i wdrożenie jej bez konieczności ręcznej rekonfiguracji systemu. Funkcjonalność dostępna w Systemie ExpertWMS®.
 2. Możliwość prowadzenia kontroli wyrywkowej na etapie dostaw na linię produkcyjną, sprawdzania stanów magazynowych po etapie produkcji oraz nadzorowania wysyłki
  z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości. Funkcjonalność dostępna
  w Systemie ExpertAR.
 3. Możliwość wyposażenia linii produkcyjnej w znaczniki RFID celem nadzoru oryginalności
  i poprawności znakowania towaru. Funkcjonalność dostępna w Systemie Expert Line RFID.

 

https://dataconsult.pl

 

1 2 3 5