Jak wybierać i wdrażać systemy APS?

Przygotowując się do wdrażania systemu klasy APS należy szczególnie zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów, które pozwolą uniknąć wielu problemów w trakcie procesu wdrożenia. Można je podzielić na obszar zewnętrzny i wewnętrzny. Pod pojęciem obszaru zewnętrznego rozumiemy to, co dzieje się poza naszym przedsiębiorstwem, czyli tak naprawdę analizę dostawców rozwiązań APS. Po pierwsze należy zwrócić uwagę na dotychczasowe doświadczenia, jakie ma dana firma i czy system sprawdził się w danej branży. Bardzo istotne jest poznanie zespołu projektowego, jego doświadczenia i kompetencji. Warto też zwrócić uwagę na technologię, w jakiej powstał dany system, łatwość konfiguracji i kastomizacji oraz dostęp do zasobów producenta danego oprogramowania. Nawet najlepszy partner i dystrybutor oprogramowania będzie i tak zależny od producenta i jego możliwości zmian w oprogramowaniu. Tym bardziej, jeśli jest to rozwiązanie oparte o przestarzałą technologię wymagająca dużego zaangażowania zespołów R&D.

Aspekt wewnętrzny jest równie istotny jak ten zewnętrzny. Przygotowując się do wdrożenia musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy nasza firma jest na odpowiednim poziomie organizacyjnym? Głównie chodzi tutaj o dwa aspekty dotyczące procesów, jakie mamy zaimplementowane w naszej organizacji oraz czy jesteśmy w stanie przygotować odpowiedni zespół wdrożeniowy, który będzie mógł poświęcić się temu projektowi na odpowiednim poziomie zaangażowania. Kolejnym pytaniem, na które powinniśmy sobie dopowiedzieć to, czy posiadany przez nas system ERP będzie mógł dostarczyć prawidłowych danych podstawowych dla systemu APS? Bardzo często w projektach, które realizujemy u naszych klientów po wstępnej fazie analizy okazuje się, że jakość danych podstawowych, jakie znajdują się w systemie ERP jest niewystarczająca lub w części przypadków w ogóle ich nie ma i należy je uzupełnić.

Powinniśmy odpowiedzieć sobie na kolejne pytanie. Czy jesteśmy przygotowani do samodzielnego wsparcia integracji z systemem APS czy też nasze kompetencje są zbyt słabe i będziemy zmuszeni skorzystać z integratora zewnętrznego, który będzie Państwa wspierał w tym procesie? Ryzyko, jakie w tym przypadku pojawia się i może wpłynąć na proces implementacji systemu APS dotyka dostępności konsultantów zewnętrznych. Brak ich dostępności może skutkować nadmiernym wydłużeniem procesu wdrożenia. Warto przed rozpoczęciem projektu zadbać również i o ten aspekt.

Sam proces wdrożenia systemu APS może przebiegać na różne sposoby. W przypadku rozwiązań PSI[LM1]  stosujemy u naszych Klientów trzy modele realizacji projektów wdrożeniowych. Pierwszy model to tradycyjne wdrożenie opierające się na 3 krokach: przeprowadzeniu Analizy przedwdrożeniowej wraz z opracowaniem Specyfikacji funkcjonalnej rozwiązania, dostarczeniu Oprogramowania Dedykowanego zgodnie z wypracowaną i opisaną podczas Analizy koncepcją, a po zakończeniu testów FAT wsparciu w uruchomieniu i nadzorze nad pracą z systemem w pierwszym okresie po uruchomieniu. Drugi model to podejście opierające się na zwinnych metodykach wdrożenia AGILE. W tym przypadku nie mówimy o przeprowadzeniu analizy przygotowaniu zakresu całego projektu w początkowej fazie, a o takim działaniu, które na podstawie decyzji projektowych, krok po kroku, daje nam możliwość podejmowania działań, związanych z dostarczaniem kolejnych funkcjonalności systemu. W tym przypadku dostarczamy naszym klientom standardowe rozwiązanie, które wspólnie w kolejnych iteracjach projektowych dostosowujemy, aż do osiągniecia wymaganego zakresu funkcjonalnego. Ostatnia ścieżka, jaką oferujemy naszym klientom to uruchomienie system w modelu „Quick Start”. Jest to dedykowany pakiet usług wdrożeniowych, obejmujący podstawową instalację i konfigurację systemu PSIasm, warsztaty oraz indywidualne sesje pytań i odpowiedzi. Takie podejście daje możliwość uruchomienia systemu klasy APS w okresie do 4 miesięcy, co pozwala szybko odczuć korzyści, jakie systemy tej klasy dają przedsiębiorcom.

Aleksander Faleńczyk, Dyrektor, Systemy dla Produkcji, PSI Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*