Inteligentne rozwiązania w polskim przemyśle

To, co obecnie przyciąga znaczącą uwagę w kontekście polskiego przemysłu produkcyjnego, to koncepcja SMART Fabryki. Jest to strategia, która skupia się na podniesieniu konkurencyjności, efektywności i jakości produkcji, a także na obniżeniu kosztów, wykorzystując nowoczesne technologie i analizę danych. SMART Fabryki, poprzez ciągłe monitorowanie, analizę i automatyzację procesów produkcyjnych, umożliwiają dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i szybką reakcję na potrzeby klientów.

Niewątpliwie rośnie poziom świadomości wśród kierownictw polskich firm, jeśli chodzi o zalety wynikające z wdrożenia inteligentnych rozwiązań. Niemniej jednak, istnieją trudności, które nadal stanowią wyzwanie dla osób zarządzających. Zdają sobie sprawę z potencjału nowoczesnych narzędzi informatycznych, ale przekonanie pracowników na różnych szczeblach organizacji do akceptacji tych rozwiązań i zapewnienie im odpowiednich szkoleń bywa zadaniem trudnym. Często zdarza się, że pracownicy wykazują opór wobec zmian, co staje się dodatkowym czynnikiem, który należy uwzględnić.

Wdrożenie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT) czy Rozszerzona Rzeczywistość (AR), staną się coraz bardziej powszechne w polskich fabrykach. Firmy z różnych branż produkcyjnych korzystają z tych rozwiązań, żeby optymalizować swoje procesy, monitorować produkcję i poprawić jakość swoich produktów. Aktualnie zarządzanie produkcją w Polsce i na całym świecie zmierza w kierunku cyfryzacji oraz inteligentnych rozwiązań. Dlatego wsparcie w postaci systemów ERP staje się coraz popularniejsze, pomagając firmom zwiększyć efektywność, redukować koszty i elastycznie reagować na zmienne warunki rynkowe.

Polscy przedsiębiorcy również dążą do wdrażania nowoczesnych technologii w celu poprawy konkurencyjności, a sektory takie jak produkcja, motoryzacja, elektronika, przemysł chemiczny i przemysł spożywczy są szczególnie podatne na korzyści płynące z zastosowania inteligentnych rozwiązań. Dzieje się tak ze względu na złożone procesy produkcyjne w tych branżach, które mogą skorzystać z monitorowania w czasie rzeczywistym, analizy danych i automatyzacji.

Ekosystem VENDO.ERP® odgrywa kluczową rolę w transformacji tradycyjnej fabryki w SMART Fabrykę, poprzez integrację i koordynację wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. To pozwala na lepszą kontrolę nad produkcją, zaopatrzeniem, finansami i innymi kluczowymi obszarami działalności. Monitorowanie na bieżąco danych dotyczących produkcji, stanu urządzeń, jakości produktów w VENDO.ERP® pozwala na dokładne śledzenie zapasów surowców, półproduktów i gotowych produktów. Co więcej pomaga w przewidywaniu awarii maszyn i urządzeń. Moduły takie jak VENDO.Alice narzędzie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia w procesie planowania produkcji, czy predyktywne oprogramowanie analityczne VENDO.Cassandra są odpowiedzią na czwartą rewolucję przemysłową wpisując się w znaczącym stopniu w transformację w SMART Fabrykę. Warto podkreślić, że rozwijanie SMART Fabryk wymaga nie tylko inwestycji w technologie, ale także zmiany kultury organizacyjnej i dostosowania pracowników do nowych narzędzi i procesów, co stanowi kolejne wyzwanie dla przedsiębiorstw.

Gracjan Przeniosło, Sales Manager, CFI Systemy Informatyczne – VENDO.ERP®

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*