Integracja systemów planowania z systemami realizacji produkcji

Zintegrowany system informatyczny obejmujący oprogramowanie klasy ERP, MES i APS jest podstawą funkcjonowania nowoczesnych firm produkcyjnych. Automatyczny dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych ze wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, umożliwia efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz podejmowanie szybkich i trafnych decyzji.

Coraz bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące terminowości realizacji dostaw oraz personalizacja produkcji (Przemysł 4.0) wymagają stosowania zaawansowanych metod harmonogramowania, które są dostępne w oprogramowaniu klasy APS. Pakiety APS bez automatycznego i bieżącego dostępu do informacji o realizacji procesów produkcyjnych, dostarczanych przez szeroko rozumiane oprogramowanie klasy MES, nie mogą efektywnie realizować swoich funkcji. Zintegrowany system informatyczny przeznaczony do zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi powinien dostarczać danych z obszarów wskazanych na poniższym rysunku.

Wiele firm produkcyjnych boryka się z trudnościami w pozyskiwaniu danych dotyczących bieżącej realizacji produkcji. Wdrożenie systemu MES umożliwia dostęp do wiarygodnych danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym i tym samym wzrost efektywności realizowanych procesów produkcyjnych.

W aspekcie operacyjnym, integracja systemów MES i APS umożliwia bieżącą kontrolę postępu realizacji zleceń oraz szybkie reagowanie w przypadku zaistnienia opóźnień np. poprzez zmianę harmonogramu. Dzięki integracji systemów Klient uzyskuje dostęp w czasie rzeczywistym do informacji dotyczących zasobów produkcyjnych i realizacji zleceń (czasy pracy maszyn i operatorów, poziomy realizacji zleceń produkcyjnych, realne wydajności, zużycie zasobów, narzędzi itp.), na podstawie których ma możliwość wyliczania realnych kosztów wykonania zleceń i wartości strat. System klasy MES zapewnia  automatyczne wyznaczanie wybranych wskaźników efektywności (np. OEE, MTTR) oraz umożliwia identyfikowanie i  likwidowanie wąskich gardeł w procesach produkcyjnych. Dzięki integracji system MES dostarcza pakietom APS realnych i wiarygodnych danych na temat wydajności zasobów produkcyjnych, przewidywanych czasów realizacji zleceń, wymaganych czasów TPZ, itp., co z kolei pozwala tworzyć wiarygodne i realizowalne harmonogramy produkcji.

Połączenie systemów MES i APS pozwala również na przesyłanie zleceń produkcyjnych w wersji elektronicznej, bezpośrednio na stacje operatorskie zainstalowane na stanowiskach roboczych. Dzięki temu każda modyfikacja harmonogramu może być przekazana automatycznie na halę produkcyjną, co skraca czas reakcji na zmianę oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia pomyłek. Podsumowując, w dzisiejszych czasach integracja systemów informatycznych jest konieczna, aby możliwe było efektywne i konkurencyjne działanie firm produkcyjnych na rynku.

Oprogramowanie EDOCS MES firmy EDOCS Systems zapewnia funkcjonalności omówione powyżej i umożliwia efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz skutecznie wspomaga działania firm produkcyjnych w różnorodnych obszarach biznesowych. Jego elastyczność umożliwia dostosowanie systemu do potrzeb i specyfiki konkretnych procesów i  zapewnia rejestrowanie w sposób automatyczny  danych z realizacji toku produkcji. System EDOCS MES może zostać zintegrowany z dowolnym systemem klasy ERP oraz APS, do którego zwraca pozyskiwane w automatyczny i pewny sposób  dane z realizacji procesów na hali produkcyjnej.

W warunkach konieczności podejmowania szybkich i trafnych decyzji wynikających z bieżących i często dynamicznych  potrzeb Klientów, system EDOCS MES to nie tylko narzędzie do rejestrowania danych dotyczących procesów i ich przebiegu, ale przede wszystkim wielozadaniowa, elastyczna platforma umożliwiająca gromadzenie danych, efektywne zarządzanie oraz optymalizację procesów produkcyjnych i technologicznych. Wdrażając system EDOCS MES, przedsiębiorstwa uzyskują możliwość optymalizacji swoich procesów oraz  szybkiego reagowania na indywidualne potrzeby klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*