IFS zwiększa wartość rozwiązań oferowanych klientom dzięki nowym usługom dostępnym na wszystkich etapach cyklu eksploatacji produktów

Nowa oferta usług, zmodyfikowana infrastruktura i nowe metodyki stanowią podstawę działań IFS zmierzających do zapewnienia klientom korzyści i możliwości wyboru we wszystkich fazach eksploatacji rozwiązań.   

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformował o nowej ofercie usług serwisowych stanowiących kolejny element strategii przedsiębiorstwa koncentrującej się na wartości dostarczanej klientom. Nowe, kompleksowe pakiety usług serwisu i wsparcia opracowano z myślą o udostępnieniu klientom z całego świata maksymalnych korzyści przy jednoczesnym zapewnieniu przewidywalnych kosztów, ram czasowych i wyników biznesowych..

Producenci oprogramowania przez wiele lat zaniedbywali kwestię obsługi klientów po produkcyjnym wdrożeniu rozwiązania. IFS zdaje sobie sprawę, jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa ma optymalne wykorzystanie możliwości oprogramowania przez cały cykl jego eksploatacji, dlatego wprowadza dwa nowe pakiety usług, których celem jest maksymalizacja korzyści uzyskiwanych przez klientów. Usługi te stanowią uzupełnienie oferty szybko rozwijającego się ekosystemu partnerów IFS.

Zakresy poszczególnych pakietów usług dopasowano do potrzeb przedsiębiorstw różnej wielkości, od korporacji o globalnym zasięgu, oczekujących współpracy z dedykowanym zespołem ds. klienta, do średnich firm, które potrzebują bieżących usług zarządzania aplikacjami i pomocy technicznej.

Nowa oferta opiera się na usługach wsparcia IFS Gold i IFS Platinum. Obejmuje pakiety IFS Select i IFS Success, a także narzędzia i metodyki IFS. Klienci mogą wybrać model najbardziej odpowiadający ich potrzebom, w zależności od wymaganego poziomu wsparcia prewencyjnego i zorientowania na realizację celów biznesowych.

IFS Select

  • IFS Select to najbardziej rozbudowany pakiet usług świadczonych przez IFS. To kompleksowa oferta przeznaczona dla klientów, u których rozwiązania IFS stanowią centralny element realizacji strategii biznesowej. 
  • IFS świadczy proaktywne wsparcie do każdego fragmentu działalności klienta, począwszy od wdrażania mechanizmów podejmowania decyzji strategicznych w oparciu o dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym, a skończywszy na bieżącym wsparciu działalności biznesowej, konsultacjach architektów infrastruktury w siedzibie firmy i zarządzaniu zmianami środowiska informatycznego.
  • IFS Select pozwala klientom osiągnąć optymalne wyniki we wszystkich obszarach działania z uwzględnieniem współpracy strategicznej obu firm i maksymalizacji wartości na wszystkich etapach cyklu eksploatacji oprogramowania. 

IFS Success

IFS Success stanowi infrastrukturę usług umożliwiających klientom skorzystanie z komponentów związanych z realizacją celów biznesowych istotnych z punktu widzenia priorytetów przedsiębiorstwa. Cztery elementy pakietu IFS Success, to: 

  • Zapewnienie wartości: Analiza oczekiwanej wartości biznesowej i realizacja projektów niezbędnych do jej uzyskania.
  • Usługi zarządzania aplikacjami: Operacyjne i eksperckie zarządzanie aplikacjami połączone z bieżącym dostępem do najwyższej klasy specjalistów IFS, szybkie reagowanie na zgłoszenia i szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z produktami IFS.
  • Wsparcie realizacji projektów: Możliwość skorzystania przez klienta z usług rozbudowanej sieci kompetentnych partnerów — integratorów systemów, specjalistów ds. zarządzania zmianami i specjalistycznych branżowych firm technologicznych. IFS zapewnia strukturalną obsługę przedsięwzięcia w celu jego skutecznej realizacji.
  • Zarządzanie sukcesem klienta: W przypadku klientów, którzy skorzystają z co najmniej dwóch wymienionych powyżej komponentów, IFS podejmie proaktywne działania niezbędne do zapewnienia optymalnej obsługi przedsiębiorstwa klienta. Obejmuje to możliwość zastosowania modelu ciągłych usprawnień i rozszerzonego wsparcia.

Narzędzia i metodyki IFS

IFS nieprzerwanie doskonali metody wdrażania oprogramowania i rozszerza możliwości jego użytkowania. Metodyka IFS obejmuje obecnie fazy realizacji i maksymalizacji wartości następujące po wdrożeniu produkcyjnym, co pozwala uwzględnić zmieniające się potrzeby biznesowe klienta. Ponadto wprowadzono znaczne zmiany w oprogramowaniu IFS Solution Composer umożliwiającym prezentację graficzną rozwiązań IFS, a także w komponentach IFS Industry Accelerators, które pozwalają na szybsze i skuteczniejsze wdrożenie produkcyjne oprogramowania połączone z optymalizacją kosztów. Wielu klientom udało się już dzięki temu uzyskać znaczne oszczędności czasowe, ograniczyć koszty i zwiększyć zwrot z inwestycji.

„Jak zwykle koncentrujemy się na pomaganiu klientom w osiąganiu szybszego zwrotu z inwestycji” — powiedział Stefano Mattiello, wiceprezes IFS ds. usług konsultingowych. „Chcemy również zapewnić niezbędne środki przedsiębiorstwom podejmującym złożone wyzwania biznesowe i dostosować się do ich priorytetów działania, oferując zestawy usług umożliwiające odnoszenie kolejnych korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań IFS już po ich wdrożeniu. Świadczymy zatem kompleksowe usługi, wspomagające pełny cykl tworzenia wartości. To jednoznaczne potwierdzenie naszego całkowitego zaangażowania na rzecz klientów, którzy mogą uzyskiwać więcej korzyści biznesowych”.

Więcej informacji na temat oferty usług IFS można znaleźć pod adresem www.ifs.com/corp/services/.

 

Anna Machol, PR for IFS in Poland. Phone: +48 512 134 493, anna.machol@ifs.com

Informacje o firmie IFS 

IFS opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z całego świata, które zajmują się produkcją i dystrybucją wyrobów, budową i utrzymaniem aktywów oraz zarządzaniem działalnością ukierunkowaną na usługi. Specjalizacja branżowa naszych pracowników i rozwiązań oraz zaangażowanie w zapewnianie korzyści każdemu z naszych klientów pozwoliły firmie IFS zdobyć pozycję cenionego lidera i najczęściej polecanego dostawcy w naszym sektorze. Nasz zespół składa się z 3700 pracowników i coraz większej sieci partnerów. Wspierają oni ponad 10 000 klientów na całym świecie w kwestionowaniu statusu quo i zdobywaniu przewagi nad konkurencją. Nasze oprogramowanie dla przedsiębiorstw może pomóc Twojej firmie już dziś — więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem ifs.com.

Dołącz do nas na Twitterze: @IFSPoland

Zapraszamy na blog firmy IFS pod adresem https://blog.ifs.com/, gdzie omawiane są technologie, nowe rozwiązania i ciekawe pomysły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*