Francuska administracja podatkowa publikuje listę zarejestrowanych kandydatów PDP

W styczniu 2024 r. francuska administracja podatkowa opublikowała listę podmiotów ubiegających się o status certyfikowanego dostawcy rozwiązań do fakturowania elektronicznego PDP (Partner Dematerialization Platform). Działanie to nie przesądza o wyniku samej certyfikacji, istotnej zarówno dla polskich firm mających oddziały we Francji, jak i firm francuskich z oddziałami w Polsce. Opublikowanie listy zgłoszeń wskazuje, że prace nad systemem fakturowania elektronicznego są kontynuowane pomimo opóźnienia daty jego wprowadzenia.

Partner Dematerialization Platform (PDP) to systemy odpowiedzialne za wymianę faktur w formacie zdematerializowanym pomiędzy dostawcą a klientem. Jednym z ich zadań jest wyodrębnianie określonych danych z faktur i przekazywanie ich do organu podatkowego. Rejestracja i certyfikacja PDP potwierdza przystosowanie rozwiązań pośredniczących w wymianie e-faktur do francuskich przepisów. Warto zaznaczyć, że na liście podmiotów ubiegających się o status PDP znajduje się również Comarch. Zakończenie procesu licencjonowania platform PDP planowane jest w  połowie 2024.

Obowiązek e-fakturowania we Francji

Transakcje w obszarze B2G zostały objęte obowiązkiem e-fakturowania w 2020 r., a plan stopniowego poszerzania podległych podmiotów i transakcji B2B rozpocznie się w 2025 od fazy pilotażowej. Obowiązkowość e-Invoicingu będzie wdrażana stopniowo, poczynając od września 2026 roku.  Istotnym dla realizacji tego planu terminem jest również wrzesień 2026, kiedy to obowiązek wystawiania e-faktur obejmie duże i średnie przedsiębiorstwa, a wszystkie podmioty, niezależnie od wielkości, będą musiały mieć możliwość otrzymywania faktur w postaci elektronicznej.

Celem zmian w fakturowaniu we Francji jest uproszczenie procesów i zwiększenie konkurencyjności firm przez:

  • zmniejszenie obciążeń administracyjnych,
  • skrócenie terminów płatności,
  • zwiększenie efektywności dzięki dematerializacji,
  • uproszczenie obowiązków w obszarze sprawozdawczości VAT.

Wystawianie, wysyłanie i odbieranie faktur elektronicznych we Francji będzie odbywało się przy pomocy:

  • Publicznego Portalu Fakturowania (PPF) pełniącego rolę centralnego systemu i zarządzanego przez administrację,
  • Operatorów (OD) oferujących bezpośrednie połączenie z PPF,
  • Certyfikowane platformy prywatne (PDP), zarejestrowane przez organ podatkowy, które będą mogły wysyłać e-faktury bezpośrednio do swoich odbiorców i przekazywać dane do publicznego portalu fakturowania w postaci raportów.

Faktura w formacie PDF (zeskanowana faktura lub plik PDF wygenerowany z narzędzia biurowego) przesłana e-mailem nie będzie traktowana w nowym systemie jako e-faktura, w związku z czym nie będzie już możliwości wysyłania faktur bezpośrednio do klientów lub e-mailem.

Oprócz tego planowane jest wprowadzenie e-raportowania, czyli dostarczania organom podatkowym danych międzynarodowych transakcji B2B oraz transakcji B2C, wraz z przekazywaniem danych o płatnościach.

Więcej na temat systemu e-fakturowania i nowych przepisach obowiązujących we Francji przeczytasz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*