Firma DSR dwukrotnie nagrodzona w dziedzinie zastosowania sztucznej inteligencji w produkcji

Koniec roku 2023 okazał się dla rozwiązań informatycznych DSR 4FACTORY obfitym w nagrody. Aż dwa nowe projekty AI 4FACTORY zostały nagrodzone przez dwie niezależne grupy ekspertów. Potwierdza to, że firma DSR z Wrocławia należy do grona prekursorów i liderów zastosowania sztucznej inteligencji w produkcji w Polsce.

AI 4FACTORY to innowacyjny zestaw narzędzi dla firm z sektora produkcyjnego, które chcą produkować efektywniej. To rozwiązanie oparte na inteligentnej rekomendacji zmian poprzez przetwarzanie gromadzonych danych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.

Pierwsze wyróżnienie zostało przyznane przez kapitułę Forum Inteligentnego Rozwoju. W dniach 19-20 października 2023 r. w Uniejowie odbył się kongres projektów przyszłości, podczas którego DSR została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023, w kategorii „Innowacyjne technologie przyszłości”. Wyróżnione zostało jedno z naszych kluczowych rozwiązań – projekt pn. ,,DPS–EA (Dynamic Production Scheduling based on Evolutionary Algorithm) – innowacyjne narzędzie planowania, harmonogramowania i optymalizacji pracy dynamicznych środowisk produkcyjnych, służące do rozwiązywania dynamicznych jednokryterialnych problemów NP- trudnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik dekompozycji struktury problemu”. Nagroda została przyznana również za pozytywne podejście do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa – tym bardziej jesteśmy zaszczyceni tak wyjątkowym i prestiżowym wyróżnieniem, i czujemy się docenieni za promowanie innowacji technologicznych z rodziny AI 4FACTORY.

Druga nagroda wręczona została firmie DSR podczas XXII edycji Gali Logistyki, Transportu i Produkcji, która odbyła się 30 listopada 2023 r. w Warszawie. Konkurs Produkt Innowacyjny dla Logistyki Transportu i Produkcji był skierowany do firm, które tworzą innowacyjne rozwiązania, wspierające biznes w optymalizacji kosztów i zwiększaniu wydajności. Tym razem DSR przyznano nagrodę główną w kategorii Produkt Innowacyjny 2023, za rozwiązanie PMSA – Production Management Smart Advisor – czyli innowacyjne narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję AI 4FACTORY do generowania rekomendacji sterowania procesem technologicznym w celu optymalizacji wskaźnika OEE.

Obie nagrody odbierał Sławomir Lasota – Senior Innovation & Project Manager DSR S.A., który tak podsumował kolejne sukcesy rozwiązań DSR 4FACTORY: „To dla nas niezwykłe wyróżnienia, więc jestem zachwycony, że praca zespołu DSR została doceniona przez ekspertów. Te nagrody będą dla całego zespołu AI 4FACTORY, ale również osobiście dla mnie, dodatkową motywacją do dalszego rozwoju i doskonalenia naszej pracy. Czujemy się zobowiązani do kontynuowania wysiłków w dziedzinie budowy i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji AI 4FACTORY oraz do przyczyniania się do postępu w tej dziedzinie na polskim rynku”.

Więcej informacji o nagrodach:

https://www.dsr.com.pl/forum-inteligentnego-rozwoju-czyli-unikalny-kongres-przyszlosci/,

*******************

DSR jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie i opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 80. doświadczonych ekspertów: konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych firmach produkcyjnych osiągających w sumie ponad 50 mld złotych przychodu rocznie i posiadających ponad 58 tys. pracowników (www.dsr.com.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*