EXPERTWMS® 6.0 – odkryj nowe możliwości!

W pierwszym kwartale 2022 roku przygotowaliśmy aktualizację ExpertWMS® do całkowicie nowej wersji 6.0. W systemie pojawiły się nowe funkcjonalności.

NOWY TRYB ZADANIOWY

Wprowadzenie do systemu ExpertWMS® 6.0 trybu zadaniowego to przeniesienie do produktu doświadczeń z wielu projektów.

Tryb zadaniowy pozwala na automatyczne przełączanie się procesów pomiędzy procesami w obrębie tej samej grupy zadań. Mamy wiele procesów kompletacji – od teraz użytkownik nie musi sam się przełączać pomiędzy procesami, tylko system automatycznie przekieruje go na zadanie o najwyższym priorytecie i uruchomi odpowiedni do tego proces. Zarządzanie odbywa się na podstawie obecnych mechanizmów w systemie opartych o priorytety dokumentów oraz priorytety wysyłek, dostaw czy transferów magazynowych.

Zarządzanie zadaniami dodatkowo usprawniają nowe widoki, na których zadania uporządkowane są wg priorytetów oraz przypisane do konkretnego operatora.

KORZYŚCI

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRACY MAGAZYNIERÓW:

 • lepsza organizacja pracy magazynu
 • szybsza realizacja zadań przez magazynierów
 • wzrost wydajności pracy zespołu
 • błyskawiczne wdrożenie nowych pracowników
tryb zadaniowy expertwms 6.0

OPTYMALIZACJE POD E-COMMERCE

Wśród narzędzi w szczególności przydatnych do obsługi kanału e-commerce w systemie ExpertWMS® 6.0 dodano lub usprawniono następujące funkcjonalności:

 • Obsługa kontrahenta jednorazowego – wprowadzono zupełnie nowy mechanizm dla kontrahenta jednorazowego. Dla poleceń z kontrahentem jednorazowym dane są zapisywane bezpośrednio na dokumencie. Nowy mechanizm wspiera podwyższoną wydajność systemu, jak również ułatwia konieczność wprowadzenia ewentualnych zmian na poleceniu odnośnie danych teleadresowych potrzebnych do sprawnej komunikacji z kurierem. Dodana funkcjonalność została uwzględniona w innych częściach systemu, takich jak:
  • ręczne wystawianie poleceń,
  • automatyczny jak również ręczny import dokumentów,
  • lista kontrahentów,
  • mechanizmy planowania nośników kompletacyjnych.
 • Zwroty nieawizowane – ten moduł, szczególnie przydatny dla zwrotów e-commerce, został rozszerzony o wiele funkcjonalności, w szczególności:
  • wiele konfiguracji pod jedną firmę,
  • usprawnienie mechanizmu rozliczania automatycznego – wyeliminowano cykliczne rozliczenia na rzecz natychmiastowych dzięki temu od razu po przyjęciu zwrotu może nastąpić jego automatyczne rozliczenie,
  • nowe, dedykowane kompozycje z dokumentami rozliczeń – do sprawniejszego podglądu utworzonych rozliczeń, z możliwością ich wycofywania,
  • obsługę cech w procesie przyjęcia zwrotu – autowykrywanie konieczności określenia daty ważności czy partii produktu zgodnie z ogólną konfiguracją kartoteki towarowej,
  • liczne aktualizacje w wydrukach dokumentów rozliczeń – usprawnienie rozliczeń ręcznych, konfiguracji automatu rozliczającego (możliwość całkowitego wyłączenia mechanizmu autodopasowania), uzupełnienie list o przydatne kolumny informacyjne.

KORZYŚCI

SZYBSZA OBSŁUGA KLIENTÓW E-COMMERCE:

 • sprawniejsza obsługa klienta e-commerce
 • szybsza realizacja zleceń w systemie – mniejsze obciążenie systemu
 • wygodne wyświetlanie danych z poziomu poleceń – dokumenty wysyłek, dostaw, polecenia wysyłek i dostaw

JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Wersja 6.0 systemu ExpertWMS® została wzbogacona o jeszcze więcej dodatkowych funkcjonalności, wśród nich:

 • Inwentaryzacje:
  • Możliwość wprowadzenia odczytu „0”
  • Poprawa wydajności
  • Poprawa ergonomii pracy w procesach inwentaryzacji i kontroli
  • Rozszerzenie mechanizmu kontroli inwentaryzacji o weryfikacje czy są włączone wymagane mechanizmy weryfikujące poprawność inwentaryzacji
 • Statusy wysyłek, dostaw i poleceń – wprowadzone zostały nowe statusy informujące o realizacji dokumentu z nadwyżką lub nadwyżką i brakami.
 • Uspójnienie priorytetów – dla Poleceń, Dostaw i Wysyłek – dostępne są 4 priorytety:
  • Niski
  • Średni
  • Wysoki
  • Najwyższy
 • Nowe filtry datowe dla czasów przyszłych (jutro, następny tydzień, następne 7 dni) – szczególnie przydatne dla zleceń przyszłych
 • Aktualizacji dni wolnych w harmonogramie tras
 • Liczne zmiany usprawniające zarządzanie lokalizacjami –poprawiona została ergonomia pracy z kompozycją do zarządzania lokalizacjami
 • Lista adresów kontrahenta – uniezależnienie się od sposobu wprowadzenia danych – niezależnie czy ulica i nr lokalu są wprowadzone w osobnych polach czy razem, dostępna jest automatyczna kolumna pokazująca jednolitą strukturę danych
 • Dodanie obsługi załączników i atrybutów do dokumentów czynnościowych
 • Przywracanie poleceń zamkniętych

ZMIANY, KTORE ODCZUJE UŻYTKOWNIK

Wprowadzone nowości wpływają na jakość pracy w systemie ExpertWMS®. Podstawowe korzyści z dodanych funkcjonalności to większa wydajność pracy magazynierów oraz szybsza obsługa klientów e-commerce. Korzystanie z nowej wersji 6.0 systemu ExpertWMS® gwarantuje optymalizację operacji logistycznych i zwiększenie jakości obsługi klientów, tym samym wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

NIEZMIENNIE WYSOKIE MOŻLIWOŚCI

To, co pozostało niezmiennie to bogate funkcjonalności systemu ExpertWMS®.

Przypominamy wybrane jego cechy:

 • Praca w czasie rzeczywistym (tryb online)
 • Automatyczna identyfikacja (kody kreskowe, RFID, Voice, AR), zgodność z GS1
 • Obsługa wielu magazynów fizycznych oraz logicznych z indywidualną polityką w zakresie magazynowania
 • Obsługa transferów międzymagazynowych
 • Zarządzanie towarami, lokalizacjami oraz nośnikami
 • Śledzenie parametrów towarów, jak data ważności, numer partii, numer serii i inne cechy
 • Pełne traceability towaru
 • Kontrola jakości
 • Inwentaryzacje
 • Zaawansowane algorytmy i strategie kompletacyjne
 • Obsługa zwrotów nieawizowanych
 • Pełnowymiarowe analizy, raporty i dashboardy
 • Różne tryby pracy: informacyjny, decyzyjny, nakazowy
 • Wymiana danych z dowolnym systemem ERP, MES, e-commerce, TMS, systemami kurierskimi
 • Integracja z automatyką magazynową

JAKOŚĆ NA 6 Z PLUSEM

Najnowsza wersja 6.0 ExpertWMS® gwarantuje użytkownikom wygodną i efektywną pracę w systemie.

Zoptymalizuj wszystkie procesy magazynowe i obserwuj rosnącą wydajność Twojej logistyki z systemem ExpertWMS® 6.0!

POLECANY DLA E-COMMERCE

System ExpertWMS® w wersji 6.0 posiada rozbudowane narzędzia usprawniające procesy magazynowe związane z obsługą kanału e-commerce. Jeśli prowadzi sprzedaż on-line, a Twój magazyn zmaga się ze spadkiem wydajności, błędami w kompletacji, trudnościami w przyjęciu i rozliczeniu zwrotów, wysoką sezonowością i dużą ilością zamówień, przy jednoczesnym problemie z rotacją pracowników, to nasz system jest stworzony, aby rozwiązać Twoje problemy. Wymienione wyzwania brzmią znajomo? Zobacz, jak pomogliśmy firmom prowadzącym sprzedaż w kanale e-commerce zoptymalizować pracę magazynu i znacząco skrócić czas kompletacji. Zapraszamy do zapoznania się z case study: Jak zwiększyliśmy wydajność o 50% w 7 dni?

Źródło: www.dataconsult.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*