Dostawa i wdrożenie Systemu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów (SOIAD) w LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

O PROJEKCIE

LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) jest częścią Polskiej Grupy Lotniczej. Spółka oferuje pełen zakres obsługi technicznej na poziomie obsługi bazowej, liniowej, warsztatowej, jak również malowania i estetyki. Spółka działa jako podmiot niezależny od 2010 roku.

Odpowiadając na zapotrzebowania klientów i wyzwania stawiane przez dynamicznie zmieniającą się branżę lotniczą LOTAMS stale poszerza zakres oferowanych usług, skupiając się przede wszystkim na ciągłym rozwoju wysoce wykwalifikowanego personelu. Spółka zatrudnia ponad 1000 specjalistów, którzy są w stanie zapewnić stały, nieprzerwany serwis na sześciu liniach obsługi bazowej jednocześnie pełną obsługę liniową wraz z rozbudowanym zapleczem warsztatowym. Wykonywanie dopasowanych do potrzeb rynku usług jest możliwe, dzięki specjalistycznym szkoleniom wewnętrznym, których przeprowadzenie umożliwia posiadany certyfikat Part-147.

Ponadto, pracownicy LOTAMS biorą udział w licznych szkoleniach organizowanych przez producentów samolotów, dzięki czemu spółka jest przygotowana na obsługę najnowocześniejszych samolotów na świecie.

O PROJEKCIE

Spółka LOTAMS jako jedyna w Polsce jest certyfikowaną organizacją projektującą (certyfikat Part-21J), która zgodnie ze standardami EASA może projektować i certyfikować modyfikacje i naprawy wszystkich typów i modeli samolotów o maksymalnej masie startowej powyżej 5700 kg w zakresie szat graficznych oraz wyposażenia wnętrz kabin pasażerskich.

LOTAMS jest rozpoznawalną na rynku europejskim i światowym bazą MRO, której linie lotnicze z całego świata powierzają swoje floty.

Misją LOTAMS jest oferowanie usług najwyższej jakości poprzez wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z najwyższymi standardami, by zapewnić niezawodność operacji lotniczych i bezpieczeństwo pasażerom.

ZATRUDNIENIE: 1400+ pracowników

BRANŻA: Lotnicza

KLIENCI: Cały świat

DOSTAWCA USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ SAMOLOTÓW POSZUKUJE ROZWIĄZANIA DO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

LOTAMS działa w branży, która nieustannie się rozwija i unowocześnia, a równocześnie podlega rygorystycznym regulacjom obowiązującym w branży lotniczej. Jedną z głównych wartości LOTAMS jest innowacyjność. Przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań, by śledzić na bieżąco najnowsze osiągnięcia technologii, a zarazem pozostawać w zgodzie z regułami i obowiązującymi przepisami. Coraz większa liczba klientów i obsługiwanych samolotów, a także tendencje rynkowe, zwiększają zapotrzebowanie na zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej. Pociąga to za sobą wzrost liczby dokumentów kadrowopłacowych, administracyjnych, specjalistycznych i finansowych.

Jednym z kluczowych elementów podczas wyboru rozwiązania było spełnienie wymagań funkcjonalnych oraz liczba i jakość prekonfigurowanych w systemie „typowych i standardowych” obiegów dokumentów dla dokumentów z różnych kategorii. – Bożena Bolek, Z-ca Dyrektora, Biuro Informatyki, LOTAMS

WYMAGANIA FUNKCJONALNE I OCZEKIWANIA LOTAMS WOBEC DOSTAWCY ROZWIĄZANIA

LOTAMS poszukiwał dostawcy, który zapewniłby wdrożenie, maintenance i serwis Systemu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów spełniającego określone wymagania funkcjonalne i zgodnego z regulacjami RODO. Prace wdrożeniowe miały być realizowane w formie warsztatów i szkoleń z udziałem administratorów i kluczowych użytkowników. Takie podejście miało na celu przekazanie szczegółowej wiedzy potrzebnej do dalszego samodzielnego rozwoju Systemu. Ponadto zaplanowana została integracja nowego Systemu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów z systemami dziedzinowymi.

Przy wyborze rozwiązania ważna była dla nas prostota oraz intuicyjność definiowania i modelowania procesów, możliwość samodzielnego budowania obsługi kolejnych procesów, dostępność w standardzie różnorodnych kreatorów w tym: formularzy, powiadomień, wydruków, raportów. – Bożena Bolek, Z-ca Dyrektora, Biuro Informatyki, LOTAMS

DOSTARCZENIE I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA NAVIGATOR W RAMACH SYSTEMU OBIEGU I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW (SOIAD)

Dostawca systemu NAVIGATOR dokonał przeglądu istniejących procesów i dokumentów w ramach analizy przedwdrożeniowej. Po instalacji i konfiguracji systemu wdrożono obsługę struktury organizacyjnej wraz z siatką uprawnień oraz integracją z bazą użytkowników w Active Directory. W następnym kroku zostały wgrane „standardowe i typowe” szablony dokumentów wraz z zamodelowanymi procesami Workflow, które mogą posłużyć do dalszej rozbudowy i dostosowania do istniejących procesów oraz potrzeb LOTAMS.

W kolejnym etapie przeprowadzono cykl warsztatów i szkoleń dla grupy administratorów systemu i kluczowych użytkowników tzw. Key Users, których celem było wspólne opracowanie cyfrowych szablonów dokumentów wybranych w trakcie analizy przedwdrożeniowej wraz ze skonfigurowaniem procesów ich elektronicznego obiegu na podstawie przeprowadzonej analizy procesów.

Na potrzeby potwierdzania dokumentów skonfigurowano możliwość wykorzystania podpisu elektronicznego, w zależności od procesu: kwalifikowanego lub zwykłego. Natomiast proces rejestracji i procedowania dokumentów został wsparty usługą OCR + AI wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji do przechwytywania, rozpoznawania i klasyfikacji dokumentów wraz z obsługą skanerów oraz skrzynek e-mail.

CHARAKTERYSTYKI SYSTEMU: Workflow, RAD/Low-Code, OCR+AI, eSign

SAMODZIELNA ROZBUDOWA SYSTEMU SOIAD PRZEZ LOTAMS NA PLATFORMIE NAVIGATOR

Wiedza zdobyta przez specjalistów LOTAMS w trakcie przeprowadzonych warsztatów dla Administratorów i Kluczowych Użytkowników umożliwiła samodzielną rozbudowę systemu SOIAD. W pierwszej kolejności specjaliści LOTAMS zaprojektowali  w pełni samodzielnie procesy z obszaru HR, które następnie po fazie testów zostały uruchomione produkcyjnie. W planie jest usprawnienie kolejnych procesów poprzez ich digitalizację i automatyzację z użyciem dostępnych narzędzi na platformie NAVIGATOR. Dostawca systemu wspiera Key Users Użytkownika w procesie tworzenia nowych szablonów dokumentów i przepływu procesów w ramach świadczonych usług wsparcia technicznego i opieki autorskiej.

Model warsztatowy wdrożenia odegrał kluczową rolę w pomyślnym rozwoju platformy. Dzięki zdobytej wiedzy jesteśmy w stanie we własnym zakresie projektować nowe procesy, jak i usprawniać już działające – mając cały czas świadomość pełnego wsparcia konsultantów Archman. – Robert Olejniczak , Inżynier Systemów Komputerowych, LOTAMS

PODSUMOWANIE

Specjaliści IT w LOTAMS mogą teraz budować i wdrażać własne rozwiązania na platformie NAVIGATOR gdy zajdzie taka potrzeba. Po wdrożeniu administratorzy IT mogą  usprawniać i wdrażać obsługę kolejnych procesów bez konieczności zlecania prac dostawcy oprogramowania. Bliska współpraca z ARCHMAN pomogła zespołowi IT LOTAMS poszerzyć specjalistyczną wiedzę w zakresie samodzielnej obsługi systemu NAVIGATOR. Na przykład, przedsiębiorstwo LOTAMS wykorzystało zdobytą wiedzę do digitalizacji tradycyjnych wniosków o zatrudnienie i o zmianę warunków zatrudnienia, wniosków o delegację i rozliczenie delegacji oraz automatyzacji procesów ich obiegu. LOTAMS planuje wykorzystać platformę NAVIGATOR do integracji m.in. z systemami monitorującymi realizację kluczowych procesów obsługi technicznej, co stanowi wartość biznesową dla całej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*