Dlaczego tak często wdrożenie systemu ERP kończy się niepowodzeniem?

Odpowiedzi jest wiele, lecz jednym z najważniejszych powodów klęski przedsięwzięcia jest nieprzeprowadzenie podstawowej analizy potrzeb przedsiębiorstwa, w którym wdrożenie ma nastąpić. System ERP to nie "magiczna różdżka" zastępująca zarządzających i pracowników, lecz skomplikowane narzędzie wspomagające zarządzanie i bieżącą pracę.

Przed wyborem odpowiedniego systemu należy więc znaleźć odpowiedź na pytanie: czy ten konkretny system usprawni pracę przedsiębiorstwa? Okazuje się, że znalezienie odpowiedzi na to trudne pytanie może być stosunkowo proste, pod warunkiem jednak, że poszukuje jej firma wspólnie z doświadczonym dostawcą oprogramowania, który jednocześnie doskonale zna branżę klienta. W takim układzie sukces wdrożeniowy uzależniony jest od tego, czy uda się szczegółowo rozpoznać potrzeby przedsiębiorstwa i zestawić je z możliwościami oprogramowania.

Kluczem do sukcesu jest więc nie tylko wiedza o przedsiębiorstwie klienta, ale również samo oprogramowanie, które musi być w stanie zaspokoić jego specyficzne potrzeby.

Implementacja rozwiązania standardowego często może przynieść więcej szkody niż pożytku, siłą rzeczy więc wdrażane oprogramowanie musi być dostosowane do specyfiki branży klienta oraz modelu organizacyjnego, w którym działa jego przedsiębiorstwo. Najczęstszą metodą adaptacji, którą spotkać można na rynku jest dostarczanie rozwiązania bazowego i następnie tworzenie rozwiązań dodatkowych z nim integrowanych. Efekt takich działań jest często pozytywny, jednakże ma jedną podstawową wadę: generuje dodatkowe koszty. Nie chodzi tu jedynie o koszty początkowe związane z pracami programistycznymi, ale również koszty powstające w przyszłości, wynikające choćby z konieczności utrzymywania spójności dodatkowego rozwiązania z systemem bazowym.

Jakie są alternatywy?
Przede wszystkim współpraca z dostawcą, który ma duże doświadczenie w konkretnej branży i oferuje oprogramowanie, które już dostosowane jest do jej specyficznych potrzeb. Takim dostawcą jest trójmiejska firma Tres, która od blisko 30 lat rozwija autorski system Trawers ERP, wspomagający zarządzanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych na obszarze całego kraju. Możliwości systemu Trawers ERP znacznie wykraczają poza tradycyjne zastosowania standardowych rozwiązań w tej klasie.

Wieloletni rozwój systemu w ścisłej współpracy z klientami z takich branż jak m.in. meblowa, metalowa, tworzywa sztuczne, motoryzacyjna, czy rolnicza pozwoliła na wypracowanie wielu unikalnych rozwiązań dostosowanych do ich codziennych potrzeb. Nie są to rozwiązania "szyte na miarę", lecz wbudowane w system i oferowane klientom w standardzie. Specjalistyczne rozwiązania branżowe w połączeniu z mocno rozbudowanymi możliwościami konfiguracyjnymi i mechanizmami wymiany danych z systemami zewnętrznymi powoduje, iż Trawers ERP to idealne rozwiązanie dla firm produkcyjnych poszukujących specjalistycznego oprogramowania w rozsądnej cenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*