Comarch prezentuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Comarch za pierwszy kwartał 2023 roku osiągnęły wartość 427,6 mln złotych i były o 11 mln złotych wyższe od wyniku z analogicznego okresu rozliczeniowego w zeszłym roku. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 19,3 mln zł, co oznacza spadek o 55 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 23 mln złotych, czyli o 28,9 proc. mniej niż w pierwszych trzech miesiącach zeszłego roku. Grupa wypracowała 42 mln zł. zysku EBITDA wobec 65,6 mln złotych zysku rok wcześniej.

Rentowność operacyjna wyniosła +4,5 proc., a rentowność netto +5,4 proc. W opisywanym  okresie sprzedaż krajowa stanowiła 42,3 proc., a sprzedaż zagraniczna 57,7% całkowitych przychodów.

Dynamicznie rozwijał się biznes w segmencie systemów dla instytucji finansowych i banków. Ich sprzedaż wzrosła o 38 proc. i osiągnęła wartość 72 mln złotych. Dwucyfrową dynamikę utrzymała również sprzedaż rozwiązań ERP na rynku krajowym. Firmy z sektora MŚP zakupiły rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem o wartości 83,2 mln zł co oznacza wzrost o ponad 22 proc. i 15 mln złotych. Natomiast sprzedaż do klientów z sektora MSP w regionie DACH zmniejszyła się o 24,3 proc. i wyniosła 22,6 mln złotych. Grupa poprawiła też sprzedaż w segmencie przemysł&utilities, gdzie sprzedaż rozwiązań i usług informatycznych wyniosła 55,3 mln złotych, rosnąc rok do roku o 5,4 proc.  Natomiast przychody ze sprzedaży w sektorze handlu i usług utrzymały się na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie w 2022 roku i osiągnęły wynik 57,4 mln złotych.

Wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch do odbiorców z sektora TMT wyniosła 92,5 mln złotych, co oznacza spadek o 13,3 mln złotych, tj. o 12,6 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku, jednak sektor ten wciąż posiada najwyższy udział w sprzedaży Comarch – ponad 21 proc. O 7,3 proc. zmniejszyła się wartość przychodów w segmencie medycyny i wyniosła 14,4 mln złotych. Sprzedaż do instytucji administracji publicznej wyniosła 22 mln złotych, czyli 7,2 mln złotych mniej niż rok temu.

Grupa Comarch w pierwszym kwartale 2023 roku obserwowała zmniejszoną dynamikę popytu na rozwiązania informatyczne oraz działała w warunkach znacznego wzrostu kosztów działalności (wynagrodzeń, energii, usług obcych). Wzrost przychodów ze sprzedaży był wolniejszy niż wzrost kosztów działalności, w efekcie czego zmniejszyła się rentowność działalności Comarch – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

Realizując założenia strategii dywersyfikacji biznesu Comarch prowadzi niezmiennie różnorodne projekty, inwestycyjne. W najbliższym czasie dwa z nich będą miały swój debiut rynkowy.

Jednym z nich jest platforma e-commerce – wszystko.pl. – Aktualnie trwają testy konsumenckie, w których biorą udział pracownicy Grupy Kapitałowej Comarch oraz ponad 11 tys. sprzedawców, którzy zarejestrowali i zweryfikowali konto na portalu. Premiera serwisu odbędzie się na przełomie czerwca i lipca – zapowiada Konrad Tarański.

Drugim projektem jest budowa centrum danych w USA w miejscowości Mesa koło Phoenix (stan Arizona).

Inwestycja jest związana z potrzebą dywersyfikacji geograficznej infrastruktury krytycznej Comarch oraz planami rozszerzenia działalności biznesowej na rynku amerykańskim. Aktualnie trwają testy i procedury odbiorowe centrum danych, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie działalności obiektu – mówi Konrad Tarański.

Więcej informacji o Comarch:

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedną z największych firm informatycznych w Europie i prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Heathrow Airport, Heineken, ING czy LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile, Vodafone.

Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 15 proc. przychodów w projekty innowacyjne. W 2022 roku nakłady na prace R&D wyniosły blisko 400 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 7 000 ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz Europę aż po obie Ameryki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*