Comarch prezentuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku

Grupa Kapitałowa Comarch zaprezentowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku. W ciągu trzech miesięcy przychody ze sprzedaży produktów oraz usług Comarch wyniosły ponad 416 mln złotych, co oznacza wzrost o 32,4 mln złotych i 8,4% w porównaniu do analogicznego okresu rozliczeniowego w zeszłym roku. Zysk operacyjny był niższy o 3,4 mln złotych niż w pierwszym kwartale 2021 roku i osiągnął wartość 42,8 mln złotych, a wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 32,4 mln złotych, czyli o 6,3 mln złotych więcej niż przed rokiem.

Grupa wypracowała zysk EBITDA o wartości 65,6 mln złotych, tj. o wartości podobnej do ubiegłorocznej. Rentowność operacyjna w opisywanym okresie wyniosła +10,3 proc., natomiast rentowność netto +7,8 proc.

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Comarch to efekt wzrostu przychodów zarówno ze sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. Na rynku krajowym bardzo dobrze rozwijał się biznes w segmencie MŚP oraz medycznym. Natomiast wzrost sprzedaży zagranicznej został osiągnięty głównie dzięki kontraktom z klientami z sektora telekomunikacyjnego oraz przemysłowego z rynków zachodnioeuropejskich. Sprzedaż krajowa stanowiła w pierwszym kwartale 2022 roku stanowiła 40,3%, a sprzedaż zagraniczna 59,7% całkowitych przychodów.

W opisywanym okresie dwucyfrową dynamikę osiągnęła sprzedaż systemów w segmencie MSP w Polsce oraz w regionie DACH. W Polsce wartość sprzedaży rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem wyniosła 68,1 mln złotych, poprawiając ubiegłoroczny wynik o 13,9 mln złotych (25,6%), a na rynkach krajów niemieckojęzycznych  osiągnęła wartość 29,9 mln złotych, czyli o 2,9 mln złotych (10,7%) więcej niż przed rokiem. O 27,5% wzrosły przychody ze sprzedaży do sektora medycznego. Placówki służby zdrowia nabyły produkty i usługi o wartości 15,6 mln złotych. Grupa poprawiła również wynik w segmencie przemysł&utilities, gdzie sprzedaż rozwiązań informatycznych wyniosła 52,5 mln złotych, rosnąc rok do roku o 21,9%, oraz w sektorze publicznym – tutaj przychody wzrosły o blisko 2% i osiągnęły wynik 29,2 mln złotych.

Największą część biznesu Grupy Comarch, ponad 25 proc. całości przychodów, niezmiennie stanowi sprzedaż do odbiorców z sektora TMT. Firmy telekomunikacyjne zakupiły produkty Comarch o wartości 105,9 mln złotych, tj. 15,5%. więcej niż przed rokiem. Spadek nastąpił natomiast w segmencie handlu i usług, gdzie wartość przychodów wyniosła 56,7 mln złotych, czyli 6,7 mln złotych mniej niż w pierwszym kwartale 2021 roku, oraz w sektorze finansowo-bankowym. Sprzedaż do instytucji z tej branży wyniosła 52,3 mln złotych, czyli 5,4 mln złotych mniej niż rok temu.

Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym osiągniętym w okresie I kwartału 2022 roku oraz poprzednich okresach sytuacja finansowa Grupy Comarch jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce i na świecie, Jest to szczególnie ważne w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę dokonanej w lutym 2022 roku, a także w obliczu ciągle trwającej pandemii Covid-19 oraz wywołanych przez nie skutków społecznych, politycznych i ekonomicznych – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch. Grupa Comarch świadomie ponosi koszty rozwoju nowych produktów oraz nowych segmentów działalności, a także rozwijania działalności na nowych rynkach zagranicznych, inwestując w ten sposób w budowanie przewagi konkurencyjnej na przyszłość. Aktywnie poszukiwane są nowych rynków zbytu m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji, Australii i Oceanii, a także stale rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura własna – dodaje Konrad Tarański.

Więcej informacji o Comarch:

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedną z największych firm informatycznych w Europie i prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z  usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, Orange, LG U+ czy BNP Paribas Fortis, Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes, Alior Bank, Credit Suisse, Delta Lloyd Life, DNB, ING.

Zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 17 proc. przychodów  w projekty innowacyjne. W 2021roku nakłady na prace R&D wyniosły 317 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 6 700 ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz Europę aż po obie Ameryki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*