Budownictwo oparte o dane – pełna kontrola w czasie rzeczywistym

Sektor budowlany wyszedł obronną ręką z zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Duży wpływ miały m.in. inwestycje zakontraktowane jeszcze przed wybuchem pandemii. Jednak wydajność prac prowadzonych w zaostrzonym reżimie sanitarnym spadła o ok. 5-20 proc[i]. Poszukiwanie możliwości optymalizacji powinno być więc jednym z priorytetów tej branży. Szansą na znaczne poprawienie wyników oraz lepszą organizację pracy jest bieżący dostęp do danych oraz ich analiza, która pozwala podejmować słuszne decyzje biznesowe.

Prognozowany na najbliższe miesiące spadek liczby nowych inwestycji w segmencie prywatnym i samorządowym oraz kumulacja projektów w segmencie publicznym doprowadzi najprawdopodobniej do zaostrzenia rywalizacji między firmami wykonawczymi. W obliczu rosnącego niedoboru wykwalifikowanych specjalistów będą one konkurować nie tylko o kontrakty, ale także o pracowników. To dobry moment na przeanalizowanie sytuacji przedsiębiorstwa i wprowadzenie modelu, w którym zarządzanie zespołem, finansami oraz projektami oparte jest o twarde dane. Ich analiza pozwala łatwo identyfikować obszary wymagające zmian oraz wykorzystywać zasoby przedsiębiorstwa w sposób optymalny i pozwalający osiągać najlepsze możliwe efekty.

Holistyczne zarządzanie projektami

Jednym z najważniejszych obszarów, w którym łatwy dostęp do danych pomaga podejmować skuteczne decyzje i optymalizować pracę, jest zarządzanie projektami. Nowoczesne systemy, które wspierają te procesy, umożliwiają menadżerom wszystkich działów przedsiębiorstwa na natychmiastowy dostęp do zagregowanych danych dotyczących stopnia realizacji prac budowlanych na poszczególnych inwestycjach, zamówień, opóźnień w dostawach materiałów czy poziomu rentowności projektów. Koordynacja pracy zespołów opiera się wówczas na ich realnym obciążeniu np. na podstawie raportów godzinowych. Kierownicy projektu łatwo mogą zauważyć, który zespół potrzebuje wsparcia, a który realizuje swoje zadania zgodnie z harmonogramem. Zintegrowane systemy, które umożliwiają zarówno monitorowanie czasu, jak i efektywności pracy, pozwalają na kontrolowanie obciążenia poszczególnych zespołów i lepsze zrozumienie co i w jaki sposób wpływa na produktywność pracowników. Analiza takich danych pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne opóźnienia na placu budowy i negocjowanie nowych terminów z kontrahentami, tam gdzie jest to konieczne. – mówi Filip Fludra, Sales Manager Poland w Exact Software Poland.

Rozwiązania dla nowoczesnej księgowości

Gromadzenie danych księgowych w postaci cyfrowej to duże ułatwienie dla każdego działu finansów i prosty oraz skuteczny sposób na usprawnienie niewydajnych, analogowych procesów obiegu dokumentów, zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią. Wprowadzenie elektronicznego obiegu ułatwia wyszukiwanie i procesy akceptacji dokumentów oraz prace związane z tworzeniem raportów i zestawień finansowych. Możliwość natychmiastowego eksportowania danych z faktur do rozliczeń poszczególnych projektów pozwala na bieżąco monitorować stan budżetu i od razu wprowadzać niezbędne korekty. W jaki sposób umożliwia to podejmowanie lepszych decyzji biznesowych? Łatwy dostęp do danych finansowych przedsiębiorstwa, zarówno z poziomu poszczególnych projektów, jak i w skali całej firmy, a także szybki wgląd w dane historyczne (co może mieć znaczenie przy wieloletnich inwestycjach), pozwala analizować dane na bieżąco, a nie dopiero po czasie – np. przy okazji raportów kwartalnych czy rocznych.

Skuteczniejsze zarządzanie personelem

Coraz powszechniejszym trendem w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest monitorowanie satysfakcji pracowników. Regularne zbieranie danych dotyczących zadowolenia personelu z wykonywanej pracy,  potencjalnych trudności, z którymi borykają się podczas wykonywania obowiązków czy ewentualnych konfliktów w zespole pozwala m.in. na identyfikację powodów rezygnacji z pracy lub przyczyny niepowodzeń projektów. Tego typu wiedza pozwala na dokonywanie zmian w polityce kadrowej firmy oraz projektowanie strategii mających na celu przeprowadzanie efektywniejszych procesów rekrutacyjnych.

Przyszłość budownictwa: machine learning i sztuczna inteligencja

Gromadzenie i przetwarzanie danych może jednak służyć nie tylko optymalizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz planowania i koordynowania inwestycji. Eksperci zwracają uwagę, że już w niedalekiej przyszłości standardem będzie wykorzystywanie zaawansowanego oprogramowania pozwalającego na monitorowanie funkcjonowania budynku również po zakończeniu prac budowlanych. Oparte o machine learning i sztuczną inteligencję systemy pozwalające na zdalną optymalizację ustawień instalacji elektrycznych, grzewczych czy klimatyzacyjnych to przyszłość budownictwa. Oprogramowanie, które bazując na analizie danych w czasie rzeczywistym, będzie alarmować o wszelkich nieprawidłowościach i błędach w działaniu poszczególnych systemów, znacząco ułatwi procesy związane z serwisowaniem i konserwacją budynku. Nie bez znaczenia jest tutaj też kwestia zapobiegania kosztownym naprawom gwarancyjnym.

Dane są jednym z najważniejszych zasobów współczesnych przedsiębiorstw. Są cennym źródłem informacji także dla deweloperów, a wykorzystanie ich do analizy i podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o nie, może stanowić znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku. Umożliwiają optymalizację nie tylko kwestii związanych z finansami, ale praktycznie wszystkich procesów zachodzących w firmie. Jednak, żeby dane faktycznie mogły przełożyć się na konkretne korzyści biznesowe – konieczne jest zapewnienie dostępu do nich, uporządkowanie, analiza i odpowiednie wykorzystanie.

____________________________________________________

Exact Software Poland sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1992 roku. Spółka rozpoczęła działalność w 1984 roku w Holandii i stała się liderem rynku oprogramowania biznesowego w krajach Beneluksu. Wspomaga już ponad 500 000 firm na świecie. Bazując na światowych standardach, Exact w Polsce uwzględnia wymogi lokalnego rynku.

Firma oferuje narzędzia związane z automatyzacją procesów księgowych i finansowych, tradycyjne systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP), jak również aplikacje do zarządzania relacjami z klientem (CRM) czy systemy elektronicznego obiegu dokumentów (Workflow). Exact udostępnia swoje rozwiązania na urządzeniach mobilnych. System Exact Synergy dostępny jest w App Store i Android Market, skąd klienci firmy mogą pobierać darmowe aplikacje na platformy iPhone, iPad i Android. Z produktów Exact można korzystać za pomocą przeglądarek internetowych różnych producentów.

 

[i] Raport PZPB “Sektor budownictwa w obliczu COVID-19”:

https://drive.google.com/file/d/1em_s_DwfODDTpaKGxfo5vL3zs1JK5cI8/view

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*