Ile kosztuje Cię brak systemu MES w twojej firmie?

Pomimo tego, że z terminem czwartej rewolucji przemysłowej spotkało się już większość managerów, kierowników i kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, to jak podaje firma Astor w swojej publikacji „Przemysł 4.0. Rewolucja już tu jest. Co o niej wiesz? „ tylko 6% z nich wprowadza Przemysł 4.0. Tendencja jest jednak wzrostowa i coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się na krok w kierunku Industry 4.0.

Głównym powodem, dla którego firmy produkcyjne decydują się na zakup i uruchomienie w swoim zakładzie systemu realizacji produkcji jest tak naprawdę chęć zmniejszenia kosztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu jej efektywności. Jak każda inna inwestycja, ma ona się zwrócić w możliwe jak najkrótszym terminie. W tym podrozdziale opisane zostały obszary przedsiębiorstwa, na które implementacja systemu MES ma wpływ.

Wyniki badań przeprowadzonych przez organizację MESA pokazują, że po wdrożeniu systemu realizacji produkcji można oczekiwać zmian takich jak:

Jak podają badania, zwrot z inwestycji następuje średnio po 14 miesiącach od pełnego uruchomienia systemu.[2]

Biorąc pod uwagę powyżej wymienione usprawnienia, poprawie mogą ulec również:

W dalszej części artykułu chciałbym wyjaśnić, z czego wynikają wyżej wymienione usprawnienia.

Redukcja wadliwych produktów

System realizacji produkcji umożliwia rejestrację parametrów całego procesu i kontrolę jakości na każdym jego etapie, co przy dzisiejszych wymaganiach klientów jest niezwykle istotne. W badaniu przeprowadzonym przez organizację MESA ankietowani przyznali, że po wprowadzeniu systemu MES ilość wadliwych produktów została zredukowana średnio o 15%.[1]

Wprowadzanie danych do systemu ERP

Największej poprawie ulega najczęściej czas wprowadzania danych. Wiele firm produkcyjnych, z którymi rozmawiamy na co dzień wykonuje raporty produkcyjne w formie papierowej. Pomijając fakt konieczności zużywania papieru oraz archiwizacji owych raportów sposób ten konsumuje też czas, który często jest najcenniejszym zasobem. Utraconego czasu nie sposób odzyskać. Dane o zrealizowanej produkcji z owych raportów muszą zostać wprowadzone do systemu ERP. Istnieje ryzyko, że osoba wprowadzająca dane pomyli się, a niezgodność danych w systemie ERP prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji. W firmach, które wykorzystują system MES zintegrowany z systemem ERP dane o zrealizowanej produkcji są przesyłane bezpośrednio do systemu ERP w czasie rzeczywistym, co minimalizuje ryzyko błędu, oszczędza czas oraz papier.

Zredukowanie papierowego obiegu dokumentów

Pozostając przy kwestii związanej ze zużyciem papieru, w zależności od wielkości firmy koszty związane z wydrukami dokumentów wykorzystywanych na produkcji mogą być liczone nawet w dziesiątkach tysięcy rocznie. Firmy wykorzystujące system MES obsługują w nim dokumenty takie jak instrukcje stanowiskowe, reklamacje, rysunki techniczne, karty technologiczne i inne. Dodatkowo w systemie SCADA-MES możliwe jest również zamieszczenie plików w formacie MP4. Badanie przeprowadzone przez organizację MESA wykazało, że ponad 60% ankietowanych potwierdziło możliwość redukcji papierowego obiegu dokumentów w firmie o ponad połowę po wdrożeniu systemu MES. [1]

Szybszy czas realizacji zleceń produkcyjnych

Poprawie ulega również produktywność pracowników produkcyjnych. Mają oni świadomość, że są kontrolowani nie bezpośrednio przez drugiego człowieka, lecz przez system. Operatorzy maszyn dzięki zintegrowanemu systemowi MES otrzymują drogą elektroniczną na swoje stanowiska pracy wszystkie niezbędne do zrealizowania zlecenia produkcyjnego informacje. Odbywa się to w czasie rzeczywistym, co prowadzi do uporządkowanej produkcji i minimalizacji ilości błędów. Pracownik ma również dostęp do wszystkich potrzebnych dokumentów, takich jak dokumentacja techniczna w formie elektronicznej. Parametrem, który po implementacji systemu MES ulega znaczącej poprawie jest redukcja wykorzystywanego czasu w wielu obszarach. Pierwszym z obszarów jest administracyjne przetwarzanie zamówień. Drastyczna redukcja czasu jest możliwa dzięki dwustronnej komunikacji systemu MES z systemem ERP. Wszystkie dane są w tym przypadku przesyłane automatycznie bez ingerencji człowieka. Respondenci przywoływanego już w tym podrozdziale badania przeprowadzonego przez MESA wykazali, że istnieje możliwość skrócenia czasu cyklu po wdrożeniu systemu MES. Redukcji może ulec również czas transportu, magazynowania, czy oczekiwania na materiały.[1]

System MES, mimo że jest systemem usprawniającym produkcję wpływa też na ulepszenie jakości obsługi klienta. Nie jest to efekt bezpośredni i łatwo mierzalny. Mowa tu o wiarygodnych terminach dostaw i informacji, o postępie realizacji zamówień, które mogą być dla klientów kluczowymi informacjami.[1]

Obszarów, które ulegną poprawie może być znacznie więcej. System MES jest bowiem niezastąpionym narzędziem w ciągłym doskonaleniu oraz realizacji strategii Lean Manufacturing.

Najlepszym przykładem na to, że inwestycja w system SCADA-MES się zwraca są wypowiedzi naszych klientów. Jednym z nich jest firma Major mieszcząca się w Tychach. Klient ten jasno komunikuje – „W chwili obecnej, gdzie park maszynowy jest już wielkości 137 maszyn, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie obsługi produkcji bez systemu Aplixcom SCADA-MES”.

Drugi przykładem jest wypowiedź COO firmy Borg-Automotive – „Możemy potwierdzić, że inwestycja w Aplixcom SCADA-MES była zdecydowanie dobrą decyzją. Uzyskaliśmy szeroką wiedzę na temat obszaru produkcyjnego, a dzięki czemu w konkretnych sektorach jesteśmy pewni uzyskania zwrotu z inwestycji”.

Case Study z wdrożeń w wyżej wymienionych przedsiębiorstwach są dostępne na naszej stronie pod adresem: https://scada-mes.com/case-study/

Często z potencjalnymi klientami przeprowadzamy kalkulację ROI w specjalnym kalkulatorze. Dzięki temu kadra zarządzająca może w łatwy sposób oszacować zwrot z inwestycji w system Aplixcom SCADA-MES.

Zastanawiasz się jak kalkulacja ROI wypadłaby w przypadku twojej firmy?

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą.

Michał Stadler, Key Account Manager w Aplixcom Solutions

789 204 519, michal.stadler@aplixcom.com

Bibliografia

[1] Heiko Meyer Manufacturing Execution Systems (MES): Optimal Design, Planning, and Deployment, McGraw-Hill Education, United States 2009

[2] Joanna Oleskow-Szlapka: Informatyczne systemy planowania i sterowania produkcją, Politechnika Poznańska 2012

Przewodnik Managera

  • Jak prawidłowo zorganizować proces wyboru systemu informatycznegow przedsiębiorstwie?
  • Które aspekty należy przeanalizować? Czego nie pominąć?
  • Które systemy informatyczne znalazły już zastosowanie w naszej branży?
  • Które rozwiązania wchodzą na rynek i spełniają nowoczesne standardy?
  • Nie błądź. Pozyskaj wiedzę!

Backup! Na błędach trzeba się uczyć

Dostępne analizy wyraźnie wskazują, że ubiegły rok był rekordowym pod względem odnotowanych cyberataków. Również prognozy na kolejne lata dalekie są od optymistycznych. Za około 8 na 10 cyberincydentów odpowiada ransomware, czyli oprogramowanie szyfrujące, które blokuje dostęp
do systemu i uniemożliwia odczytanie firmowych danych. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to gigantyczne problemy – zarówno pod względem utrzymania procesów, jak i strat finansowych. Szacuje się, że średnia opłata za odszyfrowanie danych, wyniosła pod koniec 2021 roku ponad 320 tys. dolarów. Do 2025 roku globalne skutki cyberincydentów kosztować będą poszkodowane firmy i instytucje ok. 10,5 bln dolarów rocznie. Udział w tej zawrotnej kwocie z pewnością będą miały i rodzime przedsiębiorstwa, bowiem od kilku już lat Polska znajduje się na liście 20 państw, które są i będą szczególnie narażone na działania hakerów.

VECTO od pięciu już lat diagnozuje świadomość cyberzagrożeń w polskich firmach oraz stosowane przez nie rozwiązania w zakresie przechowywania i ochrony danych. Wyniki Raportu: „Cyberbezpieczeństwo
w polskich firmach 2022” wskazują, że 70 proc. z nich już doświadczyło cyberincydentu, co niezbicie potwierdza skalę istniejących zagrożeń. I choć zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją rozwiązania, które pozwalają skutecznie chronić dane i minimalizować straty, to wciąż zbyt mało firm wiedzę tę przekuwa w realne działanie wierząc, że problem cyberataku nigdy ich nie dotknie. Nawet wtedy warto się jednak uczyć na cudzych błędach, a tych w polskich realiach nie zabraknie, tym bardziej, że kluczowy w kontekście cyberzagrożeń backup danych potwierdza zaledwie 12 proc. badanych przez nas firm. Analizy globalne wskazują, że aż 21 proc. użytkowników sieci nigdy nie wykonało żadnej kopii zapasowej. Skalę wspomnianych zagrożeń dodatkowo potęguje fakt, że 30 proc. wszystkich komputerów już jest zainfekowanych oprogramowaniem typu malware, o czym ich właściciele w większości przypadków nawet nie wiedzą.

Powyższy obraz rzeczywistości powinien skłonić osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych i systemów IT do wnikliwej analizy dostępnych narzędzi, które mogą stanowić skuteczną ochronę przed zagrożeniami w sieci, a także błędami ludzkimi i skutkami nieprzewidzianych awarii. Szczególnie rozwiązania z zakresu backupu są dziś istotnym warunkiem prowadzenia odpowiedzialnej polityki ochrony danych, a co za tym idzie, minimalizacji ryzyk w codziennej działalności operacyjnej. Ich dobór powinien być jednak poprzedzony analizą obecnej sytuacji, stosowanych rozwiązań prewencyjnych, kultury organizacji, specyfiki branży i prognozy rozwoju firmy w kolejnych latach. Dopiero po takim audycie, jesteśmy w stanie przygotować optymalne rozwiązania szyte na miarę
i w oparciu o technologię dostarczaną przez renomowanych producentów kompleksowych systemów ochrony. Naszym Klientom rekomendujemy przede wszystkim dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest najnowszy DD6400, sygnowany przez koncern DELL EMC. To innowacyjny i wysoce efektywny system do tworzenia kopii zapasowych, który obsługuje potrzeby klientów komercyjnych, małych przedsiębiorstw i zdalnych lokalizacji dużych przedsiębiorstw. Poza walorami skutecznego backupu, rozwiązanie z powodzeniem współpracuje z Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery, znacząco zwiększając możliwości zabezpieczania danych oraz cyberbezpieczeństwo każdej firmy. DD6400 jest również zoptymalizowany pod kątem procesów w chmurze. Obsługuje warstwę Dell EMC Cloud Tier, która zapewnia do 2 razy więcej aktywnej pojemności i może być używana do długoterminowego przechowywania danych w chmurach publicznych, prywatnych lub hybrydowych. Ponadto, DD6400 jest również objęty programem lojalnościowym Dell Technologies Future-Proof, który zapewnia optymalizację kosztów wdrożenia oraz maksymalne wykorzystanie inwestycji.

Drugim rozwiązaniem jest linia produktów biznesowych do zarządzania danymi marki Commvault. Należą one do ścisłej czołówki najbardziej renomowanych rozwiązań tego typu na całym świecie. Według prestiżowego raportu Gartnera, Commvault jest zaliczany do grona globalnych liderów w zakresie backupu i odtwarzania kopii zapasowych w centrach przetwarzania danych. Analitycy Gartner szczególnie wysoko ocenili firmę w opracowaniu „Critical Capabilities for Data Center Backup and Recovery Solutions”, w którym otrzymała najwyższe noty we wszystkich obszarach zastosowań.

Gorąco zachęcam do kontaktu z inżynierami VECTO, którzy przed zaproponowaniem konkretnych rozwiązań przeprowadzą kompleksowe ekspertyzy obecnych zabezpieczeń w Państwa firmie lub instytucji. Kompetencje naszych zespołów potwierdza certyfikat Platinum Partner DELL EMC i status Authorized
Commvault Partner jak również, a może przede wszystkim, wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu optymalnych rozwiązań oraz sukcesy w odzyskiwaniu danych, w tym utraconych wskutek ataku typu ransomware.

Jakub Wychowański, członek zarządu VECTO

System ERP w wersji chmurowej z tytułem Ingram Micro Cloud Solution Partner MVP 2021

Dostawca rozwiązań IT został doceniony za wkład w rozwój technologii SAP Business One na platformie Microsoft Azure. Firma planuje ekspansję w 80 krajach świata.

Spółka CompuTec ze Świebodzina otrzymała tytuł Ingram Micro Cloud Solution Partner MVP 2021. Ingram Micro Cloud co roku nagradza partnerów wyróżniających się pod względem innowacyjności, wydajności, wsparcia i sprzedaży. CompuTec otrzymał wyróżnienie już po, nieco ponad roku współpracy. Zdecydowaliśmy się wyróżnić CompuTec w kategorii Solution Partner MVP Award, ze względu na znaczący wkład w rozwój unikalnej technologii SAP Business One, wciąż rozwijającej się w Polsce, na platformie Microsoft Azure. Wdrożenia SAP na platformie Azure wymagają dużej wiedzy i doświadczenia. Z naszego punktu widzenia nagroda trafiła do wyjątkowego zespołu profesjonalistów i mamy nadzieję, że przyczyni się do dalszego rozwoju w tym obszarze oraz owocnej współpracy Ingram Micro i CompuTec – powiedział Tomasz Smirnow, menedżer ds. rozwoju biznesu w chmurze, Ingram Micro.

Zainteresowanie systemem ERP w chmurze rośnie w ostatnich latach i spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości wzrost będzie się utrzymywał. Aby wyprzedzić ten trend, ściśle współpracowaliśmy z zespołem Ingram Micro Cloud, przygotowując szereg modeli chmurowych, takich jak SaaS, PaaS i IaaS opartych na Microsoft Azure, które dziś oferujemy naszym klientom – mówi Michał Engel, dyrektor sprzedaży CompuTec. Producenci z sektora MŚP, którzy stanowią podstawową grupę klientów CompuTec, musieli wcześniej ponosić znaczne koszty początkowe, wynikające z zakupu licencji oraz niezbędnej inwestycji w infrastrukturę IT, jednocześnie finansując wewnętrznych specjalistów do zarządzania systemem, obsługi aktualizacji i dbania o bezpieczeństwo danych. W niektórych przypadkach okazywało się to przeszkodą dla małych, ale szybko rozwijających się firm. Usługa CompuTec Cloud dla SAP Business One wraz z autorskim rozwiązaniem produkcyjnym CompuTec ProcessForce zniwelowały tę barierę, niemal eliminując koszty początkowe. Zamiast tego firmy mogą zdecydować się na łatwe w zarządzaniu płatności miesięczne, kwartalne lub roczne oraz rozwiązania, które można łatwo skalować w miarę rozwoju firmy. Ten nowy sposób zarządzania systemem SAP Business One oznacza, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z przewagi konkurencyjnej oferowanej przez nowoczesne rozwiązanie ERP bez obciążeń finansowych. Przykładem jest firma Polcom Group, klient usługi CompuTec Cloud, który zajął drugie miejsce w konkursie magazynu Computer World Best in Cloud. Polcom Group został również finalistą tegorocznej nagrody SAP Quality Awards w regionie CEE, przyznawanej przez firmę SAP m.in. za jakość wdrożenia systemu.

Charakter innowacyjnego środowiska opartego na chmurze sprawił, że po dwóch godzinach od złożenia zamówienia CompuTec zdołał uruchomić pełen, złożony system ERP w chmurze, który na etapie wdrożenia został odpowiednio skonfigurowany.

– W pierwszym roku, jako partner Micro Ingram Cloud, mocno koncentrowaliśmy się na poszerzaniu niezbędnej wiedzy specjalistycznej, aby zapewnić naszym klientom w Polsce najwyższej jakości usługi w chmurze. Następnym krokiem jest wejście na rynek globalny. Stworzyliśmy już sieć partnerów dystrybucyjnych i wdrożeniowych w ponad 80 krajach, a w niedalekiej przyszłości MŚP na całym świecie będą mogły czerpać korzyści z SAP Business One, CompuTec ProcessForce i innych naszych rozwiązań działających teraz również w CompuTec Cloud – zapowiada Łukasz Chomin, prezes CompuTec.

Ingram Micro Cloud jest globalnym działem firmy Ingram Micro, zatrudniającym ponad 1500 specjalistów w dziedzinie chmur obliczeniowych na całym świecie.