Aplikacje mobilne wsparciem dla produkcji.

Firma PROCOM SYSTEM S.A. obserwuje zmiany w otoczeniu biznesowym polskich firm produkcyjnych. Coraz częściej przynoszą one nowe wymagania względem organizacji pracy i narzędzi wspierających zarządzanie.

Jednym z kluczowych obszarów zmian jest zarządzanie zespołem. W szczególności mowa tu o braku rąk do pracy w obliczu dokonującej się zmiany pokoleniowej. Ograniczony dostęp do pracowników o oczekiwanych kwalifikacjach oraz duża rotacja wśród już zatrudnionych, stanowią poważne zagrożenie dla zdolności produkcyjnych i jakości gotowych wyrobów. Konieczne jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających szybko wdrażać do pracy nowe osoby, także te z ograniczonym doświadczeniem.

Pomocna okazuje się tu aplikacja mobilna Platformy Proman. Pełni ona rolę indywidualnego asystenta pracownika. Narzędzia mobilne są naturalnym środowiskiem działania osób wchodzących obecnie w życie zawodowe. Używają ich prywatnie od lat. Również starsi pracownicy szybko opanowują obsługę aplikacji mobilnych. Sprzyja temu uproszczony interfejs i duże elementy sterujące.

Platforma Proman wykorzystuje urządzenia przenośne do skutecznego delegowania i rozliczania zadań, instruowania o sposobie realizowania pracy, przekazywania sygnału zwrotnego, dostarczania informacji niezbędnych do pracy. Dzięki aplikacji mobilnej nowi pracownicy szybko uzyskują zdolność działania zgodnie z przyjętymi procedurami. Skraca się też czas reakcji pracownika na zlecane zadania.

Dane gromadzone dzięki aplikacji mobilnej Platformy Proman precyzyjnie opisują sposób pracy na poszczególnych stanowiskach. Wiemy co, kiedy, gdzie i przez kogo było realizowane. Dzięki temu zarządzający zakładem produkcyjnym, uzyskują niezastąpione źródło wiarygodnych danych, które może być wykorzystane do optymalizacji pracy linii produkcyjnych i obsługujących je ludzi. Dane te mogą podlegać stałemu raportowaniu i służyć do wyliczania wskaźników jakościowych.

Prezentowana może być wydajność maszyn i ludzi, skuteczność Służb Utrzymania Ruchu i efektywność podwykonawców. Analiza raportów umożliwia doskonalenie procesów biznesowych, obniżanie kosztów funkcjonowania, ograniczanie strat i skracanie czasu realizacji zleceń produkcyjnych.

Wyposażenie pracowników w odpowiednie narzędzia, ułatwia ich pracę, obniża codzienną frustrację i może ostatecznie zwiększyć ich lojalność względem pracodawcy.

Aplikacja mobilna firmy PROCOM SYSTEM S.A. rozszerza możliwości Platformy Proman. Dzięki niej najważniejsze funkcje systemu dostępne są tam gdzie są najbardziej potrzebne – w miejscu realizacji zadań załogi zakładu produkcyjnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*