Aplikacje mobilne wsparciem dla produkcji.

Firma PROCOM SYSTEM S.A. obserwuje zmiany w otoczeniu biznesowym polskich firm produkcyjnych. Coraz częściej przynoszą one nowe wymagania względem organizacji pracy i narzędzi wspierających zarządzanie.

Jednym z kluczowych obszarów zmian jest zarządzanie zespołem. W szczególności mowa tu o braku rąk do pracy w obliczu dokonującej się zmiany pokoleniowej. Ograniczony dostęp do pracowników o oczekiwanych kwalifikacjach oraz duża rotacja wśród już zatrudnionych, stanowią poważne zagrożenie dla zdolności produkcyjnych i jakości gotowych wyrobów.  Konieczne jest poszukiwanie rozwiązań pozwalających szybko wdrażać do pracy nowe osoby, także te z ograniczonym doświadczeniem.

Grzegorz Zimon
Menadżer ds. Produktu
PROCOM SYSTEM S.A.

Pomocna okazuje się tu aplikacja mobilna Platformy Proman. Pełni ona rolę indywidualnego asystenta pracownika. Narzędzia mobilne są naturalnym środowiskiem działania osób wchodzących obecnie w życie zawodowe. Używają ich prywatnie od lat. Również starsi pracownicy szybko opanowują obsługę aplikacji mobilnych. Sprzyja temu uproszczony interfejs i duże elementy sterujące.

Platforma Proman wykorzystuje urządzenia przenośne do skutecznego delegowania i rozliczania zadań, instruowania o sposobie realizowania pracy, przekazywania sygnału zwrotnego, dostarczania informacji niezbędnych do pracy. Dzięki aplikacji mobilnej nowi pracownicy szybko uzyskują zdolność działania zgodnie z przyjętymi procedurami. Skraca się też czas reakcji pracownika na zlecane zadania.

Dane gromadzone dzięki aplikacji mobilnej Platformy Proman precyzyjnie opisują sposób pracy na poszczególnych stanowiskach. Wiemy co, kiedy, gdzie i przez kogo było realizowane. Dzięki temu zarządzający zakładem produkcyjnym, uzyskują niezastąpione źródło wiarygodnych danych, które może być wykorzystane do optymalizacji pracy linii produkcyjnych i obsługujących je ludzi. Dane te mogą podlegać stałemu raportowaniu i służyć do wyliczania wskaźników jakościowych.

Prezentowana może być wydajność maszyn i ludzi, skuteczność Służb Utrzymania Ruchu i efektywność podwykonawców. Analiza raportów umożliwia doskonalenie procesów biznesowych, obniżanie kosztów funkcjonowania, ograniczanie strat i skracanie czasu realizacji zleceń produkcyjnych.

Wyposażenie pracowników w odpowiednie narzędzia, ułatwia ich pracę, obniża codzienną frustrację i może ostatecznie zwiększyć ich lojalność względem pracodawcy.

Aplikacja mobilna firmy PROCOM SYSTEM S.A. rozszerza możliwości Platformy Proman. Dzięki niej najważniejsze funkcje systemu dostępne są tam gdzie są najbardziej potrzebne – w miejscu realizacji zadań załogi zakładu produkcyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*