ANEGIS miejscem rozwoju i wsparcia talentów IT

ANEGIS stara się być atrakcyjnym miejscem pracy zarówno dla doświadczonych ekspertów, jak i młodych talentów IT. Dlatego od kilku lat realizuje program rozwoju w obszarze kultury organizacyjnej, wartości firmy, benefitów pracowniczych oraz doskonali autorski Program Akademicki dla studentów kierunków ścisłych.

Kluczowym elementem funkcjonowania ANEGIS od początku istnienia firmy była realizacja ambitnych projektów dla klientów. To one plus wiedza i technologie przyciągają specjalistów IT i młode talenty, które chcą rozwijać swoje umiejętności. Realizacja tych projektów nie jest możliwa bez zaangażowanych pracowników, którzy współpracują ze sobą, dzielą się wiedzą i dostarczają klientom wysokiej jakości rozwiązania. ANEGIS rozumie te zależności i dlatego oprócz dbania o to, aby miejsce pracy było stymulujące tak dla ekspertów, jak i adeptów, postanowił rozwinąć kulturę organizacyjną firmy, stworzyć przyjazną atmosferę, w której mogą zacieśniać się więzi społeczne, oraz opracować zestaw wartości firmy, którymi warto kierować się w codziennym działaniu.

Na przełomie 2019 i 2020 roku ANEGIS rozpoczął współpracę z niezależną konsultantką z obszaru employer branding – Darią Siwką z bardzoHR. Korzystając z jej wiedzy eksperckiej i wsparcia na polu badań zaangażowania, analizy rynku czy prototypowania rozwiązań, opracowaliśmy i wdrożyliśmy kilka projektów rozwijających ANEGIS jako przyjazne i profesjonalne miejsce pracy. Jednym z nich było przygotowanie elementów komunikacji wizerunkowej firmy jako pracodawcy, a także nowy proces onboardingu.

Przejście zespołu ANEGIS na pracę w modelu zdalnym, a następnie hybrydowym, skłoniło firmę do wypracowania efektywnych sposobów wdrażania i motywowania nowych pracowników, dzięki którym szybko poczuliby się częścią zespołu, a proces onboardingu przebiegałby naturalnie, bez barier komunikacyjnych. Dlatego, korzystając z metody Design Thinking, zaprojektowaliśmy onboarding w oparciu o pogłębione badania jakościowe (wywiady), analizę rynku (benchmark), kreatywne rozwiązywanie problemów (burza mózgów) i prototypowanie rozwiązań. W nowym procesie pracownicy stopniowo poznają organizację i jej departamenty, otrzymują pakiet narzędzi startowych, wdrożenie techniczne oraz opiekę mentora, który służy pomocą zarówno w kwestiach typowych dla obszaru działania nowego pracownika, jak i organizacyjnych firmy.

Kolejny projekt w toku to definiowanie wartości firmy, które stanowią fundament działania organizacji i mogą być drogowskazem na drodze indywidualnego rozwoju pracowników, jak i wzrastania firmy jako satysfakcjonującego i przyjaznego środowiska pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*