SAY HI to AI, say HI to SAIO – wywiad

BPC GROUP POLAND: Jaką technologię wykorzystuje SAIO?

Pytanie skłania do dwóch odpowiedzi. Z jednej strony mówimy o platformie SAIO – i ta stworzona została w oparciu o technologię .NET od Microsoft. Taki wybór pozwala na szybką aktualizację stacku technologicznego, dzięki czemu SAIO jest narzędziem nowoczesnym oraz zgodnym z nowymi systemami operacyjnymi.

Z drugiej strony mamy technologię samych robotów. SAIO umożliwia ich budowanie z użyciem różnych języków programowania, jak C# czy Python. Co najważniejsze, daje również możliwość tworzenia robotów w oparciu o programowanie wizualne – czyli budowanie z predefiniowanych komponentów do automatyzacji konkretnych czynności. Innymi słowy umożliwia „wyklikiwanie” robotów przy użyciu myszki, co daje spore możliwości mniej zaawansowanym użytkownikom.

BPC GROUP POLAND: W jakich procesach SAIO znalazło dotychczas zastosowanie?

SAIO znalazło szerokie zastosowanie w procesach biznesowych w ING – w Polsce i na świecie. Warto zaznaczyć, że procesy biznesowe w banku to nie tylko te, które są bezpośrednio związane z obsługą naszych klientów i operacjami finansowymi. Obsługujemy czynności w ramach obszarów, które są obecne we wszystkich przedsiębiorstwach, jak np. księgowość, finanse, HR, IT, ocena ryzyka kontrahenta.

Dlatego też, po sprawdzeniu rozwiązań SAIO i osiągnięciu bardzo mierzalnych sukcesów, skierowaliśmy naszą ofertę do klientów korporacyjnych. Aktualnie wzbogacamy SAIO o komponenty AI, tak więc paleta procesów i zastosowań będzie jeszcze większa. Już dziś można wykorzystać SAIO do klasyfikowania maili czy wykrywania anomalii w procesie.

BPC GROUP POLAND: Jak wygląda proces wdrożenia SAIO? Jakie Państwa zdaniem punkty należy traktować priorytetowo na etapie planowania automatyzacji za pomocą systemu RPA?

Niezmiernie ważne jest budowanie w firmie kultury innowacji, digitalizacji i promowania rozwiązań usprawniających procesy i ułatwiających pracę. Wsparcie takich działań przez management jest podstawą kolejnych kroków w robotyzacji. Zaangażowanie pracowników w generowanie pomysłów na roboty, idący za tym system nagradzania i KPI bardzo sprzyja realizowaniu planów automatyzacji procesów.

Rekomendujemy wdrażanie robotyzacji małymi krokami, od pilotażowych wdrożeń w różnych jednostkach w firmie. Zwykle wszystko zaczyna się od wytypowania procesów, dokładnego opisania czynności wykonywanych przez pracownika, analizy z udziałem SAIO i wspólnej decyzji o kolejnych krokach. Przy takim podejściu w krótkim czasie można zobaczyć efekt i potencjał robotyzacji w firmie.

BPC GROUP POLAND: Kiedy warto wdrożyć robota?

Zawsze, kiedy proces jest powtarzalny, modelowy, oparty na regułach. Modelowo za robotem idą oszczędności i decyzje o automatyzacji są uzależniane od oczekiwanej obniżki kosztów dla danego procesu. Co ważne, raczej nie zdarza się, by celem lub skutkiem automatyzacji była redukcja etatów. W sytuacji rosnącego wolumenu operacji, sprzedaży czy obsługiwanych transakcji, przejmowania do obsługi nowych rynków i jednocześnie celów minimalizowania wzrostu zatrudnienia, decyzje o robotyzacji na pewno będą skutkować licznymi korzyściami biznesowymi. Motywacją do robotyzacji może też być uatrakcyjnianie środowiska pracy i stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju. Z jednej strony pracownicy nabywają nowe kompetencje i sami robotyzują procesy, a z drugiej mogą lepiej i efektywniej wykorzystywać swój czas.

BPC GROUP POLAND: Jaki jest cykl życia robota?

Roboty często tworzone są jako technologia, która umożliwia szybką automatyzację procesu i nie wymaga aktualizacji wielkich systemów. Dzięki temu automatyzację możemy wdrożyć w przeciągu tygodni, a nie – jak to często bywa – lat.

Takie podejście skutkuje pewnym utrwaleniem się technologii Robotics w infrastrukturze firm. Dzięki temu, że roboty można wdrożyć szybko – te zadomawiają się w procesach, są stale uaktualniane do zmian w otoczeniu systemowym i technologicznym. Warto też powiedzieć, że same roboty stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie i śmiało sięgają do palety możliwości, jaką daje rozwój sztucznej inteligencji. Taka technologiczna finezja robotów oraz łatwość implementacji utrwala ich byt w infrastrukturze na lata.

BPC GROUP POLAND: Co jest potrzebne do uruchomienia pierwszego robota? Jaki jest sposób wdrożenia oraz ile ono trwa?

Wdrożenie pierwszego robota powinno być poprzedzone jak najmniejszym zaangażowaniem pracowników, a jednocześnie szybko pokazać mierzalny efekt. Dlatego my rekomendujemy wybranie procesu do robotyzacji, konsultację z SAIO, przygotowanie robota przez SAIO i oddanie w ręce pracowników.

Zwykle w firmie jest odpowiednia infrastruktura techniczna do rozpoczęcia automatyzacji i prace nad pisaniem robota można szybko rozpocząć. Czas pisania samego skryptu jest uzależniony od skomplikowania procesu, przeciętnie zajmuje od kilku do kilkunastu dni roboczych.

BPC GROUP POLAND: Po co digitalizować dane wejściowe dla robota?

Najprościej mówiąc: dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi. Dane, które nie są zdigitalizowane i zestandaryzowane, są podatne na błędy. Poddanie danych odpowiedniej obróbce, tj. wykorzystanie technologii OCR i/lub ich ręczne przetworzenie, a także ich standaryzacja znacząco poprawiają jakość obsługi całego procesu, który wykorzystuje wspomniane dane wejściowe.


BPC GROUP POLAND: Dlaczego SAIO?

SAIO to ogrom doświadczeń w automatyzacji procesów, ponad 2 tysiące działających robotów w Polsce i wielu krajach, przyjazna i stale rozwijana platforma, odpowiadająca na oczekiwania użytkowników z różnym zaawansowaniem IT. Tak więc, zapraszamy do współpracy: SAY HI to AI, say HI to SAIO.

Odpowiedzi do wywiadu udzielili:

Joanna Porębska-Matysiak
SAIO Commercialisation Product Owner


Jacek Tochowicz
RPA Manager w ING Banku Śląskim.

SAIO „w pigułce”

  • Oprogramowanie powstało w ING Banku Śląskim w 2016
  • Od 2018 robotyzujemy procesy klientów biznesowych
  • Wdrożyliśmy już 2 000 robotów – w 10 krajach, na dwóch kontynentach
  • SAIO umożliwia łatwe tworzenie, testowanie, uruchamianie i zarządzanie robotami oraz pracę
  • w trybach nadzorowanym (RDA)
  • i nienadzorowanym (RPA)
  • Naszym klientom zapewniamy pełen zakres usług robotyzacyjnych: od przeglądu procesów, przez szkolenia aż po wdrożenie robota

Zapraszamy do współpracy – formularze kontaktowe znajdziecie Państwo na www.saio.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*