Zarządzanie produkcją

Artykuły

Zainteresowanie przedsiębiorstw elektronicznym obiegiem dokumentów wzrasta każdego dnia. Krajowy System e-Faktur jest obecnie obiektem dużego zainteresowania, z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej i ewidencji faktur. Czy istnieje możliwość wdrożenia elektronicznego obi...
Wzrost wydajności i efektywności pracy parku maszynowego jest obecnie kluczowym czynnikiem wzmacniającym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Bardzo ciężko jest usprawniać procesy produkcyjne, jeżeli nie posiadamy na ich temat dostatecznej ilości informacji. Często brak rzetelnych da...
Polski oddział międzynarodowej spółki Sonoco, producenta opakowań z tworzyw sztucznych i papieru, stanął przed koniecznością uporządkowania i przyśpieszenia procesu planowania produkcji na wszystkich liniach wytwórczych. Spółka podjęła decyzję o wprowadzeniu zaawansowanego rozwiąza...
Korporacja KGL S.A. to dostawca granulatów tworzyw termoplastycznych oraz opakowań spożywczych z tworzyw sztucznych, produkowanych w technologii termoformingu, w której folia jest surowcem bazowym. Struktura firmy jest rozproszona pomiędzy spółki córki, z której każda produkuje inny asorty...
Jak w łatwy sposób usprawnić proces przechowywania, wersjonowania i publikacji dokumentacji zintegrowanych systemów zarządzania jakością i produkcją (ISO 9001, ISO14001, IFS FOOD, GMP)? System Baseline™ to nowoczesna platforma wspierająca Elektroniczny Obieg Dokumentów oraz szereg inn...
Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju narzędzi mobilnych, które znajdują zastosowanie w kolejnych gałęziach gospodarki. Trend ten obserwujemy również w przemyśle. Aplikacje mobilne coraz częściej wspierają pracowników, w realizacji codziennych zadań. Ich przewaga przejawia się gł...
Coraz więcej firm produkcyjnych rozważa wdrożenie systemu klasy CMMS, wspomagającego zarządzanie działem utrzymania ruchu. Dokonując wyboru systemu warto zwrócić uwagę na kilka aspektów: Określenie potrzeb i wymagań Należy sprecyzować z jakimi problemami się borykamy, co chciel...
Na przestrzeni ostatnich lat, podczas wdrażania systemów CMMS spotykaliśmy się z kilkoma elementami; kłopotliwym wprowadzaniem danych oraz ich brakiem, a także sztywno skonstruowana aplikacja. Postanowiliśmy więc zbudować nowy system CMMS, który będzie pomagał w realizacji wdrożenia...
Traceability, a system MES Traceability stało się trendem, który obejmuje coraz więcej gałęzi przemysłu. Nim produkt trafi do finalnego odbiorcy, przechodzi przez wiele procesów produkcyjnych i nie tylko. Aby móc odpowiednio zarządzać i posiadać kontrolę nad produkcją wiele firm dec...