Wyniki finansowe Comarch po trzecim kwartale 2020

Grupa Kapitałowa Comarch opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2020 roku. W ciągu dziewięciu miesięcy spółka wypracowała 1,06 mld złotych przychodów ze sprzedaży usług, co oznacza wzrost o 41,5 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Wzrósł również zysk operacyjny. Jego wartość wyniosła 117,9 mln złotych, czyli o 5,5 mln złotych więcej niż przed rokiem. Zysk EBITDA wyniósł 182,8 mln złotych i był o 6,7 mln złotych wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był niższy niż rok temu o 2,7 mln złotych i wyniósł 67 mln złotych.

Natomiast w samym trzecim kwartale 2020 roku Grupa Comarch sprzedała produkty i usługi o wartości 353,7 mln złotych, bardzo zbliżonej do osiągniętej w trzecim kwartale poprzedniego roku. Wynik operacyjny osiągnął wartość 46,1 mln złotych i był niższy o 20,1 mln złotych od osiągniętego w analogicznym okresie w 2019 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 32,5 mln złotych. Przy analizie rentowności Grupy w tym okresie należy mieć na uwadze, iż w wynikach finansowych trzeciego kwartału poprzedniego roku roku uwzględniony był efekt rozwiązania rezerw dotyczących kontraktu ZUS KSI o wartości 24 mln zł.

Największą część przychodów Grupy Comarch w ciągu trzech kwartałów stanowiła sprzedaż systemów informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w rejonie DACH, która wyniosła 220,1 mln złotych, co oznacza wzrost o 26,1 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Zwiększenie odnotowała również sprzedaż produktów i usług dla banków oraz instytucji finansowych, rosnąc rok do roku o 37,5 mln złotych i osiągając 179,8 mln złotych. Dynamicznie wzrosła też sprzedaż do odbiorców z sektora medycznego. Kontrakty z placówkami służby zdrowia przełożyły się na przychody w wysokości 29,3 mln złotych, tj. więcej o 9,3 mln złotych. Z kolei spadek  przychodów o 31,7 mln złotych nastąpił w segmencie firm telekomunikacyjnych. Wartość sprzedaży produktów oraz usług do klientów z sektora TMT wyniosła 212,5 mln złotych. Nieznacznie spadły również przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora przemysł i utilities, wynosząc 125,4 mln złotych, czyli o 1,3 mln złotych mniej niż przed rokiem oraz do klientów z sektora handel i usługi – wartość tych kontraktów zmalała o 3,1 mln złotych i wyniosła 172,1 mln złotych. Wzrosła natomiast sprzedaż do odbiorców z sektora publicznego o 1,6 mln złotych do wartości 97,8 mln złotych.

W samym trzecim kwartale wzrosła sprzedaż produktów i usług  dla banków i instytucji finansowych o 4,4 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku i osiągnęła wartość 58,6 mln złotych. Grupa Comarch odnotowała też spory wzrost przychodów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj wartość kontraktów wyniosła 75,8 mln złotych, więcej o 9 mln złotych niż przed rokiem. Większe przychody zostały wypracowane również w sektorze administracji publicznej – wzrost o 14 mln złotych do wartości 40,9 mln złotych oraz segmencie służby zdrowia, w którym klienci zakupili systemy i usługi informatyczne o wartości 9,6 mln złotych, czyli o 3,3 mln złotych więcej niż przed rokiem. Z kolei spadek przychodów o 16,9 mln złotych nastąpił w pionie produktów dla firm handlowych i usługowych. Ta grupa klientów zakupiła usługi o wartości 46,4 mln złotych. W przypadku klientów z sektora przemysłowego przychody spadły o 7,5  mln złotych i w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 39,4 mln złotych. Mniejsze przychody wygenerowała również sprzedaży Grupy Comarch do odbiorców z sektora TMT, która wyniosła 70,4 mln złotych i była o 13 mln złotych mniejsza niż w 2019 roku.

Sytuacja makroekonomiczna spowodowana pandemią Covid19 miała przełożenie na popyt usług oferowanych przez Comarch. W przypadku branży handlowej, usługowej i przemysłowej firmy ograniczały inwestycje w zakup produktów informatycznych, dlatego przychody ze sprzedaży do tej grupy przedsiębiorstw zmniejszyły się. Natomiast większe zainteresowanie rozwiązaniami IT małych i średnich przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych oraz placówek medycznych przełożyło się na większe przychody w tej grupie klientów. Dywersyfikacja rynków zbytu zarówno pod względem produktowym, jak i geograficznym pozwala nam utrzymać dobre wyniki sprzedaży oraz stabilną sytuację firmy – podsumowuje Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

W ciągu trzech kwartałów 2020 roku Comarch zwiększył również zatrudnienie o 277 osób i na koniec września tego roku zatrudniał 6 625 pracowników, w tym 627 osób za granicą. Rozbudowa kadry była związana z przeprowadzonym w trzecim kwartale letnim programem stażowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*