Wykorzystanie nowoczesnych technologii i systemów ERP w obszarze produkcyjnym

Przemysł 4.0 łączy maszyny, systemy i procesy w „inteligentne” sieci, które komunikują się ze sobą w sposób automatyczny, by optymalizować procesy w przedsiębiorstwie. Kluczowymi elementami tego podejścia są Internet Rzeczy (IoT) i systemy zintegrowane. IoT odpowiada za zbieranie informacji, a system ERP za ich przekazywanie i wymianę.

Smart produkcja to krótsze serie produktów oraz bardziej złożone wyroby, często z częstszymi zmianami materiałowymi. Smart factory umożliwia szybsze dostarczanie produktów w zmiennych konfiguracjach, a także ich łatwiejszą identyfikację. Niezwykle istotne są również lepsze prognozowanie zmian oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. System klasy ERP jest odpowiednim rozwiązaniem, które od wielu lat pomaga firmom w osiąganiu tych celów.

Większa wydajność jest wynikiem płynnej integracji procesów planowania, zarządzania materiałami i zaopatrzeniem, produkcji, finansów i informacji biznesowej za pomocą jednego systemu. System ERP umożliwia pełną automatyzację zakładu i ujednolica wiele procesów biznesowych. Pozwala również na integrację innych rozwiązań informatycznych w celu zsynchronizowania wszystkich elementów łańcucha dostaw.

Sprawna produkcja przy niższych kosztach to kolejna zaleta Przemysłu 4.0. Dzięki podłączeniu maszyn do systemu ERP i zasilaniu ich strumieniem danych, możliwe jest planowanie konserwacji robotów i analizowanie ich wydajności, co pozwala lepiej realizować zamówienia. System ERP dostosowuje procesy do produktów i zarządzania zapasami. Istnieje także możliwość dowolnej modyfikacji projektów i materiałów w celu maksymalnego wykorzystania potencjału robotów.

Siła Internetu Rzeczy w Przemysłu 4.0 polega na montowaniu czujników w produktach, aby analizować ich wydajność, bezpieczeństwo i trwałość. Przesyłając te informacje bezpośrednio do systemu ERP, można aktualizować listy materiałów i dostosowywać specyfikacje projektowe oraz procesy w celu ciągłego doskonalenia produktów w trakcie produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*