Ile jest procesów w Twojej firmie, w których dane są ręcznie przenoszone z dokumentów do systemów? Albo z systemów do systemów?

Znamy odpowiedź – nadal za dużo. W wielu firmach trend minimalizacji ilości dokumentów papierowych kontynuowany jest od wielu lat. Bardzo często oznacza to zamianę na formę elektroniczną, najczęściej w formacie pdf. Dokumentów jest tyle samo, teraz tylko w innej formie. Nierzadko, poza aspektem ekologicznym, nie ma to istotnego wp...
Czytaj więcej