Stawiamy na indywidualne rozmowy.

Rocznie z indywidulanego wsparcia doradczego firmy konsultingowej Business Penetration & Consulting korzysta ok. 150 przedsiębiorstw sektora MSP oraz korporacyjnego. 60% projektów dotyczy wymiany sysytemu klasy ERP we wszytskich obszarach, 25% – związane jest z automatyzacją i optymalizacją procesów produkcyjnych.

Każde przedsiębiorstwo wymaga indywidualnego podejścia, ponieważ reprezentuje inny profil działalności, dysponuje inną infrastrukturą oraz ma zupełnie inne potrzeby biznesowe.


Łukasz Kubas,
Dyrektor ds. Penetracji Rynku,
Business Penetration & Consulting Sp. z o.o.

Jak wygląda sytuacja na rynku przedsiębiorstw handlowych? Jakich usług oczekują od nas menadżerowie?

Rozmawiamy z firmami, które znajdują się na różnych etapach organizacji procesów biznesowych, tworzenia zapytania ofertowego dla dostawców, analizy i porównywania rozwiązań, zaawansowanego wyboru rozwiązania spośród wąskiej grupy.

Przedsiębiorstwa duże, które są często częściami korporacji, rozważają wymianę systemu klasy ERP przez zastosowanie całkowicie nowego systemu, bądź też zastosowanie systemu, który już działa w grupie (zagranicą). Są to przedsiębiorstwa posiadające świadomość swoich potrzeb.
Wsparcie BPC Group koncentruje się m.in. na rekomendowaniu platformy technologicznej, rekomendowaniu rozwiązań – co daje możliwość indywidualnych rozmów przedsiębiorstwa z dostawcą posiadającym doświadczenie w branży i specyfice działalności spółki, czy weryfikowaniu kompetencji dostawców.

Oprócz wprowadzenia systemu klasy ERP kluczowym jest usprawnienie obiegu informacji w firmie. Wiele spółek wskazuje na konieczność wprowadzenia rozwiązań do elektronicznego obiegu dokumentów, gdyż przepływ dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych utrzymuje się na poziomie kilku-kilkunastu tysięcy dokumentów miesięcznie i rośnie. Wiele spółek rozpoczyna realizację projektu od wdrożenia systemu w zakresie obsługi faktur przychodzących, a następnie informatyzacji podlegają inne dokumenty.

Przedsiębiorstwa przetwarzają coraz większą liczbę danych, co stwarza konieczność lepszej analizy sytuacji w spółkach. Tworzone są hurtownie danych, do których zbierane są informacje z wielu posiadanych rozwiązań. Następnie przetwarzane według założonych kryteriów. Oczekiwane jest nie tylko wizualizowanie/prezentacja danych, ale też wyciąganie przez systemy wniosków co do lepszego zarządzania spółką, przede wszystkim sprzedażą. Oczekiwane są funkcjonalności posiadane przez rozwiązania Business Intelligence, a także rozwiązania Big Data.

Duże przedsiębiorstwa świadome są swoich potrzeb, uczestniczą w konferencjach, warsztatach oraz indywidualnych prezentacjach, które pozwalają im poznać ofertę rynku, a jednocześnie przeanalizować możliwości danego rozwiązania. W 2018 roku zorganizujemy kilkadziesiąt indywidualnych spotkań pomiędzy menadżerami,a dostawcami IT. Rozmowy będą się odbywać się w siedzibach przedsiębiorstw lub też towarzyszyć spotkaniom edukacyjnym.

Kolejną grupą przedsiębiorstw, które wspiera BPC Group w informatyzacji są spółki średnie. Są one już częściowo zinformatyzowane i wykorzystują moduły różnych rozwiązań ERP, często także rozwiązania autorskie. W jednych obszarach stosowane systemy są wystarczające, podczas gdy w innych dostrzegane są braki. Dlatego też spółki te rozważają czy bardziej korzystne będzie wprowadzenie jednego rozwiązania klasy ERP, czy informatyzacja wybranych obszarów, uzupełnienie obecnego rozwiązania o systemy dziedzinowe.

Wsparcie BPC Group dla spółek sektora MSP dotyczy analizy procesów biznesowych, tworzenia zapytań ofertowych i analizy odpowiedzi, organizacji prezentacji i wsparcia w negocjacjach handlowych. W 2018 roku przedsiębiorstwa będą też uczestniczyć w spotkaniach konferencyjnych. To doskonała okazja dla menadżerów, aby porównać rozwiązania IT oraz wymienić się informacjami z innymi przedsiębiorstwami, które są na etapie wyboru systemu. Duży nacisk położymy na organizację warsztatów, w których będzie uczestniczyć ok. 8 do 12 firm jednej branży. Wychodzimy na przeciw prośbom przedsiębiorstw o zwiększenie ilości indywidualnych rozmów z dostawcami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*