Polityka prywatności

Polityka Prywatności BPC Group Poland

Korzystając z portali BPC-Group.plBPC-Group.eu oraz innych obsługiwanych przez lub w imieniu BPC Group Poland Sp. z o.o. akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Korporacyjną zasadą postępowania BPC Group Poland Sp. z o.o. jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Czynimy to szanując prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązujemy się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w dalszej części Polityki Prywatności.

Korzystanie z portali BPC-Group.plBPC-Group.eu oraz innych obsługiwanych przez lub w imieniu BPC Group Poland Sp. z o.o. nie stanowi zatem zagrożenia oraz nie narusza będącego dla nas naczelną wartością prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.

PLIKI COOKIES
 1. Portale wykorzystują pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika portali.
 3. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika portali. Użytkownicy portali mogą jednakże dobrowolnie, w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą bowiem zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portali. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika portali, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika portali i uzyskiwać dostęp do tych informacji, dbając przy tym, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych. Zapewniamy również, że powyższe będziemy czynić z poszanowaniem prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Pragniemy jednak wskazać, że wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach portali.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych portali do preferencji użytkownika portali oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, aby portale spełniały w jak największym stopniu oczekiwania użytkownika portali;
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portali korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości dla dobra użytkownika portali;
  3. Przechowywania danych sesyjnych.
DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe użytkowników portali (osób kontaktowych przedsiębiorców) zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane są z zachowaniem wymogów 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: BPC Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40 159) przy ul. Jesionowej 9a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292152, dla której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, kapitał zakładowy: 56.000,00 PLN, NIP: 9542610254, Regon: 240738263, zwana dalej „BPC”.
 3. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes BPC (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  • W celach marketingowych, w tym w celu oferowania przez BPC produktów oraz usług pod kątem określonych potrzeb informatycznych;
  • W celu organizowania i przeprowadzania Spotkań Edukacyjnych BPC Group Poland, konkursów oraz innych akcji marketingowych.
 6. Państwa dane osobowe będą udostępnianie podmiotom współpracującym z BPC. przy organizacji Spotkań Edukacyjnych BPC Group Poland (partnerom handlowym, partnerom technologicznym, sponsorom etc.) – w celach marketingowych, w tym w celu oferowania przez te podmioty produktów oraz usług. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą również podmioty świadczące na rzecz BPC usługi prawne, księgowe, podatkowe usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu BPC na podstawie zawartej z BPC umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub wyrażenia przez Państwa żądania usunięcia Państwa danych osobowych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 8. Posiadają Państwo uprawnienie do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 10. Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W sprawach ochrony Państwa danych osobowych, w szczególności realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 6-9 powyżej, podajemy dane kontaktowe: mail (kontakt@bpc-group.pl), numer telefonu (+48 32 777 15 01) lub pisemnie na adres siedziby BPC.

BPC Group Poland Sp. z o.o. jako właściciel Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki Prywatności obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie http://www.bpc-group.pl/polityka-prywatnosci/, jednakże obowiązująca w stosunku do użytkownika portali jest Polityka Prywatności z chwili skorzystania przez użytkownika z zasobów portali.