Platforma UNIS – kompleksowe podejście

Dla jednego z klientów, który od początku swojej działalności specjalizuje się w precyzyjnej obróbce mechanicznej, elementów dla rynku lotniczego oraz zbrojeniowego mieliśmy okazję wdrożyć platformę webUNIS z modułami UNIS PRO, UNIS WMS i UNIS KD. Atutem firmy jest wysoce wykfalifikowana kadra inżynierska i nowoczesny park maszynowy składający się głównie z maszyn sterowanych numerycznie.  Pozwala współpracować z największymi firmami z branży lotniczej

W związku z prowadzoną modernizacją zakładu (nowy park maszynowy) i wdrożeniem wyników prac B+R, firma zwróciła się do nas z zapytaniem o możliwość opracowanie i wdrożenia systemu informatycznego, pozwalającego na pełne zabezpieczenie procesów produkcji, logistyki i zagadnień bezpieczeństwa (kontrola dostępu) dostosowanych do nowych wymogów pracy firmy.

Głównym priorytetem firmy w zakresie zmian w obszarze systemów informatycznych było kompleksowe podejście ze strony dostawcy (hardware i software) i realizacja kluczowych zadań za pośrednictwem jednego zintegrowanego systemu.

Całość realizacji została podzielona na trzy etapy:

 • analizy przedwdrożeniowej – dzięki której wspólnie z Klientem, bardzo dokładnie określiliśmy zakres wymaganych modyfikacji i prac dostosowawczych, zestawienie wymaganego sprzętu oraz szczegółowy harmonogram wdrożenia
 • etap prowadzenia prac programistycznych i wdrożeniowych
 • etap uruchomienia systemu, testów i szkoleń.

Przeprowadzona Analiza Przedwdrożeniowa pokazała miejsca wymagające usprawnienia oraz określiła kluczowe potrzeby klienta w zakresie poszczególnych obszarów:

 1. Produkcyjnego – największy nacisk został położony na:
 • obszar technicznego przygotowania produkcji, planowanie-uruchomienie-kooperacja
 • rejestry technologii, przewodników, kooperacji, utrzymania ruchu
 • śledzeniu i modyfikacje w czasie rzeczywistym postępu prac w obszarze zasobów ludzkich, maszynowych i surowcowych
 • rozbudowanie mechanizmów obsługi zwrotów, braków oraz popraw

2. Logistyki i magazynowania – kluczowymi zagadnienia to:

 • pełna identyfikacja łańcucha dostaw
 • rozbudowana struktura magazynów (magazyny materiałów własnych, powierzonych w podziale na cywilne i wojskowe, narzędzi i narzędzi pomiarowych, oprzyrządowania
 • oraz obsługa magazynów kooperantów

3. Kontroli dostępu – główny nacisk został położył na:

 • wieloczynnikowe uwierzytelnianie
 • automatyczna identyfikacja i weryfikacja uprawnień użytkownika (dostęp do stref, magazynów, gniazd i maszyn produkcyjnych)
 • monitorowanie systemu w trybie ciągłego podglądu zdarzeń
 • prezentacja stanów osobowych pracowników i awizowanych gości

Dzięki wdrożeniu u Klienta odpowiednich modułów Platformy UNIS Klient otrzymał rozwiązanie które w pełni realizowało główny cel – jeden system pozwalający na realizację wszystkich potrzeb i wymagań klienta.

Dzięki wdrożeniu odpowiednich modułów Platformy UNIS zrealizowaliśmy całość wymagań stawianych przez klienta a w szczególności pozwoliło na:

 • efektywne wykorzystanie całości zasobów poprzez odpowiednie harmonogramowanie i planowanie produkcji
 • obniżenie kosztów realizacji procesów w zakresie produkcji i magazynu
 • znaczące zmniejszenie ilość dokumentacji papierowej
 • rozbudowane narzędzia w zakresie raportowania i kontroli jakości na każdym z etapów procesu
 • poprzez automatyzację i rejestracje całości procesów zminimalizowano ilości pomyłek i błędów ludzkich
 • zabezpieczenie zakładu i dostępu do stref tylko dla osób uprawnionych osób

W ramach umowy Klient korzysta również ze stałego wsparcia wraz pakietem godzin pozwalających na dodatkowe modyfikacje systemów wraz ze zmieniającymi się potrzebami rynku i klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*