Najważniejsze cechy dla systemu z branży logistyki magazynowej

Życie pisze różne scenariusze i nikt nie przewidział jak może zmienić się obecnie otoczenie biznesowe. Temat wypowiedzi nabrał szczególnego znaczenia, ponieważ zostały podważone bądź zmienione praktycznie wszystkie założenia dla systemów logistyczno-magazynowych.

Zastanówmy się jakie mamy czynniki w zewnętrznym otoczeniu; moim zdaniem podstawowe to łańcuchy logistyczne, regulacje publiczno-prawne i zapotrzebowanie na usługi. Z drugiej strony mamy procesy magazynowe, infrastrukturę i kadrę. Na chwilę obecną można powiedzieć, że wszystko stało się wyzwaniem i nic nie jest pewne. Można tylko założyć, że wiele czynników ulega dynamicznym zmianom i będzie to proces długofalowy.

Patrząc z perspektywy wieloletniego dostawcy własnych systemów IT dla logistyki, w tym też magazynowej, jedna rzecz ma trwałe cechy i nabiera ona znaczenia – jest to stopień informatyzacji i automatyzacji procesów. Z drugiej strony podobnym trendem jest zwiększająca się elastyczność procesów oraz indywidualizacja przepływów. Do tego trzeba dodać rosnącą integrację systemów i przepływ informacji (notabene wynikający z automatyzacji procesów).

Obserwujemy to w naszych systemach, które kilka lat temu były niezależnymi, wręcz samotnymi wyspami, to obecnie nie ma praktycznie żadnego wdrożenia bez integracji z informatycznym otoczeniem.

Systemy magazynowe zaczynają komunikować się z systemami awizacyjnymi czy też odpowiadającymi za zamówienia. Systemy obsługi reklamacji są integrowane z systemami obsługi sprzedaży, rejestracji wideo i wieloma innymi. Na to wszystko należy nałożyć jeszcze kwestię alokacji infrastruktury IT, zmierzająca w kierunku rozwiązań chmurowych.

Wracając do tematu tego artykułu, w mojej opinii systemy logistyczno-magazynowe powinny charakteryzować się:

  • otwartością, czyli możliwościami automatycznej komunikacji z innymi systemami znajdującymi się w otoczeniu biznesowym,
  • elastycznością, czyli możliwościami modyfikacji realizowanych procesów. Tutaj mój komentarz – wielokrotnie spotykałem się z sytuacjami gdzie kluczowy system np. WMS był „niereformowalny” tzn. czas modyfikacji czy też przygotowania interfejsu zajmował nie tygodnie a miesiące lub wręcz lata,
  • trwałą zdolnością do generowania oszczędności w zakresie redukcji pracochłonności obsługi, eliminacji powtarzalnych czynności (jest to ta zdolność do automatyzacji) i minimalizacji kosztów infrastruktury IT (trend do przenoszenia usług w chmurę).

Głównym kierunkiem, który będzie miał znaczenie jako czynnik determinujący rozwój systemów logistyczno-magazynujących jest automatyczny przepływ informacji.

Tak jak wspomniałem, wyspy zaczynają się łączyć poprzez zbudowanie mostów w postaci interfejsów komunikacyjnych.

Systemy zaczynają wymieniać dane i kluczowym stają się dwie rzeczy:

  • dopasowanie i zrozumienie komunikatów; jest to olbrzymie wyzywanie, ponieważ z naszego doświadczenia wynika, że najwięcej czasu zajmuje w projekcie obustronne zrozumienie przekazywanych informacji. Rdzeniem każdego projektu obecnie jest uzgodnienie wspólnego, tak samo interpretowanego komunikatu,
  • potwierdzenie i walidacja komunikacji; tutaj powstaje najwięcej błędów i zniekształceń. Systemu muszą mieć wbudowane w interfejs mechanizmy potwierdzające wymianę danych np. przyjąłem komunikat, zweryfikowałem i zrozumiałem. Pozostawienie tego elementu bez odpowiedniej obsługi jest najczęściej źródłem wielu problemów na etapie produkcyjnego wykorzystania systemów.

Z czego wynika ten trend związany z komunikacją?

Nie jest to proste pytanie, ponieważ przyczyn jest wiele:

  • implementacja technologii komputerowych oraz komunikacyjnych na coraz niższym poziomie urządzeń i technologii, chociażby Internet Rzeczy,
  • powszechna digitalizacja w postaci przetwarzania danych, komunikatów, procesów na postać cyfrową,
  • zwiększenie możliwości komunikacyjnych poprzez implementację nowych technologii np. sieci 5G czy też powiększenie przepustowości Internetu,
  • zwiększenie możliwości przetwarzania danych oraz dostępności do nich (technologie chmurowe),
  • eliminacja elementów mniej wydajnych i wprowadzających najwięcej błędów czyli pracy ludzkiej.

Być może ta ostatnia przyczyna jest najważniejsza. Jest ona zdeterminowana dodatkowo automatyzacją i robotyzacją operacji logistyczno-magazynowych. Tylko, żeby można było spełnić te wszystkie wymienione przesłanki, musi być wdrożona komunikacja.

Spójrzmy teraz z innej strony na komunikację, którą do tej pory określiłem jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na systemy logistyczno-magazynowe. Jest to wyzwanie, ale też i zagrożenie. Tak jak liczba danych zgromadzonych w naszej cywilizacji rośnie wykładniczo, tak samo stopień zaawansowania i wielkość danych przesyłanych w komunikacji elektronicznej rośnie w sposób nieliniowy. Dobrym przykładem jest Internet: kiedyś były to komutowane łącza telefoniczne, potem pojawił się dostęp w sieciach komórkowych, następnie światłowody, etc. Implementowana jest teraz sieć telefoniczna w standardzie 5G, której głównym celem jest zwiększenie przepustowości łącz internetowych. A już za chwilę będziemy mieli sieć satelitów Starlink, dzięki którym internet będzie wszędzie dostępny. Jednym słowem wrażliwość na zakłócenia związane z internetem, używanych systemów logistyczno-magazynowych zdecydowanie wzrasta.

Należy mieć to na uwadze w trakcie planowania wdrożenia jakiegokolwiek systemu logistyczno-magazynowego, że nasza elastyczność i automatyzacja wzrasta, ale przy tym też wzrasta wrażliwość na zakłócenia płynące z komunikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*