Nadzorowanie prostępu produkcji

MES – Manufacturing Execution Systems

System MES wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwia efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Dzięki funkcjonalności systemu można uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować na bieżąco na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego.

 • Aktualne informacje dotyczące bieżącego wykorzystania maszyn;
 • Wzrost wydajności produkcji;
 • Rejestrowanie rzeczywistych czasów pracy maszyn oraz postępu realizacji zleceń;
 • Podniesienie poziomu jakości obsługi klienta;
 • Automatyczny zapis przestojów i awarii wraz z ich źródłami.
 • Gdy w przedsiębiorstwie realizowana jest produkcja seryjna;
 • Gdy przedsiębiorstwa zobligowane są do śledzenia każdego etapu procesu produkcyjnego;
 • Gdy proces produkcyjny składa się więcej niż z trzech etapów;
 • Gdy proces produkcyjny jest rozproszony geograficznie;
 • Gdy przedsiębiorstwo podjęło decyzję o wdrożeniu koncepcji Lean Manufacturing.

Rynek dostawców rozwiązań klasy MES (Manufacturing Execution System) kojarzony był przede wszystkim z rozwiązaniami międzynarodowymi. W grupie „wielkich” producentów z dziedziny automatyki i software’u dla produkcji znajdują się GE Digital, SIEMENS Industry Software czy Schneider Electric. Systemy tych dostawców w Polsce funkcjonują już od kilkunastu lat, dostarczane są przez sieć partnerską złożoną z kilku czy też kilkunastu integratorów. Niemniej jednak rynek został już dosyć mocno nasycony także rozwiązaniami konkurencyjnymi dla tych największych graczy. Są to zarówno systemy międzynarodowe jak np. Operator Systems, Proxia, Opera MES jak i rodzime rozwiązania naszych polskich dostawców np. ANT, Raion czy Queris.

Jednocześnie na rynku coraz częściej możemy spotkać się z platformami, które łączą obszary planowania produkcji z jej zarządzaniem, a niejednokrotnie także logistyką. Systemy te wpisują się w ideę stosunkowo świeżej klasy rozwiązań IT – MOM (Manufacturing Operations Management) jak np. Momentum belgijskiej firmy Brighteye wdrażane w Polsce poprzez sieć partnerską, platforma PSIasm czy polskie rozwiązanie Qguar.

Dostawcy zauważają potrzebę zapewnienia kompleksowości klientom w obszarze produkcji dostarczając im rozwiązania od planowania produkcji poprzez jej kontrolę i monitoring, kontrolę jakości, aż co najmniej do obszaru wsparcia służb UR, dobrym przykładem dostawców w tej grupie rozwiązań jest koncern SIEMENS Industry Software Tworzący platformę SIEMENS Opcenter czy polska firma DSR tworząca platformę 4Factory.

Oczywiście na rynku mamy jeszcze jedno zjawisko gdzie rozwiązania bardziej typu MRP uzupełnione o panel dotykowy, kiosk i czytniki kodów kreskowych na hali produkcyjnej mianujemy MES’em. Niewątpliwe są to aplikacje godne uwagi i będące dobrym uzupełnieniem wybranego ERP szczególnie, że coraz częściej firmy sektora MSP poszukują narzędzi uzupełniających system ERP. Dla nich jest to niejednokrotnie bardzo interesująca i godna polecenia oferta.

Skupiając się niemniej jednak na segmencie firm dużych i korporacyjnych i rozpatrując w tym ujęciu dostawców MES’a, bardzo trudno jest ich ocenić kompetencyjnie i wyróżnić w danej branży. To wpływa chociażby na bardzo dużą różnorodność i złożoność tych projektów realizowanych przez nich.

Dzisiejszy rynek systemów IT oferuje wiele narzędzi, których zadaniem jest śledzenie postępu produkcji. Są to zarówno moduły systemów ERP, jak i aplikacje uzupełniające ERP oferowane przez dostawców ERPa, ale także, a może przede wszystkim systemy specjalistyczne klasy MES.

Dziś także coraz częściej mówimy o rozwiązaniach określanych mianem MOM. Przykłady wszystkich w/w aplikacji zostaną przedstawione i omówione na szkoleniu wraz z opisem ich dostawców oraz modelu sprzedaży w Polsce.

Agenda:

1. Omówienie potencjału rynku:
 • dostępne na rynku polskim rozwiązania klasy MES/MOM oraz wspierającego raportowanie postępu produkcji – poziomy cen i porównanie funkcjonalności;
 • kompetencje i specjalizacje dostawców oraz integratorów.
2. Określenie zakresu funkcjonalnego projektu:
 • analiza przykładowego audytu procesów, parku maszynowego i potrzeb biznesowych zakładu w obszarze monitorowania i rejestrowania produkcji;
 • przygotowanie dokumentacji na potrzeby stworzenia zapytania ofertowego (rodzaje i schematy dokumentów).
3. Analiza otrzymanych ofert:
 • porównanie realizacji funkcjonalności i założeń projektu oraz kosztów jego realizacji przez kilku analizowanych dostawców.
4. Kluczowe zapisy umowy prawnej z dostawcą:
 • krytyczne zapisy z punktu widzenia bezpieczeństwa realizacji i utrzymania projektu.
4. Dyskusja na podstawie wskazanych przez uczestników zagadnień problemowych specyficznych dla danego przedsiębiorstwa.